Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 13: Còn Đức Maria thì giữ gìn mọi điều ấy trong lòng và suy gẫm

§ Lm Hoàng Minh Thắng

... Mẹ Maria : mẫu gương tuyệt hảo của đời tông đồ cầu nguyện.


Trong biến cố các mục đồng hối hả rủ nhau đến hang đá Bếtlêhem để viếng thăm Chúa Cứu Thế mới giáng sinh, Phúc Âm thánh Luca trình thuật rằng các mục đồng đến nơi “gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,16-19).

Trong Phúc Âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đây là một câu ngắn ngủi nhưng miêu tả tất cả thái độ sống thường hằng của Mẹ Maria. Mẹ Maria thinh lặng, ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy gẫm trong lòng. Thái độ này khiến cho chúng ta liên tưởng ngay đến tư thế của Mẹ trong trình thuật Truyền Tin, khi thiên thần Gabriel đem sứ điệp của Thiên Chúa Ba Ngôi đến cho Trinh Nữ Maria. Thinh lặng cầu nguyện và sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa đã luôn luôn là thái độ sống của Mẹ Maria, đến độ sứ thần Gabriel đã phải lên tiếng chào Mẹ một cách lạ lùng rằng : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng. Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Và kể từ lúc thưa lên hai tiếng “Xin vâng” với Thiên Chúa, Mẹ lại càng sống thinh lặng, cầu nguyện và kết hiệp thân tình với Thiên Chúa hơn nữa. Vì từ lúc đó Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã làm người trong cung lòng trinh trong của Mẹ. Đấng Emmanuel “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” đã cắm lều ngự ngay trong lòng Mẹ và hai Mẹ Con trở thành một, tan hòa trong nhau. Cuộc sống thinh lặng cầu nguyện và kết hiệp thân tình đó đã khiến cho Mẹ trở thành mẫu gương của đời tông đồ cầu nguyện. Bằng lời cầu nguyện và sự thinh lặng kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu và Thiên Chúa Ba Ngôi : Mẹ chuẩn bị cho ngày Chúa chào đời và toàn cuộc sống loan báo Tin Mừng của Chúa sau này nữa. Sau khi Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên, nhịp điệu cuộc sống thường ngày của Thánh Gia Nagiarét là nhịp điệu của đời tông đồ cầu nguyện. Đây chắc hẳn là điều Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mong mỏi nơi từng người trong chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta là những người sống đời thánh hiến.

** Sứ mệnh của tín hữu kitô là gì, ơn gọi đời thánh hiến là gì nếu không phải là cộng tác với Chúa Giêsu để đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người ? Và phương thế đầu tiên giúp từng người trong chúng ta, dù sống trong bậc nào đi nữa, thực hiện được sứ mệnh này một cách vô cùng hữu hiệu : đó là noi gương Mẹ Maria sống đời cầu nguyện và thinh lặng yêu thương kết hiệp thân tình với Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã sẵn sàng chết để cứu chuộc nhân loại, thì Ngài không trông chờ và khát khao gì hơn là từng kitô hữu, từng linh mục tu sĩ sống đời thánh hiến hãy lập lại giao kèo tình yêu vĩnh cửu với Ngài. Giao kèo đó là : chúng ta sẽ tận tình ôm ấp và săn sóc từng linh hồn bằng kinh nguyện và hiến tế, để giúp Chúa Giêsu và Mẹ Chí Thánh tiếp cứu các anh chị em qúy báu vô giá của chúng ta và nhiệt nồng bền bỉ bang trợ đặc biệt cho những ý định lành thánh của họ nữa. Bởi vì cầu nguyện là cách tốt đẹp nhất để thánh hóa bản thân và bành trướng Nước Thiên Chúa ở dưới đất này. Hơn nữa việc duy trì, phát huy lớn mạnh những ơn gọi đặc tuyển cho Giáo Hội và Thiên Đàng trước tiên hệ tại số những tác động yêu mến sốt sắng, hăng nồng, bền bỉ, do mọi phần tử của Giáo Hội dâng lên. Vậy chúng ta hãy tích cực mạnh mẽ cố níu kéo ơn trời xuống xuống cho chính mình, và cho hết mọi chi thể thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô, bằng lời cầu nguyện, kiên tâm, bền chí, nhất là bằng Thánh Lễ Hy Tế hằng ngày. Mẹ Maria muốn từng người trong chúng ta noi gương Mẹ chỉ sống vì phần rỗi các linh hồn mà thôi. Tất cả mọi tư tưởng, cảm tình của chúng ta đều phải hướng mạnh mẽ hướng tới Sứ Mệnh Tình Yêu cứu rỗi vô biên này, là khát vọng yêu qúy nhất của Mẹ và của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế, Đấng Ngôi Lời Nhập Thể.

Thật thế, người tông đồ không quên Thiên Chúa khi phục vụ, và không quên tha nhân khi cầu nguyện. Khi thinh lặng và cầu nguyện chúng ta gặp được Thiên Chúa, lột được sự sống của Thiên Chúa nơi mình và đem Thiên Chúa đến cho các linh hồn. Phải làm sao để khi tiếp xúc cách thân mật với Thiên Chúa trong cầu nguyện, thì người tông đồ không quên được tha nhân là những người mà chúng ta phải phục vụ; và rồi khi làm việc phục vụ tha nhân, khi nói năng, tiếp xúc với họ, chúng ta không quên tưởng nghĩ tới Thiên Chúa là Đấng làm cho mọi việc của chúng ta có gía trị của sự sống đời đời.

** “Còn Mẹ Maria thì giữ gìn mọi điều ấy trong lòng và suy gẫm”. Thái độ sống này của Mẹ là thái độ của đời chiêm niệm : chiêm niệm trong mọi sinh hoạt và bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình : nấu nướng, thu dọn, giặt giũ, vá may, chợ búa; chiêm niệm trong mọi tiếp xúc với tha nhân, với mọi người thân quen và hàng xóm láng giềng cũng như với những người không quen biết. Chiêm niệm giữa đời sống gia đình. Và qua thái độ sống đời tông đồ cầu nguyện và chiêm niệm đó Mẹ Maria muốn nhắn nhủ chúng ta rằng : Chiêm niệm phải là trái tim, phải là linh hồn của mọi công cuộc tông đồ truyền giáo, phải là lò điện ngầm cung cấp điện năng cho mọi hoạt động của Giáo Hội. Muốn noi gương đời tông đồ cầu nguyện của Mẹ, chúng ta cũng phải khắng khít kết hợp tình thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng những tác động tình yêu liên lỉ. Chỉ có hy sinh, cầu nguyện và yêu mến liên lỉ mới giúp chúng ta đối địch lại với các mưu thâm chước độc và tấn kích của Satan và mọi lực lượng sự dữ, chống lại Thiên Chúa, đánh phá Giáo Hội và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa.

Chính ơn gọi tông đồ cầu nguyện và chiêm niêm để cứu rỗi các linh hồn ấy khiến cho Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse khẩn thiết mời gọi từng người trong chúng ta hăng hái sẵn sàng cộng tác với Chúa Giêsu và các Ngài trong sứ mệnh cứu rỗi nhân loại. Các Ngài đang kỳ vọng những gì nơi toàn thể và từng người trong chúng ta ? Các Ngài đang mỏi mòn hy vọng đợi trông những gì nơi chúng ta, nếu không phải là một qủa tim yêu đền bù, và liên lỉ hy sinh, cầu nguyện thay cho nhân loại tội lỗi, cho cái thế giới rối loạn, khủng hoảng và đổ nát này. Nhất là yêu mến, hy sinh và cầu nguyện cho những linh hồn tận hiến, là những linh hồn đã đón nhận muôn hồng ân sủng ái của Thiên Chúa, nhưng ngày nay họ đã nên bất trung bất tín. Họ đã và đang dùng sự tự do mà làm mất hết lý tưởng siêu nhiên cao đẹp, hạ thấp đời sống tinh thần, mải mê nắm giữ những của trần thế như kho báu, chỉ chăm lo để ý đến những việc trần gian, luôn nghĩ tưởng và hành động theo cách thế nhân loại, chứ không theo ánh sáng chân lý khôn ngoan của Thần Trí Chúa.

** Tuy các linh hồn ấy đã phản bội lý tưởng đời thánh hiến, nhưng Thiên Chúa không vội đánh phạt họ. Ngài cũng chẳng bắt ép họ phải bỏ những thứ phù vân họ đang tìm kiếm. Ngài chẳng cưỡng bách họ phải quay về với Ngài, bởi vì Thiên Chúa rất mực tôn trọng sự tự do của họ. Ngài chỉ thiết tha kêu gọi họ bằng ơn thánh của Ngài và bằng sự cộng tác của những linh hồn tận hiến khác, những linh hồn bé nhỏ và những linh hồn thiện chí. Những người này sẽ dùng hy sinh và đời sống cầu nguyện cũng như sự sẵn sàng đón nhận đau khổ để kêu van cho họ. Thiên Chúa sẽ vì đó mà ban ơn lay động lương tâm và sự tự do của họ, để họ đáp lại ơn Chúa hầu được cứu rỗi. Đó là sứ điệp tình yêu diễn tả ý muốn toàn năng cực thánh của Thiên Chúa : “Ta không muốn cho kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn cho nó hoán cải và được sống”.

Qua sứ mệnh sai đi mà Chúa Giêsu đã trao cho các Tông Đồ xưa kia, mỗi một kitô hữu, như là chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa là Giáo Hội, cũng được chia sẻ vào sứ mệnh chung đó : sứ mệnh loan Tin Vui Cứu Độ cho toàn nhân loại. Và phương thế đầu tiên giúp từng người rao giảng hùng hồn Tin Vui : đó là trở thành tông đồ cầu nguyện và làm chứng cho Tin Mừng, bằng cách trung thành sống các giá trị Tin Mừng mỗi ngày. Sứ mệnh tông đồ cầu nguyện lại càng là một trong các nét đặc thù của những người sống đời thánh hiến, nhất là sống đời thánh hiến chiêm niệm. Bởi vì Thiên Chúa gọi các linh hồn ấy vào dòng tu và nâng họ lên làm Bạn Vua Trời không phải để họ vui hưởng hạnh phúc và mưu cầu ơn cứu rỗi một mình, nhưng là để họ đem lại hòa bình cho thế giới, đem ơn lành và tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người. Ôi, nếu chúng ta biết rằng bao linh hồn đang chờ đợi nơi chúng ta lòng quảng đại, tình yêu cứu thế, kinh nguyện và hy sinh, nếu chúng ta biết các linh hồn đang chờ đợi chúng ta sống trọn mầu nhiệm hy sinh cứu độ và hiện thực trọn vẹn linh đạo thập giá Chúa Kitô chừng nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ tha thiết với phần rỗi các linh hồn và hòa bình thế giới biết bao, thì chắc chắn chúng ta sẽ chuyên chăm hăng say cộng tác với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse để cứu rỗi các linh hồn đến chừng nào !

Sống giữa thế giới văn minh hay trong một xã hội nghèo khổ, mọi kitô hữu đều có thể là tông đồ cầu nguyện như Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse trong cuộc sống thường nhật của thánh gia Nagiarét ngày xưa. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nagiarét Chúa Giêsu đã là Vị Tông Đồ Cầu Nguyện của Thiên Chúa Cha. Là giáo dân, để sống trọn vẹn các dấn thân kitô, là linh hồn tận hiến, để sống trọn vẹn ba lời khấn khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo, chúng ta tất cả đều phải nỗ lực xây dựng một đức tin sâu xa vững bền. Vì sống niềm tin là một bận tâm thường xuyên : bận tậm chú ý lắng nghe ý Cha, bận tậm trong nỗ lực gieo vãi tình thương của Cha trong mọi linh hồn. Nhưng đó là một nỗi bận tâm êm đềm của một người con đối với Cha yêu qúy của mình, một cái nhìn gặp gỡ, đơn sơ như một lời giao duyên với Đấng Tình Quân Chí Thánh. Với niềm tin và tình yêu ấy, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria can đảm tươi vui chấp nhận mọi nặng nhọc cực mệt trong đời tông đồ cầu nguyện !

Lm Hoàng Minh Thắng, 17-12-2002

Đọc nhiều nhất Bản in 20.04.2006. 06:19