Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


105 lần tìm thấy: ps4.

52676 Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
52658 Chúa Là Mục Tử Nhân Lành Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
52639 Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
52630 Cho Chiên Được Sống Và Sống Dồi Dào Lm Đan Vinh
52620 Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52600 Chúa Nhật IV Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
52588 Chúa là Mục tử và là người phục vụ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52580 Chúa là Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52577 Mùi Chúa - Mùi Chiên Lm Giuse Nguyễn Hữu An
48705 Đức Giêsu Mục Tử và Cửa Chuồng Chiên Lm Đan Vinh
48704 Biện chứng Mục Tử - Chiên Lm Giuse Nguyễn Văn Nghiã
48703 Mục Tử: Thiên Chúa và con người Lm JB Nguyễn Minh Hùng
48702 Mục tử biết tên từng con chiên Lm Jude Siciliano, OP
48691 Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A Lm Anthony Trung Thành
48682 Cầu Nguyện Nhiều Cho Dân Chúng Lm Giuse Nguyễn Hữu An
45605 Mục Tử Nhân Lành Hết Lòng Vì Chiên Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
43621 “Tôi Chính Là Mục Tử Nhân Lành” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
39601 Thì ra Người Ấy vẫn chăn chiên Lm Giuse Trương Đình Hiền
39593 Mục Tử Sống Và Chết Vì Chiên Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
39592 Khao khát sống đời đời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
39589 Theo tiếng gọi của Trời cao Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
39587 Nhận diện mục tử và người chăn thuê Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
39571 Lắng Nghe Tiếng Chúa (2) Lm Anmai, CSsR
39568 Tôi có thuộc đoàn chiên Chúa không? Lm FX Nguyễn Hùng Oánh
39567 Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi Jos. Vinc. Ngọc Biển
39566 “Không ai có thể cướp...” Lm JB Nguyễn Minh Hùng
39565 Tôi biết chúng, và chúng theo tôi Lm Jude Siciliano, OP
39545 Chúa chiên lành - Mùa Xuân Hội Thánh Lm JB Nguyễn Minh Hùng
39544 Các mục tử hãy nên giống Chúa Kitô Lm JB Vũ Xuân Hạnh
39543 Mục tử tốt lành (PS4) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
39532 Đâu là mục tử đích thật? Lm Đan Vinh
39512 Ơn bền đỗ Lm Giuse Trần Việt Hùng
35260 Chủ chiên đích thực Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
35246 Đã Qua 5 Đời Cha Xứ PM. Cao Huy Hoàng
35245 Chúa Không Cứu Con Người Một Cách Riêng Rẽ, Thiếu Liên Kết! Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
35244 Hình ảnh Chúa Giêsu, người chăn chiên Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
35243 Chúa Giê-su nhận nơi chúng ta trách nhiệm hiến tế và hy sinh Tú Nạc
35231 Tình Người Mục Tử Lm Jos Tạ Duy Tuyền
35230 Vẫn còn những mục tử tốt lành PM. Cao Huy Hoàng
35229 “Tôi Chính Là Mục Tử Nhân Lành” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
35224 Nhận diện mục tử và người chăn thuê Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
35222 Vị mục tử nhân lành (PS4B) Lm Jude Siciliano, OP
35221 Mục tử tốt lành với 3 chữ D Lm Giuse Nguyễn Hữu An
35219 Mục tử tốt Lm Giuse Trần Việt Hùng
35202 Mục tử nhân lành (PS4B) Lm Đan Vinh
29534 Sống Liên Kết Mới Được Cứu Độ Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29529 Mục tử nhân lành! (PS4A) Lm Anmai, DCCT
29510 Xin cho được ở lại trong giáo hội như chiên trong chuồng Lm Trần Bình Trọng
29509 Chúa Giêsu và đám đông dân chúng Lm Nguyễn Hồng Giáo, OFM
29508 Mục tử và đàn chiên Radio Veritas
29471 Chúa Ki-Tô - Người Mục Tử Nhân Lành Đặng Thế Nhân
29470 Cửa chuồng chiên +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
29469 Chúa Chiên và Gia Đình Thanh Thanh
29466 Xin mở cửa công chính cho tôi Lm Phêrô Hồng Phúc
29408 Mục Tử nhân lành - Mục Tử tốt lành PM. Cao Huy Hoàng
29407 Tiếng nói của Thiên Chúa bảo vệ chúng ta trên lối bước Tú Nạc
29388 Cánh cửa của Đức Giêsu đang rộng mở đón chúng ta Lm Jude Siciliano, OP
29377 Thánh Thể (PS4A) Lm Giuse Trần Việt Hùng
29376 Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành Phanxicô Xaviê
29375 Nhận diện người chăn thuê Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29374 Biện chứng Mục Tử - Chiên Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29373 Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
29370 33278 Lm PX Vũ Phan Long, OFM
29359 33278 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29337 Chúa Chiên Lành (PS4A) Lm Giuse Đinh Lập Liễm
21838 Kinh kính Đức Mẹ nhân Ngày Cầu Nguyện Ơn Thiên Triệu Bình Hòa
21837 Đoàn chiên thuộc về một Chúa Chiên Lm Phêrô Hồng Phúc
21830 Mục Tử Nhân Lành (PS4C) Lm JB Nguyễn Minh Phương, DCCT
21825 Những chủ chăn tốt ngày nay Lm Nguyễn Hữu Thy
21824 Mục Tử và Kẻ Cướp Chiên JB Nguyễn Quốc Tuấn
21823 Mục tử thật (PS4C) Lm Anmai, DCCT
21822 Chủ Chiên và Chiên (CN 4 PS) Lm Đinh Quang Thịnh
21794 “Sống và Chết vì Chiên” mới là Mục Tử! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
21793 Vị Mục Tử Nhân Lành (PS4C) Lm Giuse Đinh Lập Liễm
21791 Lắng nghe và đáp lại lời Đức Giêsu mục tử Lm Jude Siciliano, OP
21787 Phải cầu nguyện cho các Linh Mục Pm. Cao Huy Hoàng
21786 Tâm Sự Với Chúa Mỗi Ngày - Tuần 4 Phục Sinh Lm Jos Tạ Duy Tuyền
21785 Người chết vì yêu! Lm Jos Tạ Duy Tuyền
21772 Chúa Giêsu chia sẻ với những ai đi theo Người Tú Nạc
21745 Chúa Chiên Lành (PS4C) Lm Anphong Trần Đức Phương
21744 Mục Tử hay Người Chăn Thuê Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16674 Thánh lễ truyền chức linh mục tại đền thánh Phêrô ngày 3-5-2009 Bình Hòa
16654 Mục tử nhân lành (2) +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
16651 Tình Ca Mục Tử (thơ) Mặc Trầm Cung
16646 Vấn nạn muôn thuở: Làm sao để phát triển Ơn gọi Thiên triệu Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16626 Biết Chúa khác việc biết về Chúa Lm Trần Bình Trọng
16624 Chúa chiên lành (2) Lm Anmai, DCCT
16623 Chúng con sẽ trở nên con chiên xứng đáng trong tay Chúa nhân hậu Lm Jude Siciliano, OP
16622 Chúa Giêsu không để chúng ta phải thất vọng Tú Nạc
16620 Ai yêu thương, thì mới có thể hy sinh Lm Nguyễn Hữu Thy
16565 Việc làm chứng của người môn đệ trong Tông Đồ Công Vụ Lm Giuse Phạm Thanh Quang, DCCT
16545 Vị Mục Tử Nhân Lành Lm Giuse Đinh Lập Liễm
16534 Mục tử nhân lành Lm Giuse Nguyễn Thành Long
16533 Chúa chiên lành Lm Anphong Trần Đức Phương
9853 Banh đã được tung lên, phần còn lại là của bạn Lm Phêrô Đặng Xuân Thành
9852 Khiêm nhường trong Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ +GM JB Bùi Tuần
9849 Ơn gọi và sứ vụ: huấn dụ chúa nhựt 13-4-08 Bình Hòa
9833 Người Chăn Chiên Vô Hình Lm Giuse Trương Đình Hiền
9832 Chọn Vào Cánh Cửa Giêsu Lm Giuse Trương Đình Hiền
9831 Chúa Chiên Lành (thơ) Mặc Trầm Cung
9810 Xin cho những mục tử nên giống Chúa Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
9805 Mục Tử Tốt Lành Pm. Cao Huy Hoàng
9804 Cánh cửa chân chính dẫn vào cuộc đời! Lm Nguyễn Hữu Thy
9790 Lễ Chúa Chiên Lành: Ơn gọi phục vụ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
6212 Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành Lm Anphong Trần Đức Phương


Về Trang Nhất