Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ đưọc tổ chức tại Panama từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019

§ Nguyễn Long Thao

Sau khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức công bố Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama, Nam Mỹ Châu, vào ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Cùng với hai bạn trẻ đứng bên Ngài, ĐGH đã dùng tablet ghi danh tham dự đại hội.

Ngài nói: “Đây, tôi đã ghi danh làm khách hành hương tham dự Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Tôi mời gọi các bạn thanh thiếu niên trên toàn thế giới sống biến cố ơn sủng, huynh đệ với đức tin và tinh thần phấn khởi, bằng cách hoặc đi Panama, hoặc tham dự biến cố này cùng với cộng đồng của qúy bạn”.

Ngay từ bây giờ khách hành hương có thể ghi danh trực tuyến tham dự đại hội Giới Trẻ Thế Giới như Đức Thánh Cha đã làm;

Ghi danh tại điạ chỉ sau đây:

http://www.panama2019.pa/en/registration-of-pilgrims/

Nguyễn Long Thao

Đọc nhiều nhất Bản in 11.02.2018 17:51