Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mộng Hồi Qui (thơ)

§ Hạt Nắng

Chúa Nhật 7 PS - C (Lc 24,46–53)

ChuaLenTroi.jpg

Môn đồ lưu luyến tiễn Thầy đi,
Gian khổ chông gai có ngại gì.
Sứ mạng chuyển giao vui đón nhận,
Tông đồ sứ vụ quyết hành thi.
Trần gian khắc nghiệt lòng kiên vững,
Cõi phúc thiên đàng dạ hướng qui.
Thương Xót vô biên tình ấm áp,
Nhà Cha rộng mở, lệ trào mi.

13/05/2010

Hạt Nắng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.05.2010. 08:15