Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


6 lần tìm thấy: Tử Đạo Nhật Bản.

13942 Cảm xúc nhân dịp tham dự Lễ phong Chân Phước cho 188 vị Tử Đạo Nhật Bản Nguyễn Lưu
13924 188 tân chân phước tử vì đạo của Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản Linh Tiến Khải
13919 188 vị tử đạo người Nhật bản vào thế kỉ thứ XVII được phong Chân Phước tại Nagasaki Lm Trần Công Nghị
13890 Nhìn lại quá khứ đau thương của Kitô giáo tại Nhật bản Phụng Nghi
9714 Các thánh nhân Nhật Bản còn sống và đã qua đời UCAN
7699 Nhật Bản: 188 vị tử đạo sẽ được phong chân phước vào tháng 11 tại Nagasaki Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu


Về Trang Nhất