Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 22: Cùng Mẹ Maria noi gương Chúa Giêsu Kitô

§ Lm Hoàng Minh Thắng

... luôn luôn thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa Cha.


Trong Mùa Phục Sinh này chúng ta sẽ cùng với Mẹ Maria suy niệm về một vài thái độ sống nòng cốt của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế và nhờ Mẹ trợ giúp để biết noi gương sống đó của Chúa. Trước hết là thái độ vâng phục trọn vẹn, luôn luôn thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa.

Trong chương mở đầu Phúc Âm, thánh Gioan đã miêu tả thái độ sống thường hằng từ đời đời của Chúa Giêsu Kitô Ngôi Lời Con Thiên Chúa như sau : “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người hướng về Thiên Chúa” (Ga 1,1-2). Như thế thái độ sống của Đức Giêsu Kitô trước khi nhập thể và sau khi nhập thế là hoàn toàn và luôn luôn quy hướng về Thiên Chúa Cha. Sau này trong những lúc dậy dỗ các môn đệ và trong các cuộc tranh luận với người Do thái, Chúa Giêsu đã nêu bật thái độ sống này của Người đến độ khẳng định rằng của ăn của Người là làm theo ý Thiên Chúa Cha là Đấng đã sai Người : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Trong cuộc tranh luận với người Do thái sau khi chữa người bị bệnh liệt 38 năm tại hồ Bếtdatha trong ngày sabát là ngày lễ nghỉ, Chúa Giêsu nói : “Thật tôi bảo thật các ông, người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm, vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Qủa thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa...” (Ga 5,19-20) “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30). Trong diễn từ về bánh hằng sống Chúa Giêsu tái khẳng định thái độ triệt để tuân hành thánh ý Thiên Chúa Cha khi nói : “Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,38-39). Chúa Giêsu hoàn toàn và luôn luôn vâng phục ý Thiên Chúa Cha để cứu rỗi các linh hồn.

** Sau này khi nói với người Do thái về xuất xứ, nhiệm vụ và cái chết của Người Đức Giêsu lại tái khẳng định thái độ sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dậy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,28-29). “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi” (Ga 8,42). Trước khi cho người mù từ thuở bình sinh, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được” (Ga 9,4). Tất cả những gì Chúa Giêsu làm và nói đều là tuân hành thánh ý của Thiên Chúa Cha : “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,49-50).

Trong diễn văn từ biệt đoàn môn đệ trong bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu nhắn nhủ họ luôn sống kết hiệp với Người như Người sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với Philiphê : “Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với các con, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Cha Thầy, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14,10). “Các con hãy tin Thầy : Thầy ở cùng Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy...Nếu các con yêu mến Thầy các con sẽ giữ các điều răn của Thầy...Ai yêu mến Thày thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy...Và lời các con nghe đây không phải là của Thày, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14,15.23-24). Chúa Giêsu đặc biệt ý thức rằng cái chết của mình cũng do ý muốn của Thiên Chúa Cha, khi nói với các môn đệ : “Thầy sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, bởi vì Thủ Lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,30-31).

** Thái độ sống kết hiệp và hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa Cha được thánh sử Gioan diễn tả bằng nhiều cách thức trong diễn văn từ biệt Chúa Giêsu nói với các môn đệ và trong lời cầu cho các vị và tất cả những ai tin vào Người nhờ lời rao giảng của các vị (cc. 13-17). Trong tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu thuộc mọi thời đại, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã là hai mẫu gương sống tuân hành thánh ý Thiên Chúa Cha tuyệt hảo hơn hết. Mẹ và Cha Thánh cũng hằng ngày chờ mong thôi thúc chúng ta noi gương Chúa Giêsu quảng đại ngoan ngoãn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa bằng cách tươi vui nói lên hai tiếng “xin vâng” với Chúa, ngày càng trọn hảo hơn. Đặc biệt nếu chúng ta là các tâm hồn thánh hiến Mẹ và Cha Thánh tha thiết nài xin chúng ta hãy dành cả đời sống để nghe lời Chúa, để học biết sống theo gương Chúa, nhất là thưa “Vâng” như Chúa để nhận lấy cái chết đàu ô nhục đẫm máu và vô cùng bất công. Tuyết đối tín thác, suy phục, yêu mến và thưa “vâng” với trọn trái tim yêu nồng nhiệt, để như Mẹ và Cha Thánh chúng ta hoàn thành những Thánh Ý của Chúa và như thế sẽ mãi mãi được hưởng sự chúc lành thánh thiện từ mẫu của Mẹ và hiền phụ của Cha Thánh Giuse. Vì thế, mỗi sáng khi thức dậy chúng ta hãy thưa với Chúa : “Lậy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy dẫn dắt con bước đi trong tình yêu thương dịu hiền của Chúa. Chúa muốn đem con đi đâu mặc ý Chúa”. Hãy xin : không phải xin cái vừa ý, cái lợi cho mình và cho riêng mình, nhưng là xin cái đẹp lòng Thiên Chúa, hữu ích cho đồng loại, với ý hướng thánh thiện là làm vinh danh Chúa và luôn đặt ý Chúa lên trên ý chúng ta và trên tất cả những cái người đời ước muốn và hiến tặng cho chúng ta. Hãy nhìn lên Mẹ Maria và sống khiêm nhường, đơn sơ quên mình, vâng phục tất cả những gì Chúa muốn và chỉ biết thưa lên một câu để trả lời Chúa : “Này con là con của Nữ Tỳ Chúa, xin hãy làm cho con như lời Chúa”. Nghĩa là chúng ta hãy đặt sự “vâng phục” mỏng dòn của chúng ta lồng khít trong lời “Xin Vâng” mãnh liệt trọn hảo tuyệt vời của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, để Mẹ làm cho những nén bạc Thiên Chúa ban cho chúng ta sinh được kết qủa và chiếm lấy lợi ích lớn lao trong Nước Hằng Sống. Đặc biệt hãy luôn biết níu kéo, cậy nhờ Đức Maria tôn đặt Thánh Ý Tình Yêu Chúa trên bàn thờ cuộc sống chúng ta, để liên lỉ cám ơn Chúa trong mọi sự, sẵn sàng luôn luôn để vui tươi lãnh nhân lấy tất cả từ tay Chúa và quảng đại mỉm cười được với Chúa, ngay cả trong những trường hợp nghịch ý nhất.

** Tuy nhiên kinh nghiệm và những thất bại trong cuộc sống thường ngày dậy cho chúng ta biết thật khó mà sống thái độ tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa, nếu chúng ta không kiên trì tập thưa “Xin Vâng”. Thật thế, đây là việc đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ ý riêng và cố gắng liên lỉ. Nếu muốn bơi thì phải nhảy xuống nước : bài tập thực hành đầu tiên đó là : trong mọi sự, chúng ta hãy kiên trì và vững tâm để tập thưa “xin vâng” với Chúa, bằng trọn cả tấm lòng biết ơn, yêu kính và mau mắn, nhanh nhẹn, vui vẻ, vồn vã...Đừng e ngại và cứ cố gắng tin tưởng cậy trông vào sự trợ giúp của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, là hai tâm hồn đã từng liên lỉ thưa “xin vâng” với Chúa, chúng ta sẽ học được linh đạo “Xin Vâng” của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Và để đạt linh đạo ấy cần phải xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn dùng các dấu chỉ bề ngoài mà thông mình cho chúng ta. Các dấu chỉ đó là tha nhân sống cạnh ta với các chức phận, tính khí, sự thông minh, các nhân đức, cả các tính xấu và các hèn yếu riêng nữa. Các dấu chỉ đó là mọi biến cố lớn nhỏ xảy ra trong môi trường cuộc sống thường ngày : trong gia đình, trong cộng đoàn dòng tu, trong cộng đoàn giáo xứ, giáo phận và cộng đoàn xã hội.

Mỗi khi gặp khó khăn trong linh đạo “Xin vâng” chúng ta hãy nhìn lên gương sống của gia đình Thánh Nagiarét”, trong đó Chúa Giêsu là nguồn mạch phát sinh sự vâng phục, còn Mẹ Maria thì đi vào chính nguốn mạch ấy. Cha Thánh Giuse cũng được hướng đưa và ướp đượm trong tinh thần ấy. Cả Ba Tâm Hồn, trong mọi lúc chỉ biết thưa lên : “Lậy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Thật thế, không có một đứa trẻ nào lại không vâng lời cha má, cũng không có một hiền thê nhỏ bé nào mà lại không làm theo ý người yêu của mình. Sống trong liên hệ yêu thương với Thiên Chúa cũng thế. Bao giờ bắt đầu theo ý riêng, là tình yêu bắt đầu suy giảm, bắt đầu có sự lộn xộn, tranh cãi, đập phá, sứt mẻ, đổ vỡ. Nợ tình chỉ có thể trả bằng tình ! Ai yêu thực sự thì sẽ không bao giờ làm phiền lòng Người yêu, ngay cả trong những ý muốn nhỏ nhặt nhất của người yêu. Là kitô hữu, là con Chúa, đặc biệt nếu bạn đang sống đời thánh hiến, chúng ta tất cả đang được ngụp lặn trong biển tình yêu bao la, hải hà, vô biên khôn dò...của Thiên Chúa. Do đó cần phải sống thế nào cho cân xứng với những ơn trời bể ấy. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse chỉ cho chúng ta biết cách đáp đền rất đẹp và đậm tình nhất : đó là luôn luôn hiền thục, ngoan ngùy, thực thi sát khít ý muốn của Thiên Chúa, hiện thực mong ước của Chúa Giêsu, Đấng Tình Quân muôn thuở vĩnh cửu của tâm hồn từng người trong chúng ta.

Lm Hoàng Minh Thắng, 11-3-2003

Đọc nhiều nhất Bản in 20.04.2006. 06:43