Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 20/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn trung thành với ơn Chúa gọi

Xây nhà trên đá

Matthêu 7,20-27

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao !" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

SUY NIỆM

Khi ra mặt công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chiêu mộ môn đệ. Nhưng không phải hết thảy các môn đệ đều chân chính và thành tâm. Một số khi nghe Chúa tuyên bố: "Ai ăn thịt Ta cùng uống máu Ta sẽ được sống muôn đời..." thì đã bỏ Chúa mà đi. Và trong số 12 Tông đồ của Chúa, Giuđa là kẻ phản bội.

Môn đệ chân chính không phải là những ai đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, hay làm được phép lạ. Nhưng là những người nhiệt tâm, trì chí dù bị thử thách. Phải ý thức ơn gọi cao quý của mình như Thánh Phaolô thưa với Chúa : Bỏ Thầy con biết theo ai ? Vì thầy mới có lời ban sự sống ?

Vậy làm thế nào để phân biệt môn đệ chân chính với các môn đệ bất chính ?

Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đặt ra là: Ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, thì như người xây nhà trên đá, mưa sa, gió táp... nhà sẽ không bị sụp đổ.

Trái lại, ai nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì ví như người dại xây nhà trên cát, khi bị mưa sa, gió táp nhà ấy sẽ bị cuốn đi.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời, tức là đền đài quý giá và vững chắc được xây trên nền tảng khiêm nhường, được che chở bằng Đức Vâng lời, nên là nhà bền vững. Ai kính mến Thánh Tâm Chúa thì sẽ được đời đời ở trong nhà Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Đền thánh Thiên Chúa ưa chuộng là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho chúng con được vào thờ lạy Thiên Chúa trong đền thánh này.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh tâm Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Xin cho chúng con được theo gương Chúa khiêm nhường và vâng lời.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin cho chúng con cũng được nhờ Thánh Tâm Chúa mà sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14 (hay Đền tạ trang 11).

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:41