Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cứu Thai Nhi (thơ)

§ Lê Dân Việt

Bố mẹ ơi! Con van xin khẩn thiết
Con tội chi, bố mẹ giết bỏ đi
Là bào thai, con có tội tình gì?
Diệt mầm sống, thai nhi chưa biết nói!!!

Sinh con ra, để con có tên gọi
Hòa muôn người, nhân loại có lương tri
Là con người, con dũng cảm bước đi
Đừng giết con, phôi thai buồn rên xiết

Con cúi lạy, với tấm lòng thống thiết
Con tội gì, mà cha mẹ gớm ghiếc
Nỡ ra tay, hủy hoại mầm sống ấy
Con ra đời, để sống với người ta

Sống vị tha, lòng nhân ái chan hòa
Không khinh miệt, những hạng người bẩn thỉu
Chẳng bao giờ, lại trề môi dè bỉu
Thương con đi, con cảm mến mẹ cha

Để con học, tính nhẫn nhục vị tha
Con được kết, từ tình yêu trân quí
Con ra đời, với tấm lòng hoan hỉ
Con cầu nguyện, cùng với Chúa Thánh Thần

Cho ba mẹ, vui hưởng muôn hồng ân
Con chúc thọ, ba mẹ vào mỗi tết
Cho con sống, lời kêu cầu thảm thiết
Hãy thương con, phôi thai đã có tim

Đừng giết con, con lạy lục van xin
Cho con sống, để được làm người nữa
Đừng hủy hoại, tế bào non thối rữa
Con van xin, cho con được sinh ra

Để chào đời, bằng tiếng khóc oa oa
Con hoan hỉ, trong sung sướng chan hòa
Khi biết rằng, bố mẹ đã rộng lượng
Chẳng nỡ nào, giết bỏ thai nhi đâu!

Khi trong bụng, con chấp tay nguyện cầu
Xin Thiên Chúa, cho cha mẹ thương cảm
Giữ gìn con, cho đến khi chào đời
Tình thương ấy, rất lớn lao tuyệt vời
Giữ sự sống, cho con được làm người

Lê Dân Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.03.2009. 23:38