Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Tổng Giám Mục Los Angeles lên tiếng về căng thẳng sắc tộc

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(NEWS.VA) Đài Vatican. Đức Tổng Giám Mục giáo phận Los Angeles ở Hoa Kỳ là Jose H Gomez đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo trở thành khí cụ hiệp nhất và chữa lành để thắng vượt những hình thức mới của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc.

Trong bài giảng tại hai giáo xứ ở Los Angeles vào cuối tuần này, ĐTGM Gomez đã lên tiếng về những căng thẳng sắc tộc mà một số người da trắng với chủ nghĩa chủng tộc tự tôn đã khơi nên trong cuộc tuần hành vào sáng ngày 11-12 tháng Tám tại Charlottesville, Virginia.

Ngài nói rằng “Chúng ta đang thấy ở đất nước chúng ta một loại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc mới. Những loại chủ nghĩa này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Có nỗi sợ hãi về những gì đang xẩy ra trong xã hội chúng ta. Có nỗi sợ hãi về những gì đang xảy ra trong nền kinh tế của chúng ta. Đất nước chúng ta đã trở nên quá giận dữ và cay đắng, quá chia rẽ… trong nhiều lãnh vực khác nhau.”

ĐTGM kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy cùng làm việc để vượt thắng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc này và “mọi tư tưởng nhằm chối bỏ sự bình đẳng và phẩm giá của con người.”

“Đây là tuần lễ căng thẳng của đất nước chúng ta. Hãy cầu nguyện cho người dân ở Charlottesville và người Công Giáo phải trở thành “một dấu hiệu thực sự và khí cụ hiệp nhất và chữa lành.”

ĐTGM Gomez nói “không có chỗ nào trong Giáo Hội, không có chỗ nào trong xã hội Hoa Kỳ, dành cho chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc hay thành kiến đối với một người chỉ vì nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc của họ.”

Lời Chúa dạy chúng ta và các thánh chỉ cho chúng ta rằng dù màu da nào, dân tộc nào, đến từ đâu, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Chúng ta đều là con cùng một Cha và cùng một Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

ĐTGM vạch ra rằng cuộc bàn thảo về vấn đề cải tổ di dân của đất nước đã có những điều nổi cộm mang “tính chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc… ngay cả trong số những người Công Giáo.”

Điều này hoàn toàn sai trái và cần phải ngưng ngay! Nhiệm vụ của chúng ta là mang mọi người lại với nhau, xây cầu thông cảm, mở cửa và tạo tình bằng hữu với những người có chủng tộc khác nhau, bản sắc khác nhau và dân tộc khác nhau trong đất nước chúng ta.

ĐTGM đúc kết bài giảng của mình với lời kêu gọi cầu nguyện cho đất nước và cho Giáo Hội.

“Chúng ta hãy xin ơn để vững tin rằng tình yêu của Thiên Chúa có thể thay đổi con tim khô cứng vì lòng thù hận. Chúng ta hãy cần xin Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có sức mạnh tiếp tục xây dựng gia đình của Chúa và xây dựng xã hội nơi đó mọi người được đối xử như là con của Chúa.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 23.08.2017 18:23