Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


71 lần tìm thấy: Tử Đạo VN.

50609 Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
50608 Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50607 Sức mạnh và sức sống của đức tin Lm GB Nguyễn Minh Hùng
50606 Làm chứng cho Chúa hôm nay (TĐVN) Lm Đan Vinh
50597 Sống đẹp - Chết đẹp + GM Giuse Vũ Văn Thiên
47258 Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Nên Mừng Hay Nên Buồn? Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
47136 Lễ Các Thánh Tử Đạo: Chuyện thì Thầm Của Một Giòng Sông Lm Giuse Trương Đình Hiền
19115 Giáo Hội Việt Nam Luôn Ngời Sáng (thơ) Đinh Văn Tiến Hùng
18952 Giới Thiệu Chi Tiết 14 Bức Hoạ Thời Tử Đạo Kim Ân
18948 Giới Thiệu Khái Quát 14 Bức Hoạ Thời Tử Đạo Kim Ân
18928 Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Joachim Phạm Công Văn
18923 Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11/2009 nhân dịp khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện +GM Giuse Nguyễn Chí Linh
18830 Chứng nhân tử đạo Việt Nam Lm Phêrô Hồng Phúc
18827 Vè tổng quát về 117 Thánh Tử đạo Việt Nam JM Hiếu Trung
18820 Lễ các Thánh Tử Đạo: Không quá khóa dưới mọi hình thức Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18800 “Thà chết vinh còn hơn sống nhục” Lm Jos Tạ Duy Tuyền
18798 Bài Ca Hy Vọng Giuse Nguyễn Thế Bài
18797 Các thánh tử đạo - chứng nhân của 3 nhân đức đối thần Lm Giuse Nguyễn Thành Long
18796 Lễ các thánh tử đạo Việt Nam - Hy sinh mạng sống vì Đức Giêsu Lm Nguyễn Thể Hiện, DCCT
18788 Dũng Khí Hùng Anh! (thơ) Mặc Trầm Cung
18780 Những tên lý hình thời đại Pm. Cao Huy Hoàng
18768 “Con Cháu Các Thánh Tử Đạo!” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
18764 Mừng trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam Lm JB Nguyễn Minh Phương, DCCT
18750 Các Thánh Từ Đạo Việt Nam trung thành với Chúa Kitô Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14476 Cha Thánh Giuse Marchand Du (Joseph Marchand), người của Thần Khí Thuỳ Chi
13935 Đất Việt! Chí Khí Hùng Anh! (thơ) Mặc Trầm Cung
13913 Chứng nhân của sự thật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
13894 Ai thắng ai? Lm Giuse Trương Đình Hiền
13893 Gương chứng nhân của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Phạm Văn Phượng
13883 Đức Tin Trong Máu Tử Đạo Lm Phêrô Hồng Phúc
13847 Những Tấm Gương Đức Tin Lm JB Vũ Xuân Hạnh
13846 'Cây Đa Tử Đạo' Lm Anphong Trần Đức Phương
13842 Sống làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
13749 Hoan Ca Tử Đạo (thơ) Mặc Trầm Cung
13742 Vinh Quang và Khổ Nạn (thơ) Tú Nạc
13735 Hùng Ca Tử Đạo (thơ) Đinh Văn Tiến Hùng
13733 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Những Lời Nhắn Đáng Nhớ Lm JB Phạm Quang Long
13720 Anh hùng hay điên khùng? Can đảm hay liều lĩnh? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13719 Các tôi trung kiên cường Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13712 Khôn! Khốn! Giuse Nguyễn Thế Bài
13711 Sống Vì Đạo +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
13699 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Niềm Tin Phục Sinh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
13697 Các Thánh Tử Đạo - Chứng Nhân của Trời Cao Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
13690 Chứng Nhân Anh Dũng Lm Giuse Đinh Lập Liễm
13671 Thuật ngữ 'tử vì đạo' Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh
8023 Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Lm Lôrenxô Chu Văn Minh
8022 Một Vài Suy Nghĩ Về Chân Phước Anrê Phú Yên Lm Dương Hữu Nhân OMI
8021 Những Phép Lạ nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam được Tòa Thánh công nhận ĐÔ Vinhsơn Trần Ngọc Thụ
8020 Noi Gương Nguyễn Xuân Trường
8016 Tổ tiên chúng ta đã chết vì yêu cho chúng ta được sống dồi dào Lm Nguyễn Văn Khải, DCCT
7997 “Chúng tôi đi về thiên đàng đây” Lm Giuse Trương Đình Hiền
7988 Nhân chứng tử đạo Kitô giáo Lm Nguyễn Hữu Thy
7975 Tỉnh Thức Trước Cơn Bách Đạo Pm. Cao Huy Hoàng
7970 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
5656 Tử Đạo = Làm Chứng Lm Ansgar Phạm Tĩnh
5655 Danh Sách Và Tiểu Sử Sơ Lược Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Trần Duy Nhiên
5654 Kính Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5653 Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5649 Trong Chúa, Chúa Trong Ta Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5647 Tử Đạo Vô Thường, ICM
5646 Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Dân Chúa
4793 Anrê Phú Yên: Người Trẻ Trước Những Thách Đố Cho Tương Lai Cuộc Đời Lm F.X. Huỳnh Tấn Hải
4792 Theo Dấu Chân Người... Lm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ
4791 Chân Phước Anrê Phú Yên Maranatha
4745 Anrê Phú Yên và Chúng Ta: Cuộc Tử Đạo Hôm Qua và Hôm Nay Lm JB Vũ Xuân Hạnh
4646 Người nữ oai hùng: bà Thánh Đê, tử đạo Lm Gioakim Nguyễn Đức Việt-Châu, SSS
4024 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Chức Vụ) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4023 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Ngày Kính) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4022 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Mẫu Tự ABC) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4021 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ngày kính) Lm Vũ Thành
4020 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ABC) Lm Vũ Thành


Về Trang Nhất