Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Báo Hiếu Tình Yêu (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Ngày 2/11 - Lễ Các Đẳng

luyen-nguc.jpg

Cây có gốc mởi nở nghành sanh ngọn.
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu,
Người ta có gốc từ đâu?
Có cha có mẹ rồi sau có mình.

(Ca dao)

* * *

Tháng tình yêu đất trời hiệp nhất,
Lòng hiệp lòng thi thố tình yêu.
Đượm tình Thiên Chúa cao siêu,
Thương hồn thanh luyện ban nhiều hồng ân.

Hồn khắc khoải dâng lời cầu khấn,
Người trần gian ban tặng câu kinh.
Hãm mình, cầu nguyện, hy sinh,
Giúp hồn gội rửa lửa tình mến yêu.

Tháng tri ân của người con chí hiếu,
Tháng đền ơn đáp nghĩa của hậu sinh.
Trầm hương quyện với lời kinh,
Cầu cho cha mẹ phục sinh rạng ngời.

Giữ đạo hiếu lòng luôn nhớ tới,
Các vong linh tiền bối, tổ tiên.
Anh em, bạn hữu, láng giềng,
Linh hồn côi cút ơn thiêng đợi chờ.

Đời trần gian chỉ là tạm bợ,
Đời mai sau vĩnh cửu trường tồn.
Việc lành, cầu nguyện sớm hôm,
Hiệp thông dâng Đấng Chí Tôn nhiệm mầu.

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.11.2009. 23:05