Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 19/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn được luôn ý thức Chúa
săn sóc ta

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Matthêu 6,25-34

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cùng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM

Có cha mẹ nào quân bình lý trí mà không yêu, không lo lắng cho cả hiện tại và tương lai con cái mình ?

Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương ta như con cái. Vì thế Đức Chúa Giêsu dạy ta : Đừng lo lắng về cái ăn cái mặc. Chim trời không gieo không gặt, không thu tích mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Bông hoa ngoài đồng cũng đâu biết kéo sợi và dệt vải, hay thêu thùa, nhưng dù vua Salomon cũng không có y phục sang trọng và đẹp như màu sắc tinh vi, và hài hòa như chúng.

Nếu Thiên Chúa đã không bỏ qua một bông hoa nhỏ hay một con chim sẻ thì không lẽ Chúa bỏ rơi một người nào trong chúng ta, dù chúng ta tội lỗi và nhiều tính hư tật xấu, dù đã có lần chúng ta vô ơn và phản bội tình Ngài. thánh Kinh, tức Lời Chúa nói : "Ta đâu muốn kẻ có tội hư đi, mà không phải là ta muốn nó hối cải để được tha thứ sao?".

Vậy ta hãy tin tưởng vào tình Thiên Chúa yêu ta bao la không bến bờ, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, mặn mà và kiên trung như Thái Sơn, như vầng nguyệt. Nhẫn nhục chờ đợi những ai đã xa Chúa và quên tình Ngài, như bà mẹ góa mất con chờ đợi nó. Vì trước mặt Chúa ta có giá trị hơn chim sẻ hay bông hoa nhiều.

Về phần xác, dĩ nhiên là ta phải sử dụng tất cả những khả năng về trí tuệ, về sự khéo léo của chân tay để mưu sinh. Nhưng đừng quên rằng không có ơn Chúa phù trợ, chúng ta chẳng làm nên trò trống gì. Chúa lại luôn yêu thương phù trợ những ai kính mến và cầu khẩn Ngài.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa. Ai yêu mến Thánh Tâm Chúa sẽ được biết mình phải làm gì để được hưởng tình Thiên Chúa yêu thương.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng yêu thương hết mọi người không kể giáo hay lương, giàu hay nghèo. Xin Thánh Tâm Chúa cho chúng ta biết theo gương Thánh Tâm tin tưởng vào tình Chúa yêu ta.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, không có ai cậy trông Chúa mà phải thất vọng. Xin thương xót chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con được mở lòng đón Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:40