Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 24/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn được nên giống
Chúa Giêsu

Làm thế nào để nên giống Chúa Giêsu

Matthêu 17,24-28

Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài". Đức Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh".

SUY NIỆM

Thiên Chúa Cha đã ban con một yêu quý của Ngài cho thế gian, để vừa làm mẫu gương vừa là nguồn sinh lực để thánh hóa dân Chúa. Nhưng để thế gian thấy được mẫu gương thánh thiện, Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính sinh ra làm người, sống giữa trần thế, đương đầu với mọi quyến rũ của trần thế. Và trong mọi hoàn cảnh Đức Chúa Giêsu đã làm gương xử thế : khó nghèo, khiêm nhường, khiết tịnh, nhất là quên mình để phục vụ đến hiến thân mình, vác khổ giá và chết trên khổ giá. Làm lễ toàn thiêu thượng tiến Thiên Chúa để đền tội cho nhân loại và dùng khổ giá, tức cuộc khổ nạn đầy đau thương và nhục nhã mà phá tan vương quốc Satan, để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, để ai muốn được đời đời làm con Thiên Chúa thì đứng lên giũ bỏ xiềng xích, bước ra khỏi ngục tối mà theo chân Chúa Giêsu.

Chúa lại mời gọi : Ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, tức quên mình, vác thập giá mà theo. Và Chúa quả quyết : Ai muốn giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì Ta sẽ được sống đời đời.

Vì thế động tác tâm linh cần thiết để thăng tiến ta, làm cho ta nên giống Chúa là kính mến Thánh Tâm Chúa. Vì Thánh Tâm Chúa là chính khả năng phát sinh tình yêu. Tình yêu là khuôn đúc cho tâm hồn nên giống Chúa. Yêu nhau yêu cả lối đi !

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con lòng can đảm, quyết theo tiếng Chúa gọi nên thánh, dù thấy trước nhiều chông gai.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp con thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Thiên Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con : Chỉ có một điều cần thiết hơn tất cả là được nên giống Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:46