Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vatican công bố các thành viên Ủy ban điều tra Mễ Du

§ Tiền Hô

Vatican, 13/4/2010 (CNA / EWTN) - Hôm nay, Vatican công bố danh tánh các thành viên thuộc ủy ban do Tòa Thánh thiết lập để điều tra các cuộc hiện ra ở Mễ Du (Medjugorje). Ủy ban này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 26 tháng 3, 2010.

Ủy ban Điều tra Quốc tế về Mễ Du do Đức Hồng Y Camillo Ruini chủ trì cùng với một số hồng y và tổng giám mục khác, nhiều vị đang phục vụ trong các Ủy ban hoặc Hội đồng Giáo hoàng của Vatican.

Các thành viên bao gồm:

- Đức Hồng Y Jozef Tomko - Tổng trưởng danh dự của Thánh bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc
- Đức Hồng Y Vinko Puljic - Tổng Giám mục giáo phận Vrhbosna, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước Bosnia-Herzegovina (Nam Tư cũ)
- Đức Hồng Y Josip Bozanic - Tổng Giám mục giáo phận Zagreb, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Công nghị châu Âu
- Đức Hồng Y Julian Herranz - chủ tịch danh dự của Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo Luật
- và Đức Tổng Giám mục Angelo Amato - Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh.

Ủy ban này cũng bao gồm các chuyên gia như:

- Đức Ông Tony Anatrella - nhà tâm thần học và là chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý Xã hội
- Đức Ông Pierangelo Sequeri - giáo sư thần học cơ bản tại Khoa Thần học Bắc Italy
- Cha David Maria Jaeger - Dòng Phanxicô, cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật
- Cha Zdzislaw Jozef Kijas - Dòng kín Phanxicô, chuyên gia thuộc Thánh Bộ Phong Thánh
- Cha Salvatore M. Perrella - Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, giảng viên Thánh Mẫu Học tại Khoa Thần học Maria
- và Cha Achim Schutz - giáo sư thần học Nhân chủng tại Giáo Hoàng Học Viện Latêranô làm thư ký.

Ngoài ra còn có Đức Ông Krzysztof Nykiel - một cán bộ của Thánh Bộ Giáo Lý Đức tin làm thư ký bổ sung.

Các chuyên gia khác tham gia vào công việc của ủy ban bao gồm:

- Cha Franjo Topic - giáo sư thần học cơ bản tại Sarajevo
- Cha Mijo Nikic - Dòng Tên, giáo sư Tâm lý học và Tâm lý học Tôn giáo tại Viện Triết học và Thần học của Dòng tên tại Zagreb
- Cha Mihaly Szentmartoni - Dòng Tên, giáo sư Tâm linh học tại Giáo Hoàng Học Viện Gregorian
- và Nữ tu Veronica Nela Gaspar - giáo sư thần học tại Rijeka.

Đáng chú ý trong danh sách này là thiếu vắng Đức Giám Mục Ratko Peric của giáo phận Mostar, giáo phận này là nơi xảy ra hiện tượng.

Sau khi ủy ban điều tra đã được công bố, phát ngôn viên Vatican, Cha Federico Lombardi cho biết, ủy ban sẽ quyết định là có truyền đạt đi thông tin về những phát hiện của ủy ban hay không. Tuy nhiên, ngài nói, có thể giả định rằng đây sẽ là một dự án "rất thận trọng", "chủ đề đem lại sự nhạy cảm".

Tiền Hô

Đọc nhiều nhất Bản in 13.04.2010. 11:51