Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/08

§ Một Đan Sĩ

THỨ HAI: 01.09.2008

(Lc 4,16-30: BSTM. tr.234-235)

1. Ghi nhớ: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao” (Lc 4, 22)

2. Suy niệm: Tuy tỏ ra thán phục trước những lời giảng dạy của Chúa Giêsu nhưng do thành kiến, óc hẹp hòi nên người Nazaret đã từ chối Đức Giêsu. Họ không chấp nhận Ngài là Đấng Messia dù họ đã chứng kiến những dấu lạ từ Ngài. Ngày nay, cũng vì thành kiến, vì khinh miệt và phân biệt sang hèn, nên chúng ta không thấy được Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người anh em mà chúng ta gặp gỡ.

3. Sống Lời Chúa: Điều gì ta làm cho anh em là ta đang làm cho Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng vì thân thế gia đình tầm thường nên Chúa đã bị người ta từ chối. Xin cho chúng con khiêm tốn hòa nhã với anh em, sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón tiếp và giúp đỡ những người tầm thường,bất hạnh.Amen.

THỨ BA: 02.09.2008

(Lc 4,31-37: BSTM. tr.235)

1. Ghi nhớ: “Người xuống Caphacnaum một thành miền Galilê, và ngày Sabat Người giảng dạy họ. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy”. (Lc 4,31-32)

2. Suy niệm: Trước thái độ cứng lòng tin của dân đồng hương Nazaret, Chúa Giêsu bỏ thành ấy và xuống miền Ca- phac- na- um. Trái ngược với thái độ dân thành Nazaret, người Ca- phac- na- um sửng sốt trước lời giảng dạy và những phép lạ của Chúa Giêsu. Đây là sự sợ hãi có tính tôn giáo, một sự ngạc nhiên dẫn đến thán phục trước quyền năng Thiên Chúa, không có Thiên Chúa ? cùng, Đức Giêsu không thể làm được như vậy. Hằng ngày có biết bao hiện tượng làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng chúng ta có nhận ra chúng là dấu chỉ mà Thiên Chúa gởi đến không ?

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra ý Chúa trong mỗi biến cố hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bắt chước dân thành Ca- phac- na- um biết nhận ra mỗi diễn biến trong cuộc đời con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa, để con biết tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống này. Amen.

THỨ TƯ: 03.09.2008

(Lc 4, 35-44: BSTM. tr.235-246)

1. Ghi nhớ: “Lúc ấy,bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chửa bà” (Lc 4, 38)

2. Suy niệm: Rời khỏi hội đường, Đức Giêsu đến nhà của Simon. Lúc này, bà nhạc của Simon đang bị sốt nặng, người ta xin Chúa Giêsu chửa cho bà. Bệnh tật thân xác làm cho người ta không còn khả năng đến với người khác. Lúc này, bà đang bất lực hoàn toàn, sự sống của bà hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Ở đây, chúng ta thấy những người xung quanh có một tấm lòng quảng đại, quan tâm đến người khác. Chính nhờ lòng tốt và lời cầu xin của họ Chúa Giêsu đã chửa cho bà khỏi bệnh. Vì thế, chúng ta nên cầu nguyện cho nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Tập có thói quen cầu nguyện mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, bệnh tật thân xác làm cho chúng con phải xa cách cộng đoàn,nhưng bệnh tật phần hồn còn đáng sợ hơn. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để thấy được những thương tích nơi tâm hồn do tội lỗi gây ra để chạy đến cùng Chúa mau được chữa lành. Amen.

THỨ NĂM: 04.09.2008

(Lc 5,1-11: BSTM. tr.236)

1. Ghi nhớ: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5, 5)

2. Suy niệm: Trước khi chấp nhận lời yêu cầu “ ra khơi thả lưới” của Chúa Giêsu, Simon Phêrô trình bày sự bất lực của con người là vất vả suốt đêm mà không bắt được gì nhưng vì vâng lời Chúa Giêsu nên ông tiếp tục ra khơi thả lưới và nhờ lòng tin và sự vâng phục của ông đã được đền đáp thỏa đáng bằng những thuyền cá đầy. Đức tin hay đòi hỏi người ta làm những điều nghịch thường vô lý. Tin vào Chúa là làm theo lời Ngài dù có trái với suy luận của ta. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa sự hiểu biết cuả con người.

3. Sống Lời Chúa: Giữ luật Chúa và Giáo huấn Giáo hội một cách nghiêm túc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Ngài có sức mạnh vô biên mà con người không thể hiểu. Xin cho cho biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống. Amen.

THỨ SÁU: 05.09.2008

(Lc 5,33-39: BSTM. tr.238)

1. Ghi nhớ: “Môn đệ Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisiêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống” (Lc 5,33)

2. Suy niệm: Những người biệt phái không ưa Chúa Giêsu vì thấy uy tín và tiếng tăm của Chúa ngày càng lan rộng, nên khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngày không ăn chay theo kiểu của họ nên họ tỏ vẻ khó chịu và dùng những lời thâm độc để chỉ trích nhằm hạ giá trị, uy tín của Chúa Giêsu trước dân chúng. Đây quả thật không phải là cách đóng góp mang tính xây dựng mà tìm cách hạ bệ nhau. Đòi hỏi người khác phải giống như mình làm, mình nghĩ và mình muốn … là thiếu quảng đại trong việc tôn trọng người khác. Hơn nữa, tinh thần của việc ăn chay là để sám hối, để đền tội. Chúng ta cần phải chay tịnh bằng cách khổ chế, hy sinh và hãm mình để chế ngự nết xấu và nâng cao tinh thần mến Chúa yêu người chứ không phải để khoe khoang, hãnh diện, lên mặt với người khác.

3. Sống Lời Chúa: Đừng xét đoán người khác theo vẻ chủ quan của ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm hồn con thứ men biệt phái mà thay vào dó là thứ men tình yêu của Chúa để chúng con biết thông cảm và yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Amen.

THỨ BẢY: 06.09.2008

(Lc 6,1-5: BSTM. tr.238)

1. Ghi nhớ: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabat” (Lc 6, 2)

2. Suy niệm: Việc nghỉ ngày Sabat để ghi nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng nên thế giới và để con người dành trọn một ngày để thờ phượng Thiên Chúa, để bồi dưỡng thân xác sau sáu ngày làm việc vất vả. Rõ ràng đây là một sáng kiến tốt đẹp củaThiên Chúa. Những người Pharisiêu đã dùng nó như một cơ hội để bắt bẻ, dò xét nhau. Nhân dịp này, Chúa Giêsu nhắc lại mục đích quan trọng của việc nghỉ ngày Sabat “ ngày Sabat được lập nên vì con người”. Qua cử chỉ bênh vực các môn đệ, Chúa Giêsu không có ý che đậy hay bao che cho những lầm lỗi của các ông mà Ngài giải thoát các ông khỏi quan niệm hẹp hòi của người biệt phái. Tập tục và nghi lễ có mục đích sâu xa là giúp người ý thức lợi ích của việc giữ luật.

3. Sống Lời Chúa: Làm việc bác aí trong ngày Chúa Nhật.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biết tính tích cực của lề luật. Xin cho chúng con đừng nhìn luật Chúa như gánh nặng để chúng con thi hành lề luật với tinh thần yêu thương và thông cảm. Amen.

CHÚA NHẬT: 07.09.2008

(Mt 18,15-20: BSTM. tr.87)

1. Ghi nhớ: “Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,17)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu quy tụ chúng ta vào Hội thánh để yêu thương nhau. Tuy nhiên dù là Hội Thánh nhưng vẫn có những con người chưa thánh. Biết trước tình trạng đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách đối xử với những anh em sống chưa thánh. Để góp ý, sửa lỗi một người chúng ta cần tôn trọng uy tín và phẩm giá của người đó, nên phải hết sức tế nhị. Nhưng đối với những người anh em bướng bỉnh và cố chấp thì phải làm sao? Ở đây, Chúa Giêsu dạy xem nó như người ngoại đạo và thu thuế. Điều này không có nghĩa là bỏ mặc ho. Vì Chúa Giêsu không khinh rẻ người ngoại đạo và thu thuế, trái lại Ngài quan tâm họ rất nhiều. Nên xem họ như người ngoại và thu thuế để chúng ta quan tâm họ nhiều và cầu nguyện cho họ cách đặc biệt.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho những người nguội lạnh và cứng tin.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy cho chúng con biết tôn trọng uy tín cho nhau. Xin cho chúng con biết thông cảm với những người yếu đuôí trong Giáo Hội. Không lên án hay khai trừ họ mà biết quan tâm cách đặc biệt và cầu nguyện cho họ. Amen.

THỨ HAI: 08.09.2008

SINH NHẬT ĐỨC MẸ
(Lc 6,6-11: BSTM. tr.238-239)

1. Ghi nhớ: “Ngày Sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6,9)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai thái độ trước lề luật Chúa là giữ ngày Sabat. Với người biệt phái, họ giới hạn việc tôn kính Thiên Chúa chỉ là hình thức bên ngoài qua cách thức giữ lề luật. Nghĩa là chu toàn lề luật theo mặt chữ. Chúa Giêsu không phản đối hay phủ nhận cách làm này nhưng Ngài bổ sung để việc chu toàn lề luật thêm hoàn hảo. Ngài đã cụ thể hóa việc giữ ngày Sabat bằng những công việc bác aí. Đây mới là cách thánh hóa ngày của Chúa cách đích thực. Để cho một người phải đau khổ vì muốn Thiên Chúa được tôn vinh đối với Chúa Giêsu là một chuyện hão huyền.

3. Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật bằng cách yêu mến và phục vụ tha nhân.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết tin yêu Chúa để con có thể làm mọi điều Chúa muốn và thực hành mọi việc Chúa truyền. Amen.

THỨ BA: 09.09.2008

(Lc 6,12-19: BSTM. tr.239)

1. Ghi nhớ: “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chuá” (Lc 6,12)

2. Suy niệm: Thánh Luca trình bày việc tuyển chọn các Tông đồ của Chúa Giêsu là việc hệ trọng và Ngài đã phải cầu nguyện suốt đêm. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng cầu nguyện là thói quen của Chúa, nhất là trước những việc hệ trọng trong sứ vụ công khai của Người. Từ đó cho thấy, dù là Thiên Chúa nhưng Chúa Giêsu vẫn phải cầu nguyện và Ngài ý thức rõ chỉ có cầu nguyện mới giúp Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa Cha trao phó. Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng phải cầu nguyện để thờ phượng Thiên Chúa, khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn nơi bản thân biết chạy đến với Chúa để đón nhận sức sống và tìm biết ý Chúa trong mỗi công việc nhất là những việc quan trọng.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện hằng ngày để khỏi sa chước cám dỗ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối nơi mình và ý thức rằng không có Chúa con không thể làm gì được để con biết chạy đến với Chúa để được thêm sức hầu vượt qua những thử thách trong đời sống đạo. Amen.

THỨ TƯ: 10.09.2008

(Lc 6,20-26: BSTM. tr.239-240-241)

1. Ghi nhớ: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả..” . (Lc 6,22)

2. Suy niệm: Để trở thành người Kitô hữu thì rất dễ, nhưng sống đời Kitô hữu lại quá khó. Cuộc sống đời thường ảnh hưởng nhiều đến đời sống đức tin. Nghèo đói, bệnh tật, bị người khác khinh khi nhục mạ … luôn là thử thách cho người Kitô hữu. Chúng làm cho đức tin ta dễ bị lung lay khi nghĩ rằng: Có Thiên Chúa hay không? Nếu có tại sao Ngài lại để cho tôi chịu những cái bất hạnh, kém may mắn thế này trong khi tôi giữ đạo ngoan ngoãn? Chúa Giêsu trả lời: Phúc cho ai vì danh Ngài mà phải mang lấy thánh giá. Chính trong hoàn cảnh khó khăn người ta mới hiểu được giá trị của đời sống đức tin, chính lúc Giáo Hội gặp đau buồn là lúc Giáo Hội cần chúng ta hơn bao giờ hết. Chính lúc xã hội sống trong trụy lạc là lúc Thiên Chúa cần chúng ta làm chứng về Tin mừng của Ngài hơn hết.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi biến cố trong cuộc đời là vác thánh gía theo Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này để dạy cho chúng con biết được giá trị của đau khổ. Xin Chúa cho con ý thức rằng đau khổ trong cuộc sống là phương tiện, là chìa khoá để chúng con bước vào Nước Trời. Amen.

THỨ NĂM: 11.09.2008

(Lc 6, 27-38: BSTM. tr.241)

1. Ghi nhớ: “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27)

2. Suy niệm: Khi Chúa bảo phải yêu thương kẻ thù, thì ta phải hiểu kẻ thù đây không phải là do ta xem họ là người thù nhưng kẻ thù là những người gây thiệt hại cho mình, hoặc tất cả những ai đang đối kháng với mình. Vì tinh thần Tin Mừng không cho phép chúng ta xem ai là kẻ thù. Theo tình cảm tự nhiên, chúng ta chỉ yêu thương và tôn trọng những ai tôn trọng và yêu thương mình. Tình yêu này không xấu nhưng nó còn ở cấp thấp vì đòi hỏi có sự đáp trả. Chúa dạy chúng ta thực thi một tình yêu cao cả như Cha trên trời là tình yêu vô vị lợi, không cần báo đáp. Và chính Ngài đã làm gương trước, khi tha thứ cho những kẻ sát hại Ngài trên thập giá.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết gieo yêu thương vào nơi oán ghét hận thù.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn ngắm Chúa đã nhân từ với con là tội nhân để từ đó con biết thể hiện lòng nhân từ với anh em nhất là những anh em vì chưa hiểu mà oán ghét con.Amen.

THỨ SÁU: 12.09.2008

(Lc 6,39-42: BSTM. tr.241-242)

1. Ghi nhớ: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không để ý”. (Lc 6, 41)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta một sự đòi buộc của Chúa Giêsu với những môn đệ theo Ngài là phải nên gương sáng cho anh em mình. Thông thường, chúng ta dễ thấy cái thiếu sót,sai lầm và khuyết điểm của anh em hơn là nhận ra những yếu kém, tội lỗi và sự sai quấy của mình. Ở đây, không phải Chúa Giêsu cấm ta sửa lỗi người khác, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta một cách sửa lỗi anh em hữu hiệu, là trước tiên phải biết kiểm điểm và sửa mình trước để từ đó trở nên gương sáng cho anh em. Chính gương sáng và uy tín của mình mà việc sửa lỗi anh em có hiệu quả tốt.

3. Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để ngăn ngừa tội lỗi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Xin cho đời sống chúng con trở nên gương sáng để khích lệ và gây niềm tin cho tha nhân. Amen.

THỨ BẢY: 13.09.2008

(Lc 6,43-49: BSTM. tr.242)

1. Ghi nhớ: “Người tốt lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6,45)

2. Suy niệm: Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta một phương pháp để phân biệt kẻ xấu, người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà có thể biết họ là người tốt hay xấu. Đời sống luân lý của người tín hữu được chứng minh bằng những việc lành, việc tốt. Chúng ta đừng tự lừa dối mình khi chỉ biết nói tốt mà không làm tốt, biết nghĩ hay mà không thực hiện, biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, biết lo những việc bên ngoài để tìm hư danh mà không lo cho đời sống nội tâm. Đời sống đạo không chỉ đơn thuần bằng đọc kinh, làm nhiều việc đạo đức bên ngoài là đủ nhưng còn phải biết đem Lời Chúa vào cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Nghe Lời Chúa và thực thi Giáo huấn Chúa Giêsu dạy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đến nghe Lời Chúa để rồi đem ra thực hành hầu bảo đảm sự sống đời đời. Xin ban ơn trợ giúp để con chu toàn Lời Chúa dạy. Amen.

CHÚA NHẬT: 14.09.2008

SUY TÔN THÁNH GÍA
(Ga 3,13-17: BSTM. tr.320)

1. Ghi nhớ: “Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,thì Con Người cũng được giương cao như vậy để ai tin vào Người thì sẽ được sự sống đời đời” (Ga 3,14).

2. Ghi nhớ: Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người, không phải bằng quyền lực thế gian. Nhưng Ngài cứu chúng ta bằng tình thương yêu cao cả qua cái chết trên thập giá. Từ đó, Chúa mở ra con đường cứu độ cho những ai muốn theo Ngài vào Thiên quốc là vác thánh giá theo Ngài. Thánh giá là cái giá phải trả cho sự nên thánh. Thánh giá kiếp nghèo, thánh giá bị bỏ rơi, bị phản bội,bị thất bại,bị oan ức và tủi nhục … tất cả chỉ là những thử thách chóng qua nhằm thử luyện chúng ta trên đường nên thánh. Chúng ta không thể sống thánh thiện, sống chứng nhân mà không có vất vả.

3. Sống Lời Chúa: Đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống như thánh giá Chúa gởi đến để nên thánh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy trái tim con tình yêu của Chúa để con sẵn sàng vác thánh giá Chúa gởi đến trong niềm vui, tin tưởng phó thác. Amen.

THỨ HAI: 15.09.2008

ĐỨC MẸ SẦU BI
(Lc 7,1-10: BSTM. tr.242-243)

1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài,không dám phiền Ngài quá như vậy,vì tôi không đáng bước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7, 6)

2. Suy niệm: Đây là câu nói xuất phát từ một lòng tin sâu xa của người đại đội trưởng dân ngoại mà cho đến nay chúng ta vẫn được nghe mỗi khi tham dự thánh lễ. Chỉ có một đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và một đời sống luân lý tốt đẹp con người mới thấy được mình nghèo nàn và yếu kém trước Thiên Chúa quyền năng. Một lối sống bê tha, chểnh mảng trong đời sống đạo đức sẽ làm tính kiêu ngạo nổi lên từ đó dẫn đến việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Từ tâm hồn khiêm tốn và lòng tin mạh mẽ của viên đại đội trưởng nhắc chúng ta nên tự vấn lương tâm mình về đời sống đức tin của chúng ta bấy lâu. Chúng ta thán phục trước quyền năng và tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại hay chỉ biết thán phục tài nghệ của mình !

3. Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để tập nhân đức khiêm tốn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nhận ra sự hư đốn của mình để luôn chạy đến với Chúa hầu được chửa lành. Amen.

THỨ BA: 16.09.2008

(Lc 7,11-17: BSTM. tr.243-244)

1. Ghi nhớ: “Trông thấy bà, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói: Bà đừng khóc nữa!”. (Lc 7,13)

2. Suy niệm: Hành động của Chúa Giêsu hôm nay như một tiếng chuông thức tỉnh nhân loại trong cuộc sống thời đại chỉ chạy theo chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ làm cho người ta chui vào cái vỏ ốc ích kỷ để được an toàn. Từ đó, con người ngại phải làm những cử chỉ bác ái, nghĩa hiệp vì sợ phiền phức, rước họa vào thân. Hành động của Chúa Giêsu hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Có lẽ đây là một phép lạ đặc biệt Chúa Giêsu làm mà không có lời van xin. Trên đường đi đến thành Naim, Ngài thấy bà góa đang đau khổ vì cái chết của đứa con một của mình. Cuộc sống bà xem ra không còn hy vọng gì cả, bà chỉ có một niềm an ủi, một động lực để sống là đứa con thì nay lại không còn nữa. Đang trong lúc thất vọng, đau khổ thì Chúa Giêsu đến. Chúa đến mang lại niềm hy vọng, an ủi và một sức sống mới cho bà. Hằng ngày, chúng ta gặp biết bao người bất hạnh, đau khổ nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm để thực hành giáo lý mà Chúa Giêsu dạy?

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa Giêsu qua việc bác aí, phục vụ anh em hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin, cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.

THỨ TƯ: 17.09.2008


(Lc 7,31-35: BSTM. tr.245)

1. Ghi nhớ: “Tụi tôi thổi sáo; sao các ông không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc thương” (Lc 7,32)

2. Suy niệm: Sống trong xã hội chúng ta dễ dàng bị cuốn hút theo cái trào lưu của thời đại. Chúng ta không dám lội ngược dòng vì sợ xã hội lên án, thiên hạ chê cười. Ở đây, phải hiểu rằng lội ngược dòng không có nghĩa là phải khác người cách làm nổi. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết phân định điều gì đúng theo Thánh ý Thiên Chúa thì nên làm cho dù xã hội chê cười, dèm pha … Vì hiểu rằng cuộc sống chúng ta không nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội mà là sống theo đường lối của Thiên Chúa. Sở dĩ, xã hội lên án, chống đối chúng ta vì chúng ta không làm theo ý họ. Vì thế, cuộc sống chứng nhân của người Kitô hữu đòi hỏi phải can đảm,bình tĩnh, vững vàng trước những dư luận của xã hội vì nếu không tỉnh thức và khiêm tốn, chúng ta dễ tự cho mình là trung tâm, là tiêu chuẩn để lên án người khác, đồng thời cố chấp trước những cái hay, cái tốt và thành công của người khác.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh để làm chứng cho Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống đức tin con hay gặp những cản trở, chống đối và những cám dỗ hấp dẫn khác làm chúng con có thể bỏ Chúa. Xin ban ơn cho con vững bước trước những sóng gió lôi cuốn con lìa xa Chúa. Amen.

THỨ NĂM: 18.09.2008

(Lc 7,36-50: BSTM. tr.246-247)

1. Ghi nhớ: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông” . (Lc 7,40)

2. Suy niệm: Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rất nhiều điều, nhưng ở đây chúng ta thử một lần chiêm ngắm gương Chúa Giêsu về đức hiền lành và khiêm nhượng qua cử chỉ ôn tồn dịu dàng với ông Simon đã có thái độ khinh dễ, xúc phạm đến Chúa khi Chúa để cho người đàn bà tội lỗi chạm vào. Simon xúc phạm khi nghĩ rằng: “ nếu ông này quả thật là tiên tri thì phải biết người phụ nữ đang chạm vào mình là ai”. Nói như vậy là ông Simon đánh giá thấp Chúa Giêsu, cho rằng Ngài không phải là tiên tri thật, thậm chí nghĩ rằng Chúa Giêsu đồng lõa, chung bọn với quân tội lỗi mà ở đây là một phụ nữ. Nhiều khi chúng ta vẫn hay vội vàng đánh giá người khác qua những gì chúng ta thấy bên ngoài.

3. Sống Lời Chúa: Tìm hiểu và thông cảm với tha nhân hơn là đánh giá, xét đoán.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của con đã làm cho Chúa phải chết đau đớn trên thánh gía, xin tha thứ cho con và dạy con cũng biết tha thứ cho anh em đã vấp phạm đến con cách vô tình hay cố ý. Amen.

THỨ SÁU: 19.09.2008

(Lc 8,1-3: BSTM. tr.247)

1. Ghi nhớ: “Cùng đi với Người có nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ đã được Người trừ qủy và chữa bệnh” (Lc 8,2)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dành một chỗ đặc biệt cho các phụ nữ trong việc đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Người đi rao giảng, một vị trí ngang hàng với nhóm Mười Hai. Không phải thời Chúa Giêsu giảng đạo, nước Do Thái chỉ có vỏn vẹn mấy phụ nư như Tin mừng vừa kể tên. Nhưng tại sao chỉ có mấy phụ nữ này theo Chúa? Câu trả lời nằm ngay trong chúng ta. Ngày nay, người Công Giáo có hơn tỉ người, nhưng được bao nhiêu người cùng vác thập giá với Chúa Giêsu trong đời sống đức tin của mình. Từ bỏ sở thích cá nhân, đam mê hưởng thụ … là điều kiện đầu tiên để theo Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Ai muốn theo Chúa, từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con can đảm như những phụ nữ hôm nay dám từ bỏ những thú vui thấp kém để được gần gũi an vui bên Chúa. Amen.

THỨ BẢY: 20.09.2008

(Lc 8,4-15: BSTM. tr.247-248)

1. Ghi nhớ: “Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai càng mọc lên làm nó chết nghẹt” (Lc 8,7)

2. Suy niệm: Hình ảnh người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Người gieo giống hầu như không bận tâm đến sự phung phí, tốn hao hạt giống nên gieo vãi khắp nơi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng thế, Lời Chúa giảng, ơn Chúa ban cho người tốt lẫn kẻ xấu, kẻ lành, người dữ, cho người đón nhận lẫn kẻ từ chối. Chúa không phân biệt, lựa chọn người tốt kẻ xấu để ban ơn. Ơn Chúa như mưa, ai cũng có thể đón nhận. Nhưng hiệu quả tình thương của Chúa còn tùy thuộc vào thái độ của mỗi người đón nhận, Lời Chúa có sinh hoa kết trái trong tâm hồn hay chết nghẹt là tùy vào thái độ của mỗi người.

3. Sống Lời Chúa: Đừng để những bận tâm không chính đáng làm chết nghẹt Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mỗi khi nghe Lời Chúa và chú tâm thực hành trong đời sống con. Amen.

CHÚA NHẬT: 21.09.2008

(Mt 20,1-16: BSTM. tr.92-93)

1. Ghi nhớ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sau?” (Mt 20,13)

2. Suy niệm: Có nhiều người khi nghe dụ ngôn này thì cho rằng Chúa không công bằng. Nhận xét như vậy vì chúng ta hẹp hòi, nhỏ nhặt trong suy nghĩ và hành động. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để cho người Pharisêu hiểu Thiên Chúa như thế nào! Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, hay thương xót, Chúa không đối xử hẹp hòi tính toán với con người như con người đối xử với Người và đối xử với nhau. Cho rằng Thiên Chúa không công bằng nghĩa là mình xứng đáng Thiên Chúa phải làm thế này cho tôi! Đấy không phải là thái độ thờ phượng của người Công Giáo. Thờ phượng Thiên Chúa cách chính đáng và đúng nghĩa nhất là nhìn nhận mình là thụ tạo bất xứng trước mặt Thiên Chúa và như tôi tớ trung tín luôn tuân hành ý của chủ mà không tính toán đòi hỏi gì.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức được làm người là ơn lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã rộng lượng tha thứ những lầm lỗi cho con, đang khi con lại hẹp hòi tính toán với anh em. Xin cho con biết mở rộng con tim để dễ dàng thông cảm với anh em như Chúa đã thương con. Amen.

THỨ HAI: 22.09.2008

(Lc 8,16-18: BSTM. tr.248)

1. Ghi nhớ: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe” (Lc 8,18)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về chiếc đèn để kết thúc dụ ngôn người gieo hạt nhằm cho thính giả thấy được sự cần thiết phải thực thi điều mình đã nghe. Giống như công dụng chiếc đèn mang lại ánh sáng cho chúng ta trong đêm tối, thì người nghe Lời Chúa cần phải sinh hoa kết trái bằng việc thực hành trong đời sống của mình. Âm thầm trong những bổn phận hằng ngày trong cuộc sống đời thường với tinh thần phục vụ, bác ái của Chúa Giêsu, chính là lúc chúng ta tỏ ánh sáng chứng nhân Tin mừng hơn bao giờ hết. Vì có biết bao người nhìn vào cuộc sống chúng ta để hy vọng tìm ra được một lẽ sống, nột ý nghĩa cho cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng gương lành, việc đạo đức.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng giống những tiếng còi ầm ĩ nhưng biết làm ngọn hải đăng âm thầm trong đêm tối để tạo một chút ánh sáng ấm áp cho cuộc đời. Amen.

THỨ BA: 23.09.2008

(Lc 8, 19-21: BSTM. tr.248)

1. Ghi nhớ: “Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông” (Lc 8,19)

2. Suy niệm: Gia đình Chúa Giêsu đến tìm người nhưng họ không thể đến gần được vì quá đông người bao quanh Chúa Giêsu. Người ta báo tin ấy với Chúa nhưng họ quá đỗi ngạc nhiên vì thấy Chúa Giêsu có vẻ thờ ơ với gia đình, với bà con dòng họ. Nhưng Chúa Giêsu muốn họ chú ý đến một gia đình khác mà Ngài đang thiết lập, gia đình ấy không dựa trên quan hệ huyết thống, nhưng dựa trên nền tảng của lòng tin qua phép rửa tội và ân sủng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn trở nên người thân thuộc của Chúa Giêsu thì chúng ta phải lắng nghe Lời Người và sống một cuộc sống theo giao huấn ấy mà ở đây Đức Maria là mẫu gương nghe và giữ Lời Thiên Chúa hơn ai hết.

3. Sống Lời Chúa: Người nghe và giữ Lời Chúa là thành viên gia đình Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống với Chúa bằng đức tin và sống với tha nhân bằng đời sống bác aí và khiêm nhường để chúng con xứng đáng là con của Chúa. Amen.

THỨ TƯ: 24.09.2008

(Lc 9,1-6: BSTM. tr.250-251)

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật” (Lc 9,)

2. Suy niệm: Tin mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta nhớ chính Chúa Giêsu đã ban năng lực và quyền năng để các Tông đồ có thể thi hành sứ vụ truyền giáo cách trọn vẹn. Mỗi người Kitô hữu cũng được tham dự vào sứ mạng của các Tông đồ qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa Giêsu ban Thánh Thần và sai đi rao giảng Lời Chúa cho tha nhân bằng những công tác mục vụ đầy bác aí yêu thương, an ủi kẻ lo âu, xoa dịu người đau khổ bằng lời cầu nguyện. Chính đời sống gương mẫu đạo đức là lời truyền giáo hiệu quả nhất.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức sứ mạng chứng nhân cho Chúa Kitô trong mọi lúc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đời sống chứng nhân đòi hỏi con phải hy sinh, từ bỏ sở thích riêng tư. Xin cho con biết quảng đại dâng cho Chúa khối óc, trái tim và cả con người này để làm vinh danh Chúa. Amen.

THỨ NĂM: 25.09.2008

(Lc 9, 7-9: BSTM. tr.251)

1. Ghi nhớ: “Vậy ông là ai mà ta nghe đồn những câu chuyện như thế? Rồi Vua tìm cách gặp Chúa Giêsu” (Lc 9,9)

2. Suy niệm: Nơi Chúa Giêsu có nhiều bí ẩn mà người đương thời cũng như người trong xã hội hiện đại hôm nay không ngừng thắc mắc, khám phá. Người ta muốn biết Chúa Giêsu vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở đây, Hêrôđê muốn gặp Chúa Giêsu để thỏa mãn óc hiếu kỳ, sự tò mò … chứ không phải do sự cảm phục yêu mến. Còn chúng ta, chúng ta bảo Chúa Giêsu là ai? Và hằng ngày, hằng tuần chúng ta đến nhà thờ gặp Chúa vì mục đích gì? Chắc chắn với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Ước gì lòng tin ấy thôi thúc chúng ta đến nhà thờ gặp Chúa không phải vì thói quen hay muốn tìm lợi lộc trần thế nhưng đến vì tình yêu của một người con với Cha mình để tìm sự nương tựa và sức sống nơi danh Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con xác tín rằng Chúa mới là hạnh phúc thật sự của đời con. Amen.

THỨ SÁU: 26.09.2008

(Lc 9,18-22: BSTM. tr.251-252)

1. Ghi nhớ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20)

2. Suy niệm: Qua một thời gian rảo bước khắp xứ Do Thái để giảng dạy, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn đãi khắp nơi đến cả triều đình Hêrôđê. Dư luận về con người Giêsu này cũng rất nhiều, nhưng phần đông người ta chỉ xem Chúa Giêsu như một nhân vật phi thường, một ngôn sứ rồi đây sẽ làm thỏa mãn khát vọng kiểu trần thế của họ. Chưa có một câu trả lời chính xác về con người Đức Giêsu nơi dân chúng. Giờ đây, Ngài lại đặt câu hỏi cho các Tông đồ là những người kề vai sát cánh với Ngài để xem họ hiểu biết và nhận thức về Thầy mình ra sao: "còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Thay mặt cho các Tông đồ, Phêrô tuyên xưng chính xác thân phận Đức Giêsu: "Là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống". Rõ ràng qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã đặt Chúa Giêsu trỗi vượt hẳn khi so sánh với những nhân vật khác. Chúng ta cần nhận thức rõ Đức Giêsu là ai để có thể hiểu đường lối cứu thế của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa là Đấng mang lại hạnh phúc cho chúng con.Amen.

THỨ BẢY: 27.09.2008

(Lc 9, 43-45: BSTM. tr.253-254)

1. Ghi nhớ: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời" (Lc 9,44)

2. Suy niệm: Đây là lần tứ hai, Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà Người sắp chịu ở Giêrusalem. Cho đến nay, danh tiếng Chúa Giêsu đã vang lừng khắp cõi Palestina, thậm chí người ta muốn tôn Ngài lên làm vua. Điều này làm cho các môn đệ Ngài thích thú. Nhưng đây là lần thứ hai Chúa Giêsu cảnh báo các ông. Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại không phải bằng binh mã hay quyền lực trần thế. Công cuộc cứu độ của Ngài không phải chỉ đơn giản là giải thoát chúng ta khỏi kẻ thù là Đế quốc Rôma nhưng đưa ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi mà kẻ thù này nguy hiểm hơn là Satan. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải can đảm đón nhận mọi đau khổ trong cuộc đời với tinh thần muốn kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh để đền tội lập công cho mình và tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Niềm tự hào dân Chúa là thập gía Đức Kitô.

4. Cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được những giá trị của đau khổ, thua thiệt, mất mát trong đời này như thập giá đưa con vào nước trời vĩnh cửu. Amen.

CHÚA NHẬT: 28.09.2008

(Mt 21,28-32: BSTM. tr.98)

1. Ghi nhớ: "Nó đáp: con không muốn đâu! Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi" . (Mt 21,29-30)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta đặc điểm của hai hạng người. Hạng người thứ nhất là những người nói " làm  "nhưng lại "   không làm", hạng thứ hai là những người nói "không làm" nhưng lại "làm " . Chúng ta hiểu rõ, chính Thiên Chúa là Cha đã mời gọi mỗi người chúng ta làm việc cho Ngài. Trước lời mời gọi đó, mỗi người có một thái độ như là thái độ của hai hạng người trong Tin mừng vừa kể. Qua đó Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với chúng ta về sự quan trọng của thái độ sám hối là cần thiết để được vào Nước Trời. Dụ ngôn hai người con cũng dạy chúng ta nhiều điều hữu ích. Hầu hết, ta hay bỏ qua những gì mình đã hứa với Chúa cũng như với người khác, đặc biệt sự hủy bỏ lời hứa này dễ dàng thấy trong tình trạng ly dị của Bí Tích hôn phối. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về anh em, chúng ta đừng dán nhãn, đóng khung hay kết án một con người khi họ còn sống vì hôm nay họ nói không với Thiên Chúa nhưng ngày mai họ sẽ sám hối và sửa đổi.

3. Sống Lời Chúa: Suy ngẫm lại những lần ta đã thề hứa với Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trung thành giữ trọn những lời hứa với Chúa. Amen.

THỨ HAI: 29.09.2008

KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
(Ga 1, 47-51: BSTM. tr.316)

1. Ghi nhớ: "Các con sẽ thấy Trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51)

2. Suy gẫm: Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần là sứ giả, là người để thi hành thánh ý Thiên Chúa, điều Chúa muốn … đặc biệt làm trung gian loan truyền sứ mạng của Chúa cho loài người. Các Ngài làm vinh danh Thiên Chúa bằng sự vâng phục. Còn Satan thì bất tuân, chống đối lại Thiên Chúa nên bị đày xuống hỏa ngục là ma quỷ. Đây là câu chuyện hùng vĩ của cuộc chiến giữa " thiện " "ác". Chiến thắng thuộc về con cái sự sáng, thi hành điều thiện. Họ là những người đã sống và chết với không chút bạo lực, họ dám làm chứng cho chân lý bằng chính con người và sự hy sinh của họ. Chúng ta muốn trở nên con cái Thiên Chúa và có phục vụ Ngài như các Thiên Thần?

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa để trở nên con caí Thiên Chúa ở trần gian cũng như ở trên trời mai sau. Amen.

THỨ BA: 30.09.2008

(Lc 9, 51-56: BSTM. tr.254-255)

1. Ghi nhớ: "Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông" (Lc 9,53-54)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy nghĩ của các môn đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Lối suy nghĩ và lối thích sử dụng quyền lực để răn đe hay trấn áp người khác là cách hành xử hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng. Nên Chúa Giêsu đã cảnh cáo các ông. Thái độ của các môn đệ ngày xưa cũng chính là thái độ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi tôn thờ một Thiên Chúa nào? Phải chăng là một Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, quảng đại, hay tha thứ … hay là một Thiên Chúa mà chúng ta cố giải thích méo mó để phục vụ cho ý muốn của riêng ta.

3. Sống Lời Chúa: Tập sống vui tươi với những gì trái ý ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa có đủ quyền phép để làm cho những người khác quy phục Chúa. Nhưng Chúa không làm thế. Xin cho con biết noi gương Chúa dùng tình thương và sự tha thứ để đối xử với nhau. Amen.

Một Đan Sĩ

● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08 | 04/08

Đọc nhiều nhất Bản in 30.08.2008. 10:45