Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hiệp Nhất (thơ)

§ Hạt Nắng

Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 16, 12 – 15)

chuabangoi.jpg

Nhiệm mầu hình ảnh Chúa uy linh,
Hiệp nhất Ba Ngôi hiệp nhất tình.
Tác tạo muôn loài, Cha kiến tạo,
Hiến sinh cứu chuộc, Con hy sinh.
Vẹn toàn Sự Thật, mong thần khí,
Ánh sáng đong đầy, ơn Thánh Linh.
Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn đức ái,
Hiệp thông, dâng hiến cứu nhân sinh.

27/05/2010

Hạt Nắng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2010. 10:25