Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 39: Xin Mẹ Maria khẩn nài Thiên Chúa Ba Ngôi

§ Lm Hoàng Minh Thắng

... ban cho chúng ta Cha Thánh Giuse làm Quản Gia gia đình, dòng tu, giáo xứ và giáo phận.


Có một điều chắc chắn Ba Trái Tim Yêu của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse cùng ao ước: đó là chúng ta hãy xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta Cha Thánh Đồng Trinh làm quản gia, làm chủ gia đình bé nhỏ của từng người, làm chủ gia đình Dòng tu, làm quản gia Giáo xứ và Giáo phận. Đây là cả một hồng ân. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng cực thánh hằng hữu vô biên vì hồng ân trọng đại Ngài đã ban Cha Thánh Đồng Trinh của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, làm Đấng bầu chữa thế lực vô song của toàn thể Giáo Hội. Cha Thánh Giuse đã là tác phẩm tuyệt diệu mà Thiên Chúa có thể thực hiện cách mỹ hảo, để làm cho sự hiện diện yêu thương quyền năng vô biên của Chúa trở nên hữu hình sống động giữa cuộc sống của con người trần thế, lữ thứ đầy máu và nước mắt thống khổ ứ tràn và dai dẳng này. Cha Thánh Giuse đã được gắn liền với lịch sử cứu rỗi trong tư cách là Cha Đồng Trinh của Ngôi Lời Nhập Thể, thì nay Ngài cũng sẽ được thực sự đi vào lịch sử Công Cuộc Yêu Thương huy hoàng tuyệt vời của Mẹ Maria giữa tín hữu con cái Mẹ và thế giới.

Xưa tại Nagiarét thánh, chính Ngài là chứng nhân và là Vị Bảo Vệ đức đồng trinh của Mẹ Maria và Chúa Giêsu Cứu Thế. Ngài đã có công tận tình yêu thương, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ Con Thiên Chúa làm người cứu độ, từ khi sơ sinh đến lúc trưởng thành. Ngài đã trung tín bền bỉ cộng tác để thực hiện trọn hảo mọi lời tiên báo về Đấng Cứu Thế. Cha Thánh Giuse nắm giữ vai trò cao cả, Ngài có nhiều đặc ân khôn sánh và những nhân đức tuyệt vời. Vì thế nên khi xin Mẹ Maria khẩn nài cùng Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta Cha Thánh Giuse làm Quản Gia, là chúng ta có được khiên thuẫn thần diệu, như thành trì kiên cố oai hùng, để bảo vệ che chở gìn giữ chúng ta khỏi kẻ thù xông đánh và cướp bắt. Cậy vì lòng yêu thương biệt đãi của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho Ngài, chúng ta hãy kêu xin Cha Thánh dùng quyền thế vạn năng oai hùng vô biên của Chúa Thánh Thần mà chiến thắng hỏa ngục cùng bè lũ hung dữ ác độc của chúng. Chúng ta hãy xin Cha Thánh gìn giữ đừng để một ai phải hư đi đời đời. Hãy van nài Cha Thánh ban ơn thúc giục cho ý chí của mọi người quyết tâm cải thiện đời sống và dấn thân thực thi các giới răn của Chúa.

** Để được như thế cần luôn luôn hiện diện bên Cha Thánh ở bất cứ đâu bằng một qủa tim yêu thơ trẻ say nồng, trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Đừng quên Cha Thánh Giuse Quản Gia, Đấng đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria trao phó cho sứ mệnh canh giữ bảo vệ, nâng đỡ và soi sáng chúng ta. Theo cái luận lý của linh đạo Trái Tim Yêu chúng ta hãy cố gắng trở nên cho Mẹ Maria và Cha Thánh một Chúa Giêsu Ấu Thơ như ý Mẹ và mọi người mong muốn. Trẻ thơ luôn luôn sát kề quấn quít bên Mẹ, nó tìm về Mẹ, không xa rời Mẹ một phút giây. Chúng ta cũng hãy sống với Cha Thánh Giuse như vậy. Cha Thánh mong muốn chúng ta xử tình với Ngài như với người lãnh đạo, người tôi tớ, một Đấng luôn luôn sẵn sàng yêu thương và an ủi chúng ta trong cuộc hành trình đầy cam go gian khổ và thử thách nặng nề, để giúp chúng ta đoạt chiếm phần ưu thắng trong cuộc giao chiến quyết tử của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Cha Thánh cũng mong muốn chúng ta tỏ lòng yêu mến thảo hiếu với Ngài, bằng cách chăm chỉ thi hành trọn hảo nhiệm vụ hằng ngày đã được trao phó. Chúng ta hãy hết lòng yêu chiều Ngài bằng những tác động, những việc làm và bằng trái tim “thật tình” như Mẹ Maria xưa tại gia thất thánh.

Thiên Chúa Cha toàn năng, Đấng yêu thương vô biên sẽ dành để những ơn phúc vô cùng trọng hậu cho những ai tỏ lòng kính thảo đối với Cha Thánh của Con Ngài. Ơn trọng nhất là không bị Thiên Chúa bỏ quên và ngoảnh mặt làm ngơ trong các cơn nguy biến mang nhiều dấu vết phá hoại tàn sát, hoặc bị phân tán dưới sức mạnh đầy nanh vuốt ác độc của hỏa ngục đang gầm thét rình rập. Chúa đã dùng cột mây lửa dẫn dân Chúa thoát bao nguy biến... Chúa cũng dùng Cha Thánh Giuse Quản Gia dẫn dắt linh hồn chúng ta qua cơn nguy biến tới sự sống đời đời.

** Cha Thánh Giuse là Đấng khiêm nhường kín ẩn. Ngài vui ưng thuận với chức vị của một Quản Gia rất mực trung thực của Thiên Chúa. Đặc điểm của Vị Quản Gia Thánh Phúc ấy là có một đức tin sắt đá phi thường, mãnh liệt như Tổ Phụ Abraham. Ngài đã ngoan ngoãn thi hành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo đầy khôn ngoan, đầy dũng lực của Chúa Thánh Thần. Thật vậy cuộc sống của Cha Thánh Giuse có những đặc điểm sau đây: con thảo đối với Thiên Chúa Cha trên trời, trung thành yêu mến đối với Bạn Trăm Năm; yêu thương của một người cha đối với con cái, nhất là tinh thần phục vụ của người lao công vất vả. Chính nhờ có Cha Thánh mà Thiên Chúa Cha toàn năng sẽ đặc biệt can thiệp và giúp đáp chúng ta trong những cơn nguy nan cấp bách. Cũng như khi Mẹ Maria mang thai, Cha Thánh ưu phiền lo lắng, nhưng Thiên Chúa sai Thiên Thần đến an ủi giải gỡ. Khi Mẹ đến ngày sinh, thì lại có lệnh vua phải về Bếtlêhem, Ngài vâng theo lệnh ấy. Khi đến đó được Thiên Thần yên ủi vì bị các gia đình ruồng rẫy không cho trọ. Khi vua ra lệnh giết trẻ, Thiên Thần lại đến bảo Giuse đem Con Trẻ đi Ai Cập. Lúc ở Ai Cập về, không biết đi đâu, định về Bếtlêhem, thì Thiên Thần lại bảo trở về Nagiarét. Những khi lăm ăn cực khổ không biết làm gì ra tiền, thì chính Thiên Thần Chúa cũng đến yên ủi và giúp đáp. Giờ đây Cha Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa dùng để thi hành trọn vẹn chương trình đầy yêu thương nhân hậu của Ngài đối với chúng ta.

Cha Thánh Giuse là Bạn Đường hiền hậu trung tín thánh thiện của Mẹ Maria và cũng là vị Quản Gia trung chính và hiền phúc vô song của Giáo Hội, của chúng ta, nếu chúng ta nài xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta Cha Thánh làm Quản Gia, qua lời bầu cử của Chúa Giêsu và Mẹ Maria: Quản Gia gia đình bé nhỏ của từng người, Quản Gia cộng đoàn Dòng tu, Quản Gia cộng đoàn Giáo xứ, Quản Gia cộng đoàn Giáo phận. Ngài sẽ đem tất cả tình yêu tận tụy phục vụ chúng ta là Nhiệm Thể châu báu qúy đẹp của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ngài. Nói khác đi, vì yêu Chúa Giêsu mà Ngài đem tất cả nghị lực Ngài có, tất cả sự ưu đãi mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài, tất cả các Vệ Binh Thiên Chúa đặt dưới quyền Ngài đến để bao phủ vây bọc che chở chúng ta như một bức thành trì kiên cố. Chính vì thế nên Chúa Giêsu và Mẹ Maria mời gọi chúng ta hăng say nồng nhiệt nâng cao tâm hồn để tiến tới một tình yêu cao độ hiếu kính đáp trả lại Cha Thánh. Chúng ta hãy tỏ ra ngoan hiền thảo kính biết ơn đối với Cha Thánh.

** Thật hạnh phúc cho chúng ta biết mấy: cho gia đình bé nhỏ của từng người, cho gia đình cộng đoàn Dòng tu, cho gia đình cộng đoàn Giáo xứ, cho gia đình cộng đoàn Giáo phận, nếu chúng ta được Cha Thánh Giuse làm Quản Gia. Vâng, do quyết định của Chúa Quan Phòng yêu thương toàn năng từ đời đời, Cha Thánh đã được tiền định hợp tác cùng Đức Trinh Nữ Maria Đồng Công Vô Nhiễm, Ái Nữ của Thiên Chúa Cha, Hiền Mẫu tuyệt diệu của Chúa Con và Hoàng Hậu trác việt của Chúa Thánh Thần, để yêu thương, dưỡng dục và bênh vực bảo trọng Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể. Ngày nay cũng thế Ba Ngôi Thiên Chúa cũng đã yêu thương ký gửi chúng ta cho Cha Thánh Giuse, để Ngài sẽ luôn mãi là cánh tay đắc lực êm mát của Thiên Chúa, là biểu hiệu hy vọng tình yêu vô biên bảo đảm một niềm tin an ủi cho chúng ta. Hơn thế nữa Cha Thánh Giuse sẽ luôn mãi là Người Quản Gia Tín Nghĩa, trung hậu, đảm đang trong nghèo khó, tháo vát trong mọi trạng huống khó khăn, cần mẫn dịu dàng nâng niu chăm sóc và nhiệt tình dưỡng nuôi chúng ta, như xưa Ngài đã làm cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Ôi ! nếu chúng ta biết được tất cả những gì Cha Thánh Giuse Đồng Trinh đã làm để yêu thương, an ủi, khích lệ, đỡ nâng, yểm trợ, che chở và gìn giữ, quan tâm lo lắng cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày trên bình diện vật chất và nhất là trên bình diện tinh thần ! Nếu chúng ta là những tâm hồn sống đời thánh hiến Cha Thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta được ơn trung thành với lý tưởng. Đồng thời Cha Thánh cũng phù hộ và chúc lành đặc biệt cho những người thân yêu của chúng ta, giúp họ biết phó thác đời hiện tại cho Đấng Quan Phòng yêu thương toàn năng và đời sau được sống trong tình yêu vĩnh cửu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu chúng ta là những người sống bậc gia đình, Cha Thánh Giuse sẽ giúp chúng ta ơn phúc để chu toàn nhiệm vụ thánh của người gia trưởng, của người mẹ dịu hiền và của phận làm con thảo hiếu, cùng với những ơn cần thiết khác của bậc sống gia đình. Ơn cao trọng nhất là giúp chúng ta biết sống đạo cách hoàn hảo theo Thánh Ý Chúa. Chính vì thế nên từng người trong chúng ta hãy nỗ lực tỏ lòng kính yêu thảo hiếu đối với Cha Thánh, năng chạy đến cùng Cha Thánh, bám chặt lấy áo Ngài, phó thác mọi sự cho Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự (CTGQG 85, 87, 90, 94, 96, 105, 115, 83).

Lm Hoàng Minh Thắng, 10-7-2003

Đọc nhiều nhất Bản in 21.04.2006. 06:23