Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


75 lần tìm thấy: phuc sinh.

52396 Người đã phục sinh! + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
52386 Tiếng gọi Phục Sinh (thơ) Sơn ca Linh
52378 Ngôi mộ trống (3) Trần Mỹ Duyệt
52331 Ông Đã Thấy và Đã Tin Lm Đan Vinh
52330 Cùng Chúa Chiến Thắng Tử Thần Lm Đan Vinh
52317 Tản mạn đời tha hương: Thiên Đàng Ở Đâu? Lm Giuse Nguyễn Văn Thư
52316 Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52315 Chúa Giêsu Đã Sống Lại Như Lời Kinh Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52313 Niềm vui Phục Sinh (3) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52294 Mừng vui lên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52293 Chúa đã sống lại thật rồi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52291 Niềm vui và đức tin Phục Sinh Lm JB Nguyễn Minh Hùng
43424 Chứng từ của chỗi dậy Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
43423 Tản mạn về Phục Sinh (2) Vũ Văn An
43400 Phục sinh cùng Chúa Lm JB Nguyễn Minh Hùng
43398 Niềm vui và đức tin phục sinh Lm Vũ Xuân Hạnh
43397 Ánh sáng Chúa Kitô Lm Jude Siciliano, OP
39424 Hãy phục sinh đức tin Lm JB Vũ Xuân Hạnh
39321 Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến đã thấy gì và tin gì? Jos. Phạm Duy Thạch, SVD
39310 Đừng quên đi niềm vui Chúa sống lại Lm Giuse Trương Đình Hiền
39299 Thiên Thần bên mộ Chúa Giêsu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
39296 Alleluia! Alleluia! Lm Giuse Trần Việt Hùng
39293 Suy niệm về Chúa Phục Sinh Lm JB Nguyễn Minh Hùng
39262 Thánh Giá viết trên Cây Nến Lm Giuse Nguyễn Hữu An
39254 Sẵn sàng sống niềm tin của mình Lm Jude Siciliano, OP
39204 Tin và Làm Chứng Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
39197 Chúa đã sống lại thật (2) Lm Đan Vinh
39196 Lễ Vượt Qua cuối cùng Jos. Tú Nạc, NMS
35077 Những suy tư của Đức Giáo hoàng Benedctô 16 về lễ Phục Sinh Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
35011 Bài Giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh 2012 Của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng + GM Giuse Nguyễn Năng
35010 Huấn Từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Lễ Vọng Phục Sinh 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
34988 Người trước tiên gặp Chúa Giêsu sống lại Vũ Văn An
34987 Kẻ chết sống lại Văn Hào
34971 Lễ Vọng Phục Sinh: Sống Lại Với Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
34966 Cảm Nghiệm Được Chúa Yêu Mới Làm Chứng Cho Chúa Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
34965 Chúa Giêsu Phục Sinh Làm Hoàn Tất Công Trình Sáng Tạo Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29104 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29103 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29102 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29037 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29036 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29035 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
29028 Hai thái độ canh thức +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
29003 33278 Lm Phêrô Hồng Phúc
28980 33278 Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
28959 33278 +GM Giuse Vũ Văn Thiên
28958 33278 Lm Giuse Trần Việt Hùng
28957 33278 Lm Giuse Trương Đình Hiền
28931 33278 Lm Anmai, DCCT
28930 Đón nhận ơn Phục Sinh +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
28929 Rao truyền ơn Phục Sinh +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
28928 33278 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
28927 33278 Lm PX Vũ Phan Long, OFM
28925 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
28924 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
28899 33278 Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
28876 33278 Trần Mỹ Duyệt
28873 33278 Lm Giuse Trương Đình Hiền
28872 33278 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28871 33278 Tú Nạc
28870 33278 Lm Jude Siciliano, OP
28841 33278 +GH Bênêdictô XVI
28833 Dự Án “Tự Làm Lấy” Lm Jos Tạ Duy Tuyền
28830 33278 Lm Jude Siciliano, OP
9605 Niềm tin vào Chúa Phục Sinh +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
9599 Trên con đường mòn của kiếp nhân sinh Lm Giuse Trương Đình Hiền
9594 Tôi Ðã Trỗi Dậy Cùng Với Mặt Trời Lm Mark Link, SJ
9582 Được kêu gọi sống, phải có bổn phận đối với sự sống! Lm Nguyễn Hữu Thy
9567 Đêm Phục Sinh: Hãy đi tới Ga-li-lê-a của đời mình! Lm Nguyễn Hữu Thy
9557 Lễ Phục sinh: Đường Emmaus +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
9556 Lễ Vọng Phục Sinh: Đêm Canh Thức +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
9546 Rằng: Tôi Chút Phận Đàn Bà! Giuse Nguyễn Thế Bài
9544 Kính mừng Chúa Phục Sinh và chúc mừng anh chị em tân tòng Lm Trần Bình Trọng
6178 Chứng nhân ơn phước Chúa Nguyễn Huệ Nhật
6113 Ngôi Mộ Trống – Dấu Chỉ Phục Sinh Lm Giuse Nguyễn Hữu An


Về Trang Nhất