Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 46: Hãy Yêu Sùng và Truyền Bá Kinh Mân Côi

§ Lm Hoàng Minh Thắng

Như chúng ta đã biết kinh Mân Côi là sợi dây linh diệu buộc chặt chúng ta lại với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, và là phương thế tuyệt vời để vòi vĩnh ơn thánh của Chúa. Chính vì thế chúng ta hãy tìm dịp, lựa lời để khuyến khích nhau có thói quen ham chuộng mộ mến "hôn yêu" Mẹ Maria bằng kinh Kính Mừng. Đặc biệt mỗi khi chúng ta bắt đầu một công việc khó khăn, và dễ thương hơn nữa là trước cả những công việc thường ngày, hãy "hôn yêu" Mẹ bằng kinh Kính Mừng, để Mẹ trợ giúp, chúc phúc cho mọi việc làm của chúng ta và dâng các công việc ấy lên cho Chúa. Đặc biệt trong Tháng Hoa dâng kính Mẹ, chúng ta hãy khuyến khích nhau biết chân thành tôn kính Mẹ bằng việc đọc kinh Mân Côi, đến nhà thờ hợp lòng với nhau ca hát ngợi khen Mẹ, và nhân đó được lãnh phép lành của Chúa Giêsu Thánh Thể hoặc dâng thánh lễ và rước Chúa vào lòng.

Phải, vì kinh Mân Côi là phương thế vòi vĩnh ơn thánh của Chúa một cách rất hữu hiệu, nên Mẹ Maria mong mỏi chúng ta nhiệt tình hăng hái yêu sùng mộ mến chuỗi Mân Côi, năng xử dụng phương thế ấy để Mẹ có dịp cầu bầu cùng Chúa ban tràn đầy ơn lành cho chúng ta. Vì thế, với tất cả ý thức và tâm tình thảo mến, chúng ta hãy ẩn thật sâu và nương theo những giáo huấn khôn ngoan và thánh hảo của Giáo Hội, để lần hạt với trọn vẹn ý thức tha thiết, nhằm đi sâu vào hành vi cứu thế cách mạnh mẽ và linh động, như Cha Thánh Giuse đã hơn một lần ân cần thủ thỉ nhắc bảo và cổ võ chúng ta. Khi năng suy gẫm về cuộc đời Chúa Cứu Thế trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là Phúc Âm tóm gọn, là toát yếu lịch sử cứu độ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu vô biên, mà Thiên Chúa Ba Ngôi dành để cho chúng ta, để đáp trả lại tình yêu của Chúa, và noi gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse sống sát linh đạo Trái Tim Yêu : biến mọi sự, mọi việc, mọi người, mọi biến cố đời ta trở thành Bản Tình Ca Mến Yêu, trở thành hiến tế tình yêu, trở thành lễ vật bị sát tế vì tình yêu.

** Vì thế nên một lần nữa Mẹ thiết tha khẩn nài tất cả chúng ta, đặc biệt trong Mùa Hoa Yêu Thương, hãy mạnh mẽ qủa cảm nương theo sự dìu dắt đầy êm dịu của Bà Mẹ Mân Côi là chính Mẹ, để dấn bước vào sâu tít trong trung tâm của hành vi tình yêu cứu thế của Chúa Giêsu Kitô.

Trong ngày, biết bao lần chúng ta có thể đọc kinh Kính Mừng để yêu kính Mẹ. Mỗi sáng khi vừa thức dậy, lúc rửa mặt, trên đường đi làm việc, trong khi di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy, xe hàng...trong khi làm việc, trong lúc nghỉ ngơi. Khi đi từ nơi này sang nơi kia, trong lúc rảnh rang năm ba phút, ở khắp moi nơi và trong mọi lúc chúng ta đều có thể dâng cho Mẹ nhiều kinh, đó là những đóa hoa hường xinh đẹp biểu hiệu lòng yêu mến nồng nàn thảo hiếu của chúng ta đối với Mẹ. Đặc biệt mỗi khi tháng Mân Côi tới, chúng ta hãy chứng tỏ lòng chúng ta yêu Mẹ bằmg việc chăm chỉ suy niệm và đọc kinh Mân Côi với nhiều tình yêu hơn.Chúng ta hãy nhờ tràng chuỗi Mân Côi là cuốn Phúc âm rút gọn để nói chuyện với Mẹ và qua Mẹ, chúng ta than thở nỉ non kết hợp mật thiết với Cha trên trời, hiến dâng mọi đau khổ hy sinh tự ý hay thụ động, để hy vọng đời sống vĩnh cửu cho chúng ta và cho các linh hồn.

Vâng, vòng chuỗi ngọc Mân Côi yêu thương, mà chúng ta dâng kính Mẹ và trao cho nhau, là món qúa qúy báu nhất, không phải chỉ trong tháng 10 là Mùa Hoa Yêu Mân Côi thơm xinh, mà trong cả bốn mùa quanh năm. Chúng ta hãy nhờ chuỗi Mân Côi mà dâng hiến mình cho Mẹ, nói chuyện với Mẹ về đời sống chiến đấu, hy sinh và đau khổ của chúng ta, nhờ đó chúng ta biết thánh hóa đời sống ấy để cộng tác với Mẹ và Cha Thánh Giuse trong chương trình Tình Yêu Cứu Rỗi các linh hồn. Chúng ta hãy tỏ lòng yêu Mẹ bằng cách làm theo ý Mẹ là chịu khó lần chuỗi để đời sống chúng ta và mọi người được biến đổi. Vì lần chuỗi là lối cầu nguyện theo Phúc Âm, nhìn ngắm gương sáng của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse để họa lại trong đời sống thường ngày của chúng ta.

** Chính vì thế nên ngay bây giờ đây và cho đến bao lâu còn sống, chúng ta hãy nỗ lực cố gắng làm nổi bật trước mắt mọi người và biến đổi đời mình trở thành chuỗi Mân Côi sống động đầy tình yêu. Hãy là cuốn Phúc Âm xinh xinh diễn lại đầy đủ cuộc đời Tình Yêu Cứu Thế của Chúa Giêsu, của Mẹ và của Cha Thánh Giuse. Hãy là tông đồ của chuỗi Mân Côi giữa lòng gia đình, hội dòng, đoàn thể, xứ đạo, giáo phận, giữa lòng Giáo Hội và trong lòng xã hội. Hãy là những đứa con linh lợi thảo hiếu và khôn ngoan, biết khai thác duy trì và làm phát triển kho tàng châu báu phong phú qúy đẹp vô giá, mà Mẹ Giáo Hội đã sắm cho chúng ta. Hãy là Vòng Hoa Mân Côi thắm mầu và ngào ngạt hương yêu kết thành triều thiên vinh hiển của Mẹ, đồng thời là đồ trang sức qúy gía lộng lẫy trên cổ của mẹ gia đình, Mẹ Hội Dòng, Mẹ Giáo Xứ, Giáo Phận và Giáo Hội.

Mẹ Maria ước mong rằng chẳng những chúng ta ngoan thảo để cho Mẹ dắt vào các mầu nhiệm yêu thương trong cuộc đời của Chúa Giêsu qua việc lần chuỗi, nhưng Mẹ còn mong ước chúng ta hãy dựa vào những giáo huấn đầy khôn ngoan thánh thiện của Giáo Hội, nhất là Tông Huấn về việc sùng kính Mẹ của Đức Phaolô VI và Tông Huấn Chuỗi Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Gioan Phaolô II ban hành trong Năm Mân Côi 2002-2003 để thấu hiểu gía trị của Kinh Mân Côi. Mẹ ước mong chúng ta noi theo gương lần hạt của các Thánh và của các Đức Giáo Hoàng để rao truyền cho mọi người thân quen trong gia đình, trong xứ đạo, hầu giúp họ cũng biết ngoan thảo bám lấy tay Mẹ và ngồi yên trên cung lòng Mẹ, mà chiêm ngắm những mầu nhiệm Yêu Thương Cứu Rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc con người, đồng thời để biến cải và thánh hóa cuộc đời họ.

Phải, hãy trở nên tông đồ của chuỗi Mân Côi. Hãy chỉ vẽ cho những người mà chúng ta có nhiệm vụ hướng dẫn biết dùng chuỗi Mân Côi để cầu nguyện. Hãy giúp họ biết dùng chuỗi Mân Côi để kéo dổ ơn trời xuống trên họ, bằng cách dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa Cha trên trời trong tay Mẹ Maria và trong tay Cha Thánh Giuse, khi họ đọc những kinh Kính Mừng, và khi suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu.

** Vâng, hãy trở nên tông đồ của chuỗi Mân Côi. Hãy phát động phong trào đọc kinh Mân Côi trong gia đình, trong các chủng viện, dòng tu, tập viện, trong các hội đoàn, trong xứ đạo, trong giáo phận, trên toàn nước. Mỗi người hãy trở thành kinh Mân Côi sống. Hãy để cho làn sóng Kinh Mân Côi dâng cao trong tâm lòng, trên môi miệng trong ngày sống của mọi thành phần dân Chúa, để cho lời kinh ấy kéo đổ ơn thánh xuống tẩy rửa tâm hồn chúng ta cho trong trắng, thiêu đốt mọi bợn nhơ, xóa bỏ mọi tội lỗi, biến đổi tâm trí và cải thiện cuộc sống chúng ta. Hãy biến các lời kinh Mân Côi trở thành tiếng đập cửa Trái Tim nhân hiền của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy biến các lời kinh Mân Côi trở thành tiếng kêu cứu réo gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hãy làm cho các lời kinh Mân Côi trở thành tiếng khóc tỉ tê trước Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Hãy biến các lời kinh Mân Côi trở thành lời than van hờn gãnh trước cánh cửa Con Tim hiền phụ của Cha Thánh Giuse. Bởi vì kinh Mân Côi là lời cầu nguyện theo Phúc Âm và do đó là phương thế vòi vĩnh ơn thánh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi một cách hữu hiệu nhất.

Hãy trở thành một Đạo Binh Mân Côi trùng trùng điệp điệp vây lấy cánh cửa tâm lòng của Thiên Chúa Tình Yêu. Hãy liên tục dùng chuỗi Mân Côi gõ cửa Thánh Tâm nhân hiền của Chúa Giêsu. Hãy không ngừng dùng chuỗi Mân Côi cào cấu cánh cửa Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Hãy kiên trì dùng chuỗi Mân Côi đánh thức con tim hiền phụ của Cha Thánh Giuse. Và nếu chúng ta thực thi các mệnh lệnh trong sứ điệp của Mẹ Fatima, trước hết bằng việc cải thiện đời sống, thay đổi tâm lòng, trở về với Chúa, ăn năn đền tội, thì chuỗi Mân Côi sẽ mở tung mọi cánh cửa, để thác nguồn ơn thánh Chúa đổ xuống tràn đầy trên tâm hồn và cuộc sống chúng ta, đổ xuống tràn đầy trên cuộc sống gia đình, cuộc sống dòng tu và hiệp hội, đổ xuống tràn đầy trên cuộc sống Giáo Hội và cuộc sống toàn thế giới. Và Trời Mới Đất Mới, và Nước Chúa, nước yêu thương, công lý và hòa bình sẽ hiện diện ngay trên trần gian này (SĐVMM 355, 356, 357, 358, 361, 362, 360, 363, 359, 364)

Lm Hoàng Minh Thắng, 17-10-2003

Đọc nhiều nhất Bản in 21.04.2006. 06:38