Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kính Mừng Maria! (thơ)

Thơ Kinh Dâng Mẹ Về Trời,
Kính Mừng Vương Mẫu Tuyệt Vời Thiên Cung.

Bản in Đọc tiếp 11.08.2010. 17:48

Tỉnh Thức (thơ, CN19C)

Chúa Nhật XIX Thường Niên C – (Lc, 12, 32 – 48)

Bản in Đọc tiếp 09.08.2010. 21:06

Quán Trọ (thơ, CN19C)

Chúa Nhật 19 TN C – (Lc 12, 32 – 48)

Bản in Đọc tiếp 09.08.2010. 21:02

Tỉnh Thức (thơ)

Chúa Nhật 19 TN C – (Lc 12, 32 – 48)

Bản in Đọc tiếp 09.08.2010. 20:56

Ai Đứng Đợi Ai? (thơ)

Chúa Nhật 19 TN C – (Lc 12, 32 – 48)

Bản in Đọc tiếp 09.08.2010. 20:52

Đời Đẹp Quá! (thơ)

Chắc chắn con sẽ có một tương lai,
Và hy vọng của con sẽ không thành mây khói

(Châm ngôn 10:2)

* Cảm nhận cùng Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen qua
chương trình truyền hình nổi tiếng ’Life is Worth Living’
(Cuộc Đời Đáng Sống)- vì Đời Đẹp Quá!

Bản in Đọc tiếp 09.08.2010. 09:36

Những Ngôn Ngữ Bị Mai Một

Những ngôn ngữ bị mai một – những tử ngữ - là những ngôn ngữ mà người ta không còn dùng chúng nữa.

Đó là bản ghi âm của một thứ ngôn ngữ Bắc Phi. Nó bao gồm phần đầu của một bài hát ru. Một bài hát để ru mỗi lúc em bé ngủ. Khi bạn nghe, ngôn ngữ này chứa đựng những tiếng lách cách. Ngôn ngữ này còn tồn tại đến thập niên 1930. Nhưng không một ai còn dùng nó để nói nữa. Nó bị mai một, nó trở thành một tử ngữ.

Bản in Đọc tiếp 07.08.2010. 21:25

Bức Thư Từ Biệt

Thứ..., ngày..., tháng...

writing.jpg

Nhớ khi thu dọn mọi sự rời bỏ sở làm để về “hưu non”, cái tâm trạng giã từ thật xao xuyến, bâng khuâng. Chợt nhận ra biết bao nhiêu điều tự bao lâu nay luôn luôn là những chuyện rất quan trọng, rất cần thiết, rất giá trị, bỗng nhiên thành ra không còn một ý nghiã, một giá trị, một cần thiết gì nữa cả! Vì thôi rồi, vì ngưng rồi, vì thay đổi rồi. Ấy dẫu sao cũng chỉ là một thay đổi thật nhỏ bé thôi so với cái thay đổi chung cuộc, hết cuộc đời, hết cuộc sống này… như một con người đang chỉ còn những ngày cuối để sống. Bỗng nhiên bao chuyện tưởng là quan trọng nay thành ra như không!...Tàn hơi, lià đời, hết một kiếp người... Thân lạnh, tay xuôi, thôi khóc, thôi cười ...

Bản in Đọc tiếp 05.08.2010. 22:38

Dư Âm Năm Linh Mục: Linh Mục, Ngài Là Ai?

Từ xa xưa đến mãi về sau, thiên hạ vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi đó.

Linh mục, ngài là ai?

(Lắm lúc lẩn thẩn Linh mục cũng chẳng hiểu nổi chính mình)

Linh mục, ngài là ai?

Có những lúc người ta thượng tôn ngài như là sứ Đức Chúa Trời, là cha phần linh hồn.Vì ngài là Người của Thiên Chúa, là người quản lý và ban phát các mầu nhiệm Nước Trời.
Nhưng cũng đã có thời người ta hốt hàng trăm, hàng ngàn Linh mục dốc xuống sông, biển hoặc đưa lên máy chém.
Thời gian bách hại người ta săn đuổi Linh mục như săn đuổi dã thú trong rừng sâu.

Bản in Đọc tiếp 03.08.2010. 18:57

Phù Vân (thơ)

Chúa Nhật 18TNC – (Lc 12, 13 – 21)

Bản in Đọc tiếp 02.08.2010. 15:42