Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 26: Noi Gương Mẹ Maria Và Cha Thánh Giuse

§ Lm Hoàng Minh Thắng

... Chào Đón Thờ Lậy Thánh Ý Chúa Và Hoàn Toàn Tín Thác Nơi Chúa Quan Phòng


Khi đọc các trình thuật Phúc Âm về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, bên cạnh thái độ hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, chúng ta có thể nhận ra một đặc thái khác trong cuộc đời của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse: đó là hoàn toàn tín thác nơi Chúa Quan Phòng. Tiếng "xin vâng" của Mẹ và Cha Thánh Giuse bắt đầu từ biến cố Truyền Tin cũng là lời diễn tả sự tín thác nơi tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse cũng mong mỏi từng người trong chúng ta có được thái độ tín thác đó của các Ngài.

Để có thể sống tín thác, trước hết chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương hướng dẫn mọi sự. Không có một sự gì về chúng ta và xảy tới cho chúng ta, mà Thiên Chúa không quy định một cách rất khôn ngoan vì phần rỗi của chúng ta, và vì phần rỗi của muôn vàn anh chị em đồng loại, nhất là để làm hiển danh Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha yêu thương nhân hậu, Ngài thông biết mọi sự, Ngài làm nên moi sự và cho phép các sự việc nọ sự việc kia xảy đến vì lợi ích cho chúng ta. Chính vì thế nên Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse muốn chúng ta hãy hoàn toàn tín nhiệm trao phó mình trong tay Chúa Quan Phòng đầy quyền năng và yêu thương. Mọi sự Chúa đã cho xẩy đến với chúng ta đều do Thánh Ý tốt lành của Ngài. Vì thế chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse kính yêu, chúc tụng tình thương Chúa. Hãy vui mừng hớn hở luôn, vì Thiên Chúa và Cha Mẹ từng ngày từng gìơ, từng phút giây hằng ngó theo chúng ta bằng cặp mắt thân yêu nhiều bận tâm, lo lắng, chú trọng đến mọi cử chỉ, mọi việc làm, mọi giọt nước mắt của chúng ta. Các ngài muốn chúng ta hãy luôn mở rộng lòng trí ra để chào đón tất cả và thờ lậy Thánh Ý yêu thương toàn năng, tuyệt hảo của Thiên Chúa. Chớ gì lòng chúng ta đừng bao giờ đóng kín lại ! Nhưng luôn rộng mở để hiên ngang mạnh bạo và trung thành sung sướng, vì được sống chết để phụng sự tình yêu Chúa và phần rỗi các linh hồn. Các ngài đặc biệt mong mỏi chúng ta hãy quyết tâm đem về cho các ngài tất cả những ai có thiện chí đến gần chúng ta. Phải cố gắng tích cực bền bỉ không kéo lê cuộc đời do lừng khừng hèn nhát !...Nhưng luôn luôn sống mạnh và tiến cao trong nguồn tình yêu tuyệt hảo của Ba ngôi Thiên Chúa.

** Thật thế, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa Cha Quan Phòng đầy lòng yêu thương. Chúa có nhiều cách tỏ tình yêu thương mà chúng ta không thể ngờ. Hãy cứ nhắm mắt tin tưởng cách mù quáng như trẻ thơ sơ sinh rằng: Cha Má yêu chúng ta nhất, các Ngài yêu chúng ta vượt qúa sức tưởng tượng của chúng ta. Vì thế hãy nhiệt nồng hăng hái quảng đại và can đảm để sẵn sàng mau mắn đón nhận tất cả những ngọt bùi cay đắng, hay những cực mệt khó nguy đầy trái khoáy, do Đấng quan Phòng yêu thương, toàn năng vô biên gửi đến, và kiên trung anh dũng, bền bỉ, tích cực sống hy sinh hoàn toàn cho mọi nghĩa vụ to nhỏ hằng ngày, mặc dù kín đáo, nhẹ nhàng hay nặng nhọc. Con đường mà Chúa muốn chúng ta đi, đó là con đường Thánh Ý yêu thương của Chúa. Chúa muốn chúng ta tươi vui chấp nhận mọi khốn khó khổ đau với tình yêu đền tạ và cầu khẩn thay cho các anh chị em khác, đặc biệt cầu nguyện cho những người chưa được ánh sáng đức tin, để họ nhận biết và yêu mến Thiên Chúa như chúng ta. Cách riêng các Ngài mong muốn chúng ta hãy dâng những đau khổ nhỏ nhặt hằng ngày để cầu cho hòa bình chân chính mau đến trên toàn thế giới này.

Đời sống của chúng ta phải tùy thuộc vào Thiên Chúa cách tuyệt đối và phổ cập. Nếu chúng ta chỉ uốn mình thờ lạy Thiên Chúa như Đấng Tạo Hóa của muôn loài muôn vật không thôi, thì chưa đủ. Nếu chúng ta đem cả nghị lực và ý chí để hướng về Ngài như cùng đích của hữu thể chúng ta, thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải luôn luôn theo Chúa từng bước trong cả cuộc đời, phải tận tình tận lực tín nhiệm vào sự dẫn dắt và định đoạt tối cao của Thiên Chúa. Hãy theo sát tấm gương xin vâng ngoan thảo, bền bỉ, tận tình yêu thương như Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Tỳ của Thiên Chúa, Đấng xin Thiên Chúa hiện thực nơi mình mọi điều Ngài muốn. Điều Mẹ mong mỏi nơi từng người trong chúng ta là hãy quảng đại mỉm cười để thưa lên với Thiên Chúa lời xin vâng yêu mến mãnh liệt, và tín thác vô biên vào sự yêu thương quan phòng đầy khôn ngoan quyền uy của Ngài.

** Đúng thế, qua một tiếng "xin vâng" vắn gọn đầy ý thức và tự do nhưng khiếm tốn Mẹ Maria đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa: Lời "xin vâng" phát sinh những sự lạ lùng lớn lao. Tiếng "xin vâng" là lời khấn thánh Mẹ tuyên đọc trước Chúa Ba Ngôi, trước triều đình Thần Thánh, trước vũ trụ vạn vật và trước toàn thể con cái loài người. Với hiệu lực của lời tuyên khấn ấy Mẹ đã công khai tuyên bố Mẹ hoàn toàn ở trong quyền xử dụng của Chúa. Lời xin vâng ấy của Mẹ cũng là lời tuyên xưng lòng tín thác nơi quyền năng vô biên của Chúa Quan Phòng.

Đáp lại, Thiên Chúa, Đấng hằng hữu và tuyệt đối đã xử dụng Mẹ một cách vô cùng thỏa thích: Ngài đặt Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai Nhập Thể; Ngài đã muốn Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại; đã muốn Mẹ vừa trinh khiết vừa cưu mang. Ngài muốn Mẹ cưu mang loài người, sinh ra loài người trong đau khổ, và dưỡng dục loài người nên những đứa con cưng của Cha Trên Trời. Ngài đã đưa Mẹ lên thật cao, đồng thời đặt Mẹ trng một hoàn cảnh sống thật thấp bé, khiêm hạ và thầm kín trước con mắt người đời. Tất cả.... Mẹ đều hoàn toàn vâng theo với hết ý thức, tự do và đầy lòng yêu mến.

Mẹ muốn chúng ta hãy cùng với Mẹ tôn thờ, yêu kính, cảm tạ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần Toàn Năng Vĩnh Cửu và đầy yêu thương đã cất nhắc Mẹ từ một thụ tạo hèn kém bé mọn nhất loài người trong vực sâu hư vô, lên một địa vị cực kỳ lớn lao, địa vị tuyệt đỉnh sát gần Thiên Chúa chỉ bởi một lời "xin vâng" vắn gọn của Mẹ, lời xin vâng tín thác nơi Chúa Quan Phòng. Vì thế biến cố Truyền Tin mang tất cả ý nghĩa trọng đại của một mầu nhiệm vô cùng cao cả là Mầu Nhiệm "Ngôi Lời mặc xác phàm trong lòng một Trinh Nữ". Biến cố Truyền Tin nói lên tất cả uy quyền toàn năng khôn ngoan và yêu thương ngập lút vĩnh cửu của Thiên chúa đối với loài người hèn hạ. Biến cố Truyền Tin thu hút kéo lôi một Thiên Chúa vô cùng cao cả xuống đến tận vực thẳm hư vô tội lỗi, để rồi nâng bổng con người thấp hèn lên đến tột đỉnh cao sang là chiếm được chính Thiên Chúa. Ôi thật là điều lạ lùng kinh ngạc biết bao! Lời Fiat toàn năng hiệu lực của Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất và các thụ tạo mà trong đó con người là chủ chốt! Còn lời Fiat sốt sắng khiêm hạ của Mẹ Maria đã tác tạo một Thiên Chúa làm người, với tất cả thân phận yếu hèn của con người. Mọi thực tại đó chứng minh cho tình yêu thương của Chúa Quan Phòng.

** Chính vì thế nên chúng ta lại càng phải xác tín rằng không một biến cố nào xảy ra trong cuộc sống cá nhân, gia đình, cũng như trong cuộc sống cộng đồng xã hội, dân tộc và thế giới, mà không do Chúa Quan Phòng an bài sắp đặt với đầy lòng yêu thương và với tất cả sự khôn ngoan toàn trí của một người Cha nhân từ thương mến. Từ một sợi tóc, một con sâu tí ti, một con vi trùng, một con mãnh thú nơi rừng thẳm, cho đến một người bé nhỏ không ai biết đến hay một con người bá chủ cả một quốc gia dân tộc...tất cả đều được nằm trong Thánh Trí vô cùng thông suốt của Thiên Chúa và được Ngài xếp đặt để mỗi vật đều đi tới cùng đích mà Ngài đã ấn định cho chúng. Vậy thì con là một con người có lý trí, có tự do, có cả một vận mệnh tốt đẹp, làm sao Chúa lại không vạch sẵn cho con một mục đích tốt hảo nhất ? Con là một con người duy nhất không hai trên đời, con chỉ xuất hiện trên mặt đất có một lần, thế mà từ đời đời Thiên Chúa đã để ý đến con. Người gọi tên con. Người cưu mang con trong lòng. Người cho con ra đời. Người an bài xếp đặt mọi hoàn cảnh, mọi biến cố để đưa con vào cuộc sống gia đình hay cuộc sống dòng tu. Người đã ban ơn dun dủi để con lấy tất cả tự do với ý thức sáng suốt hầu tiến lên tận hiến cho Chúa trong lời Tuyên Khấn Thánh, và ý định yêu thương ngàn đời của Ngài là muốn con vận dụng tất cả khả năng và ơn Chúa ban để đem trọn cả ý thức tự do của con để thuộc hẳn về Chúa, về Giáo Hội và dành tất cả cho các linh hồn. Hay Người đã để cho con sống ơn gọi hôn nhân trong sứ mệnh là cha là mẹ, là chồng là vợ, hoặc dẫn con đi trong cuộc sống thánh hiến giữa đời cũng với ba lời khấn. Vậy con đừng hoài nghi về ý định của Chúa trên con nữa, nhưng hãy mạnh mẽ tiến lên trong tinh thần quảng đại, luôn luôn lập lại hai tiếng xin vâng trong bậc sống riêng và chu toàn sứ mệnh của con theo Thánh Ý Chúa Quan Phòng đã đặt định và vạch ra cho con. Đừng tiếc nuối, do dự, nhưng hãy vững bước tiến lên trên con đường nên thánh hằng ngày với tất cả lòng tin yêu phó thác (TYC 106, 107, 108, 111, 121; MM 12, 13; TYC 119).

Lm Hoàng Minh Thắng, 1-5-2003

Đọc nhiều nhất Bản in 20.04.2006. 06:49