Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 3/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn biết đón nghe Lời Chúa

Ga.4,19-24

Khi người phụ nữ Samaria thấy Đức Chúa Giêsu biết được những điều riêng tư của mình, chị thưa Ngài : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa”. Đức Giêsu phán :

“Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”.

SUY NIỆM

Người phụ nữ Samaria đã được thái độ khiêm nhường và lòng nhân ái của Chúa Giêsu chinh phục nên chị hướng về thờ phượng Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, không chỉ nói cho riêng chị mà dạy cho chính chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa ở đâu và thế nào.

Nếu xưa Thiên Chúa đã dùng đền thờ để quy tụ dân Do Thái và giáo hóa cho họ được niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng rồi họ lại lầm tưởng Thiên Chúa chỉ ngự nơi đền thờ Giêrusalem. Họ lại tự hào về đền thờ và hãnh diện vì đền thờ Giêrusalem là vinh quang của họ. Rồi chỉ lo bảo vệ và làm giàu cho đền thờ mà quên chính linh hồn mình và tha nhân là đền thờ mà Chúa muốn ngự đến. Nên Thiên Chúa đã để cho kẻ ngoại xâm chiếm, đốt phá đền thờ, và bắt họ đi lưu đày xa xứ. Thiên Chúa lại sai các tiên tri đến dạy cho họ là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Ở với kẻ tín trung mà cũng ở với cả dân ngoại, nhờ đó mà dân Do Thái đã hối cải để bất cứ ở đâu, dù ở trong cảnh lưu đày lầm than họ vẫn tin Thiên Chúa ở với họ, kính sợ và tuân giữ luật Chúa.

Chúa Giêsu dạy phải thờ phượng Thiên Chúa trong Thần khí và sự thật, tức là phải nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà dâng lên Thiên Chúa mọi chúc tụng và vinh quang vì Thiên Chúa là Cha toàn năng phải được muôn dân, muôn đời, muôn thuở tôn vinh. Và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố : Ngài là Đường, là Chân lý và là Sự sống. Chỉ ai theo Chúa mới không lạc đường, không bị lừa dối và được sống hạnh phúc đời đời.

Chúng ta sẽ được Chúa Giêsu soi sáng cho biết phải thờ Thiên Chúa thế nào.

Và chúng ta sẽ được có một tình yêu sống động đối với Thiên Chúa, là Đấng tha thiết yêu ta và mong ta đáp tình Ngài, nếu chúng ta tìm những điều đó trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa là hãy kính mến Thánh Tâm Chúa và xin Thánh Tâm Chúa làm Thầy hướng dẫn ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu, để con được nhờ Thánh Tâm Chúa mà thờ lạy Chúa Cha. Xin Chúa hãy làm vua lòng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Chúa Giêsu, để con được vững bước theo Chân lý, xin Thánh Tâm Chúa hãy làm vua lòng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Chúa Giêsu, con nguyện xin cho con được vào ẩn trong Thánh Tâm Chúa để được cùng Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 13:31