Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khôn Ngoan Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

§ Lm Joseph Nguyễn Bình An

CHƯƠNG II: KHÔN NGOAN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

Đối diện với vấn đề rất nan giải khó giải quyết trong thời đại này, mà không muốn gây sững sờ cho những tâm hồn qúa đơn thành, đang kiếm tìm nguồn Thần Khí, nhưng đang bị hướng dẫn sai lạc một chút, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã khuyên nhủ Canh Tân Đặc Sủng một cách gián tiếp, rất tế nhị, và đòi một kiến thức trưởng thành, khi tiếp kiến 10,000 hội viên, ngày Lễ Hiện Xuống năm 1975. Ngài đã đưa ra ba nguyên tắc chính để chỉ đạo cho phong trào Canh Tân Đặc Sủng cứ theo đó mà phát triển thì không bao giờ sai, và trở nên cao qúi trong lòng giáo hội.

+ Thứ nhất là trung thành với giáo thuyết đức tin. Điều gì đến từ Chúa Thánh Thần, thì không đi ngược với giáo huấn về đức tin của giáo hội. Nghĩa là những điều đã được giáo hội ân cần dậy dỗ, duy trì, và phát triển thì không ai được tự ý thêm hay bớt. Vì “Hễ có thì nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác qủi. (Mt.5:37)”

+ Thứ hai là thiết tha tìm kiếm những đặc sủng quan trọng hơn, và toàn hảo hơn, vì những ơn ấy được ban vì ích chung, chứ không làm nổi danh cá nhân. Ưu Tuyển Thuyết với tâm ý tách rời mình ra khỏi đức tin hệ, và Thánh Kinh hệ của Chúa Kitô, khi tự xếp mình vào loại cao hơn, và có Thần Khí hơn giữa lòng đại chúng trong giáo hội hôm nay, là một ý thức hệ sai lầm.

+ Thứ ba là tình yêu. Tình yêu là động lực đưa đến sự toàn hào. Tình yêu ấy phải phát sinh hoà thuận, vâng phục, cảm thong, và tha thứ. Vậy chia rẽ, nghi kỵ, lập dị, chính là một ngoan cố,lì lợm mới, tưởng như có đặc sủng, nhưng lại hoàn toàn không do Thần Khí Chúa hướng dẫn (Col.2:8).

Trong tinh thần của ba nguyên tắc căn bản này, Đức Phaolô VI đã kết luận “Việc Canh Tân trong Chúa Thánh Thần là một cơ may cho giáo hội, và thế giới.” Vậy khi nào, và ở đâu không hội đủ ba nguyên tắc này, thì Canh Tân Đặc Sủng sẽ không có gốc lãnh đạo là Thần Khí Chúa, và sẽ trở thành nguy cơ chống đối,đi ngược dòng với giáo huấn đức tin, và thánh truyền của giáo hội.

Cũng với tâm tình nhắc nhớ tín hữu trung thành với cội nguồn Thánh Kinh, thánh truyền,giáo huấn của giáo hội trước những sắc thái mới mẻ, và những thực hành lập dị, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khi tiếp kiến các vị lãnh đạo phong trào Canh Tân Đặc Sủng tháng 5 năm 1981 lại nhẹ nhàng sửa chữa những sai trái,lạm dụng bắt đầu lộ dạng, khi đưa ra ba dấu chứng cần lưu ý, và cần nhận diện đặc biệt, để toàn hảo hóa Canh Tân Đặc Sủng:

+ Thứ nhất là hào hứng bồng bột: Đây là thái độ bất cập nhất thời, và rất nguy hiểm, cần thận trọng, và xa lánh để “Duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại (Eph.2:22).”

+ Thứ hai là hoài nghi mà không chịu nghiên cứu hay tìm hiểu: Thái độ vô thức này đưa đến mê tín, và hành động mà không có mục đích sẽ đưa tín hũu vào vòng mê loạn, vì mục đích nguyên thủy của canh tân đặc sủng là “Phải để Thần Khí đổi mới tâm trí (Eph.4: 23).”

+ Thứ ba là nên cởi mở trong thận trọng: Đây là thái độ quan trọng giúp chúng ta phân biệt thực hư, trước khi chấp nhận,cổ võ một ý hướng mới về quyền năng,ơn tác động của Chúa Thánh Thần trên thế giới hôm nay.

Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc “Xem qủa biết cây (Mt.7:20),” để nhận diện thực hư, và chính tà. Còn Thánh Gioan Tông Đồ thì đã chỉ thị là “Đừng cứ Thần Khí nào cũng tin (1 Jn. 4:1).” Vì theo Thánh Phaolô thì đôi khi “Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không nhìn thấy, tai để không nghe mãi cho đến hôm nay (Rm.11:8; 2 Thes.2:11).”

Đưa ra ba nguyên tắc, và ba nhắc nhớ kể trên, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tiên đoán được những xáo trộn, những nguy hiểm, và những thực hành khác thường đã có, và đang sinh động trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng trong thời kỳ tái sinh, và phát triển, khi mọi người đang ở trong tình trạng “Quân hồi vô phèng” do chủ nghĩa tự do cá nhân được đề cao qúa mức, đến hầu như không muốn vâng phục thẩm quyền giáo huấn của giáo hội.

Đức Hồng Y Suenens, Brussel, Bỉ, vị Hồng Y tiên Khởi, và là cha đẻ của Phong trào Thánh Linh canh tân đặc sủng cũng kêu gọi mọi người hãy thận trọng, tuân giữ giáo huấn,truyền thống của giáo hội, đã viết: “Không phải vì nguy hiểm trên đường phố mà chúng ta không ra đường. Hãy ra đi, nhưng phải tôn trọng đèn xanh, và đỏ trên các ngã tư.” Nghĩa là Canh Tân đặc Sủng phải đi trong thận trọng, ngó trước, xem sau để tránh những rủi ro. Và đèn xanh, và đỏ tâm linh mà canh tân đặc sủng phải tuân theo, chính là những giáo huấn, thánh truyền, tín lýThánh Kinh của giáo hội.

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Lm Joseph Nguyễn Bình An

Đọc nhiều nhất Bản in 12.05.2011. 21:38