Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cuộc gặp gỡ đại kết Anh giáo và Công giáo tại Leicester

§ Hồng Thủy

Trong hai ngày 16 - 17.01 hôm nay, tại thành phố Leicester của Anh quốc, 50 Giám muc, một nửa là Anh giáo và một nửa là Công giáo, gặp nhau trong cuộc đối thoại liên tôn truyền thống giữa Anh giáo và Công giáo.

190116DaiKet.jpg

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 16.01.2019 13:28