Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bảo Trợ Tình (thơ)

§ Hạt Nắng

Lễ Hiện Xuống (Ga 20, 19 – 23)

hienxuong1.jpg

Lưu luyến chia tay nỗi nhớ đầy,

Thương trò ở lại nghĩa tình say.

Ban ơn thần khí, không lầm lạc,

Bảo trợ hành trình, thẳng lối ngay.

Cố vấn ủi an, hồn phấn chấn,

Trạng sư nâng đỡ, dạ vui thay.

Gió lay tình tự Bồ Câu hót,

Lửa ấm nồng nàn tim ngất ngây.

20/05/2010

Hạt Nắng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.05.2010. 20:54