Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 43: Qua Chuỗi Mân Côi: Suy Niệm, Noi Gương

§ Lm Hoàng Minh Thắng

... Bắt Chước Đời Sống Thánh Thiện Của Chúa Giêsu, Mẹ Maria Và Cha Thánh Giuse.


Trong tháng 10 kết thúc Năm Mân Côi, chúng ta hãy đáp trả lời Mẹ Fatima mời gọi siêng năng lần hạt để nhờ Kinh Mân Côi suy niệm, bắt chước đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, vì lần hạt là cách cầu nguyện theo Phúc Âm. Mẹ Maria đã đến Fatima thúc giục loài người lần hạt không phải để ca tụng mình. Mà việc lần hạt, không phải chỉ là để ca tụng Mẹ. Nhưng lần hạt là một phương thế cải thiện tâm hồn, cải thiện đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Vì thế, lần hạt đó là ý của Thiên Chúa. Mà ý Mẹ đã tan chìm trong thánh ý Chúa. Mẹ đã thúc giục loài người lần hạt là Mẹ chỉ làm theo ý Chúa thôi. Tại sao Chúa lại muốn cho người ta lần hạt, cũng như Giáo Hội thúc giục và dạy dỗ về việc lần hạt qua nhiều Thông Điệp và Sắc Lệnh của các vị Giáo Hoàng ? Vì đối tượng của kinh Kính Mừng là Mầu Nhiệm Nhập Thể. Tràng hạt diễn tả tất cả chương trình tình yêu cứu rỗi lớn lao, mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại và cho từng tâm hồn. Khi suy niệm những mầu nhiệm trong tràng hạt, người ta nhìn thấy gương sáng của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse đã sống cuộc đời trần gian, trong nỗ lực làm trọn thánh ý Cha trên trời, thì họ sẽ theo đó để thánh hóa cuộc đời mình. Hơn nữa họ lần hạt tức là "cầu nguyện theo Phúc Âm". Vì tràng hạt là một "cuốn Phúc Âm rút gọn", cụ thể và sống động hợp với tầm sức đơn sơ ngay lành bé mọn của nhiều người. Nhờ vậy họ lãnh nhận được những hồng ân lớn lao của Thiên Chúa để cải thiện và nên thánh. Mẹ Maria đã kêu gọi, van xin chúng ta lần hạt là chỉ mong hạnh phúc và lợi ích lớn lao cho chúng ta. Bởi Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Đầu của Giáo Hội. Mẹ cũng là Mẹ của Giáo Hội, diệu thân Chúa Kitô, với tư cách là Đấng thông ơn cứu chuộc, Mẹ thúc giục lần hạt là có ý ấy. Chúng ta hãy đọc kỹ Tông Huấn về việc sùng kính Mẹ Maria chỗ nói về tràng hạt của Đức Phaolô VI, chúng ta sẽ hiểu ý của Đấng Đại Diện Chúa Kitô, cũng là ý Chúa và cũng là ý của Mẹ. Chúng ta hãy xem, tại sao Chúa hiện ra nhiều lần năn nỉ kêu gọi người ta yêu Chúa? Chúa đâu có cần tình yêu của loài người. Nhưng vì lòng yêu thương của Chúa là Cha nhân hậu, muốn sự tốt lành cho con cái. Vì yêu Chúa là hạnh phúc bất diệt, nên Chúa đã đòi và khát khao người ta yêu Chúa. Mẹ cũng thúc giục loài ngườiyêu mến Mẹ, lần hạt để họ nhận được sản nghiệp vĩnh cửu của Chúa dành cho họ.

** Thật vậy, vòng chuỗi ngọc Mân Côi là cuốn Phúc Âm rút gọn, mà Mẹ Maria muốn yêu thương đặt vào tay từng người trong chúng ta. Đó là món qùa đơn nghèo nhưng là món qùa được Mẹ chúc lành. Chúng ta hãy nhờ việc suy niệm những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu, cuộc đời Mẹ và Cha Thánh Giuse để tâm sự với Mẹ và Cha trên trời. Hãy nhờ việc chiêm niệm công cuộc tình yêu cứu rỗi của Đấng Cứu Thế và việc Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ để chúng ta cũng vui lòng chịu những đau khổ đa diện trong cuộc sống mà đi vào hành vi cứu thế với Cha Mẹ.

Trong tháng Mân Côi yêu thương cứu rỗi này, chúng ta hãy vâng nghe Cha Thánh Giuse dạy bảo, để chăm chỉ, ý tứ, cầm lấy vòng chuỗi ngọc yêu thương, "cuốn Phúc Âm rút gọn", mà Cha Mẹ đã chúc phúc và Chúa Thánh Thần đã dành sẵn những ơn trọng đại, để suy gẫm và bắt chước đời sống thánh thiện của ba tâm hồn, ba Trái Tim Giêsu Maria Giuse trong Thánh Gia Nagiarét. Hãy học để bắt chước đời sống vâng phục thánh ý Cha trên trời, đời sống làm con và đời sống làm mẹ. Chúng ta hãy nhờ vòng chuỗi qúy yêu thần diệu vô giá ấy mà tận hiến cho Thiên Chúa và cho Mẹ Maria. Hãy dựa vào đó mà nói chuyện với Mẹ và Cha trên trời về những nỗi vui buồn, những đau thương khổ cực của chúng ta, để rồi nhờ đó chúng ta nuôi niềm hy vọng cho đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lên trời của lễ cực trọng vô giá là Chúa Giêsu Kitô trên tay Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, để cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế giới. Chúng ta hãy mở "cuốn Phúc Âm rút gọn" ấy ra, hãy đọc trong đó mẫu gương về mọi nhân đức của đời sống bé nhỏ, khiêm nhường, vâng phục và yêu thương của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse. Linh đạo Trái Tim Yêu, linh đạo Ấu Thơ cũng được gói ghém trong chuỗi Mân Côi.

Như thế, đọc kinh Mân Côi cũng là đọc lại "lịch sử cứu độ". Tràng chuỗi Mân Côi yêu thương sẽ là mối dây ràng buộc thắt chặt chúng ta với Mẹ Maria, sẽ là tình yêu thanh khiết thơ thảo chúng ta dâng về Mẹ. Qua từng vần kinh yêu mến chúng ta hãy lần dở lại tất cả lịch sử ơn cứu rỗi, hãy chiêm ngưỡng tình yêu và đời sống của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse, rồi họa lại đời sống ấy của các Ngài trong đời sống của chúng ta.

** Chính vì kinh Mân Côi là "Phúc Âm Rút gọn" và là "toát yếu lịch sử cứu độ" nên kinh Mân Côi có giá trị siêu việt. Chúng ta hãy hôn kính và mở ra đọc : trong đó diễn lại đời sống khiêm hèn bé nhỏ của ba tâm hồn tuyệt diệu, của ba Trái Tim Yêu Giêsu, Maria Giuse tại thánh gia Nagiarét; trong đó diễn lại cuộc tử nạn đẫm máu cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế Toàn Thương, cuộc khải hoàn Phục Sinh vinh thắng của Vua tối cao và Nữ Vương vũ trụ. Đọc và suy niệm trong chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ thấy hiện lên những những đức tính cao cả của đời sống tận hiến mà Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã thực hiện và còn đang cố gắng họa lại trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong cuộc sống của các linh hồn sống đời thánh hiến. Đó là những nhân đức : bé nhỏ, đơn sơ, vâng lời, khiêm tốn, khó nghèo, bác ái, tuân phục thánh ý Chúa, chịu đau khổ để thi hành sứ mênh tình yêu cứu rỗi các linh hồn. Trong chuỗi Mân Côi chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu đã trở nên hoàn toàn bé nhỏ lệ thuộc vào Mẹ Maria, vâng phục Mẹ và Cha Thánh Giuse như một người con thảo hiếu nhất. Chúng ta cũng hãy sống như vậy. Nhờ việc chiêm niệm những mầu nhiệm tình yêu vĩ đại trong cỗ chuỗi đơn sơ, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp của Mẹ Maria, chúng ta sẽ khám phá ra biết bao kho tàng qúy giá siêu việt, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu bao la tuyệt diệu lạ thường của Thiên Chúa đối với loài người được thể hiện trong mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc và mầu nhiệm Phục Sinh. Nhờ đó chúng ta sẽ có được dồi dào nguồn nghị lực vô song, để sống cuộc đời tận hiến đầy cam go của chúng ta với niềm hy vọng vững chắc hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta và cho các linh hồn. Chúng ta hãy cố gắng nhờ vòng chuỗi này mà tận hiến cho Mẹ Maria, sống thân mật với Mẹ bằng những cuộc chuyện vãn đậm tình mẫu tử có sức biến cải đời sống chúng ta...

Trong chuỗi Mân Côi chính Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse hiện diện bên chúng ta cùng với Chúa Giêsu Thơ Ấu. Vì chuỗi Mân Côi là "cuốn Phúc Âm rút gọn" và là tóm kết đời sống của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse tại Nagiarét, cũng như tại đất Palestine và trên đồi Canvê. Vì thế chúng ta hãy chiêm ngắm đời sống hy hiến qúy đẹp này của ba tâm hồn thánh phúc đề rồi họa lại trong đời sống tận hiến của chúng ta. Nhất là hãy cố gắng trở nên Chúa Giêsu con nhỏ ngoan yêu của Thiên Chúa Cha trên trời, con cưng của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse, đặc biệt trong đức tính vâng phục tuyệt đối.

** Do đó, khi lần hạt chúng ta có thể dâng cho Mẹ Maria những ý tưởng tốt hảo sau đây : Trong năm mầu nhiệm Vui chúng ta hãy dâng cho Mẹ những đóa hoa hồng trắng để tỏ lòng chúng ta tri ân và thủy chung với Chúa Giêsu Kitô. Trong năm mầu nhiệm Sáng chúng ta hãy dâng cho Chúa Thánh Thần những đóa hoa hường đỏ tươi nói lên lòng chúng ta hăng say đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa đối với nhân loại, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Trong năm mầu nhiệm Thương, chúng ta hãy dâng cho Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua yêu của chúng ta những đóa hường đỏ thẫm để tỏ lòng chân thành, khiêm tốn, ăn năn thống hối và yêu mến chí thiết không giới hạn của chúng ta trong thái độ sẵn sàng hy sinh chịu khó. Trong năm mầu nhiệm Mừng chúng ta hãy dâng kính lên Chúa Ba Ngôi những đóa hoa hồng vàng, để tán dương ca ngợi Chúa Kitô khải hoàn Phục Sinh vinh thắng. Khi đọc kinh Mân Côi chúng ta hãy xin cho được chính tình yêu thương của Mẹ dành cho Chúa Giêsu và các linh hồn, để tâm lòng chúng ta được rộng mở và không bị tính ích kỷ thu hẹp lại. Hãy nhờ việc suy niệm những màu nhiệm tình yêu cứu rỗi trong vòng chuỗi Mân Côi yêu thương để sống mật kết với Mẹ Maria. Nhất là chúng ta hãy chiêm niệm mầu nhiệm tình yêu "xin vâng" cao độ của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse trong mầu nhiệm thứ nhất mùa Vui... Đó là những cách chúng ta chuẩn bị tâm hồn để được ơn chiêm niệm. Qua chuỗi Mân Côi chúng ta hãy học với Anh Giêsu, với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse để biến cuộc đời chúng ta thành một chuỗi dài những tác động yêu thương vô tận, thành một hy tế liên lỉ dâng lên Cha Mẹ trên trời để cứu rỗi các linh hồn (SĐVMM 325, 326, 309, 316, 327, 312, 308, 303).

Lm Hoàng Minh Thắng, 25-9-2003

Đọc nhiều nhất Bản in 21.04.2006. 06:33