Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 12/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu cho Hội Thánh được Thánh nhờ Mẹ Maria

Đức Maria là Mẹ Hội Thánh

Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là đầu, còn chúng ta là chi thể của Chúa. Vì nhờ phép Rửa tội ta được nên chi thể của Chúa Kitô, mà Hội Thánh là Nhiệm thể của Ngài.

Vậy Đức Mẹ là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà không sinh ra chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu sao ?

Trong cuộc tử nạn, đang khi Đức Chúa Giêsu bị treo trên khổ giá, Chúa đã hướng nhìn Đức Mẹ và Thánh Gioan - người đứng bên Đức Mẹ, được coi như đại diện cho cả loài người. Đức Chúa Giêsu biết giây phút cuối đời của mình sắp qua, Ngài phó thác Thánh Gioan làm con Đức Mẹ: "Này Bà, Gioan là con Bà", mà Thánh Gioan Tông đồ là người đàn ông thân tín, duy nhất đứng bên Thánh giá với Đức Mẹ. Chúa lại nói: "Gioan, Bà ấy là mẹ con". Vì thế, tất cả Kitô hữu đều là con Đức Mẹ. Vả lại không ai là Kitô hữu chân chính mà lại không nhận Đức Maria là mẹ.

Đức Maria vì thế là mẹ các Đức Giáo hoàng, là mẹ hàng Giám mục, các Linh mục, các Phó tế và tất cả giáo dân mà lại không phải là Mẹ Giáo hội sao ?

Vả lại, Giáo hội mỗi khi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa trong các dịp lễ Đức Mẹ, cũng cậy nhờ Đức Mẹ giúp lời cầu nguyện cho con cái. Đức Piô XII đã dâng cả thế giới cho Đức Mẹ và nhiều Giáo phận cũng đã dâng cả con cái cho Đức Mẹ.

Như vậy, Đức Maria là Mẹ Hội Thánh đã mặc nhiên như một tín điều.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria, con tin và xưng ra Hội Thánh là nhiệm thể của Đức Giêsu, nên Mẹ cũng là Mẹ Hội Thánh, Mẹ tất cả chúng con.

* Hát ĐK trang 13 số 9

2. Lạy Đức Maria là Mẹ Hội Thánh. Xin thương giúp chúng con được là chi thể lành mạnh của Hội Thánh.

* Hát ĐK trang 13 số 9

3. Lạy Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, chúng con xin được cùng cả Hội Thánh tung hô Mẹ là Mẹ nhân ái.

* Hát ĐK trang 13 số 9

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33