Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin và Tình Yêu (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

(Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C – (Ga 16, 12 – 15)

le3ngoi.jpg

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cao cả,
Con kính yêu, phục bái tôn thờ.
Đã cho con cả trời mơ,
Để con được sống nương nhờ thánh ân.

Ngài tác động mở dần tâm trí,
Con hiểu được chân lý cao siêu.
Giúp con suy niệm mọi điều ,
Nhận ra Thánh Ý tình yêu cao vời.

Chúa Ba Ngôi sáng ngời, chân thật,
Vén bức màn hiệp nhất yêu thương.
Ngôi Cha làm chủ muôn phương,
Ngôi Con dâng hiến, tỏ tường Ngôi Ba.

Xin hát khúc hoan ca tán tụng,
Tình Cha ban ân phúc tuyệt vời.
Vì yêu sáng tạo đất trời,
Con người hạnh phúc muôn đời tôn vinh.

Khi phản loạn bạc tình nhu nhược,
Sai Chúa Con cứu chuộc nhân trần.
Con người nối lại tình thân,
Xóa bao lầm lỗi dự phần ơn thiêng.

Nguồn thánh hóa thiêng liêng cao trọng,
Ơn Thánh Linh sống động khứng ban.
Nguồn ơn thánh sủng tuôn tràn,
Sáng soi chân lý dẫn đàng khôn ngoan.

Nâng bước con giữa ngàn nguy khốn,
Dạy dỗ con từ tốn tin yêu.
Lời kinh tán tụng sớm chiều,
Ba Ngôi hiệp nhất tín điều vững tin.

Nhân Danh Cha, Đấng Công Minh,
Ngôi Con Chí Ái, Thánh Linh uy hùng.
Ngợi khen Thiên Chúa ngàn trùng…

AP. Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2010. 10:30