Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 14/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn biết tôn trọng giá trị người khác

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, Nước Trời là của họ.

Ga. 12,23-25

Đức Giêsu trả lời : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.

SUY NIỆM

Các Thánh Tử vì đạo là những người bị bách hại và đã quyết tâm theo Chúa Kitô. Đời sống và sự chết của các Ngài đã minh chứng điều Chúa dạy : "Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính".

Nếu các Đấng cũng ham sống và sợ chết, thì làm sao danh tánh các Ngài được truyền tụng, cung kính không chỉ tại quê hương các Ngài mà còn lan rộng ra cả thế giới. Ví dụ như Thánh Đaminh Ninh, một thanh niên có thể suốt đời không ra khỏi cổng làng, ngoài một lần duy nhất là khi Người bị trói tay và cổ đeo gông, và giải lên tỉnh để chịu đòn vọt, rồi bị giam vào ngục chờ ngày được hiến mạng sống mình vì Chúa và chết vì Chúa. Người con trai ấy không được nhiều người trong làng biết đến, lại lưu danh muôn đời, được cả thế giới biết và kính tôn; đang khi các vua bắt đạo, thì ngay bây giờ đã không được mấy người biết đến, có chăng cũng chỉ còn tên trong lịch sử mà thôi.

Như vậy hạnh phúc thật ở đâu ?

Tất nhiên không phải ở ngôi cao, tước quý, không ở tiền bạc. Vì Chúa hạ bệ những kẻ cậy quyền ỷ thế, hống hách; mà nâng cao mọi kẻ khiêm nhường là những ai dù ở ngôi cao địa vị lớn nhưng theo Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là sức mạnh cho các Thánh Tử vì đạo, là gương mẫu cho những ai muốn sống khiêm nhường.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là sức mạnh các anh hùng tử đạo. Xin cho chúng con được vì mến Chúa mà can đảm xưng đức tin.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã cam chịu mọi sự sỉ nhục và khổ đau vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con được vui mừng hạnh phúc khi được chịu sỉ nhục vì đức tin.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con ơn biết quên mình cho tha nhân.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:30