Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 7/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết coi thường của cải thế gian

Marcô 10,17-22

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Đức Giêsu đáp : "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". Anh ta nói : "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

SUY NIỆM

Chính Chúa Giêsu đã dạy : "Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì ích gì".

Giàu sang, tiền bạc nhiều, đâu có ngăn trở ta vào Nước Trời. Nhưng chính là lòng dính bén giàu sang mới thật sự là chướng ngại.

Người thanh niên đến với Chúa Giêsu, là người có nếp sống đạo hạnh tốt, nhưng vì anh có nhiều của cải vật chất nên khi Chúa khen và đề nghị : "Con chỉ còn thiếu một điều là, con về bán tất cả gia sản, lấy tiền làm phúc cho kẻ khó, rồi trở lại theo Ta, con sẽ được kho tàng trên trời", thì anh sụ mặt bỏ đi.

Thật đáng tiếc cho anh. Vì nhờ được giáo dục theo luật Môisen, anh có đầy đủ đức tính tốt, đến nỗi nhìn anh Chúa Giêsu đã có cảm tình dạt dào với anh, nên muốn anh được kiện toàn trong sự thánh thiện, chỉ còn một bước nhỏ là thoát ly khỏi ảnh hưởng bạc tiền.

Giá như anh theo tiếng Chúa gọi, thì người môn đệ được dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, và được Đức Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho, có thể không là Gioan Giêbêđê, mà là anh. "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ".

Nói thế, Chúa Giêsu không có ý bảo là anh mất nước trời, nhưng chắc chắn là khó vì không ai có thể vừa làm tôi tiền bạc vừa thờ phượng Thiên Chúa hết tâm hồn được. Vả lại của cải không chỉ làm chậm tiến mà còn khó vào cửa hẹp. Chúa Giêsu đã nói cửa vào Thiên đàng là cửa hẹp.

CẦU NGUYỆN

1. Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin đốt lửa mến Chúa trong lòng con.

* Hát : (xem trang 9-10).

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Xin hướng dẫn con sống công bình và bác ái.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy sự yêu mến và nhân ái, xin dạy con biết yêu thương và đối xử nhân ái với mọi người.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh Đền tạ trang 11.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 13:31