Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Muốn Vào Giúp Việc Trong Tu Viện

§ Lệ Vũ

Thân gửi Lệ Vũ. Tôi có một ấp ủ và thắc mắc ôm ấp từ lâu. Nay xin nhờ Lệ Vũ giúp tôi. Từ nhỏ, tôi đã có ý thích đi tu, nhưng có lẽ vì không có ơn kêu gọi và cuộc đời đẩy đưa… Sau năm 1975 thì việc tu trì càng khó nên khi đó tôi đã lập gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn ôm ấp ý tưởng là khi con cái đã trưởng thành, không còn vướng mắc gì nữa, thì sẽ xin vào Tu Viện nào đó xin giúp việc và sống trong đó. Xin Lệ Vũ cho tôi biết ở Mỹ này các dòng tu có cho phép những người lớn tuổi vào sống và giúp việc không? Nếu có thì phải làm cách nào để liên lạc để xin gia nhập? Xin Lệ Vũ chỉ dẫn và cho địa chỉ và số phone nữa. Xin hết lòng cảm ơn Lệ Vũ. Chúc Lệ Vũ mạnh khỏe, vui vẻ và được nhiều ơn Chúa.

Lan, Santa Ana

Đáp: Trả lời Bà Lan, Santa Ana

Cá nhân Lệ Vũ không biết nhiều về các Dòng Tu cũng như luật lệ, điều kiện riêng của từng Dòng nữ.

Lệ Vũ ghi ra đây một số địa chỉ, số điện thoại của một số Dòng Nữ Việt Nam và Mỹ trong đó có các Sơ Việt Nam sau đây:

 1. Dòng Mến Thánh Giá gốc Phát Diệm
  14700 S. Van Ness Ave.Gardenia, Ca.90249
  (310) 768-1906
 2. Dòng Mến Thánh Giá gốc Thanh Hóa-Đà Lạt
  7408 SE.Alder Street, Portland OR. 97215
  (503) 254-3284
 3. Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn
  1685 Humphrey Dr. Concord, CA. 94519
  (925) 674-9639
 4. Dòng Đức Mẹ Mân Côi
  1492 Moss Street, New Orleans, LA. 70119
  (504)486-0039
 5. Dòng Nữ Đa Minh
  5250 Gasmer Dr. Houston, TX. 77035
  (713) 723-8250
 6. Dòng Chúa Chiên Lành
  1114 West Grace St. Chicago, Il. 60613
  (773) 935-3434
 7. Dòng Trinh Vương
  625 S. Jefferson Ave. Springfield, MO. 65806
  (417) 869-9842
 8. Dòng Đức Mẹ Trinh Vương
  723 Sunset Dr. Irving, TX. 75061
  (214) 596-9222
 9. Dòng Thánh Phaolô
  2900 Third Ave. S. Escanaba. MI. 49829
  (906) 786-0292
 10. Dòng Daughters of St. Paul
  1143 Bishop St. Honolulu, HI. 90813
  (808) 523-3685
 11. Dòng Kín Camêlô
  2000 N. County Rd., Piedmont, OK. 73078
 12. Dòng Nữ La San
  258 Kird Ave. San Jose, CA. 95127
  (408) 258-3478

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:54