Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tuần Cửu Nhật mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại họ đạo Lã Mã, Bến Tre năm 2008

§ Dòng Chúa Cứu Thế VN

CHƯƠNG TRÌNH
Tuần Cửu Nhật mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Trước linh ảnh ĐMHCG La Mã - Bến Tre”
tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
từ ngày 16 đến 26 tháng 06 năm 2008

Ngày 16.06.2008:
- 5g30: Lên đường đi Bến Tre nghinh rước Linh ảnh Mẹ
- 17g30: Thánh lễ Khai mạc Tuần Cửu Nhật

Các ngày từ 17 đến 25 tháng 6 năm 2008:
- 19g00: làm Tuần Cửu Nhật chung tại Nhà thờ
- 19g00 – 20g15: có các cha giải tội

Ngày 26.06.2008:
- 6g00: Thánh lễ Tạ ơn và tiễn đưa Linh ảnh Mẹ về lại Bến Tre.

Dòng Chúa Cứu Thế VN

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.06.2008. 08:01