Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


140 lần tìm thấy: Năm Linh Mục.

23364 Thành Quả Tích Cực Năm Linh Mục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22568 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích TGP Huế
22405 Linh Mục là người của Chúa Giêsu của Giáo Hội và của Xã Hội Lm GB Nguyễn Thêm, SDB
22403 Sống Năm Linh Mục: chia sẻ sứ vụ và hiệp nhất với Giám mục Lm GB Nguyễn Thêm, SDB
22379 Năm thánh Linh Mục 2010 - Thành quả Lm Giuse Trần Việt Hùng
22302 Tâm tình Linh Mục trong Năm Thánh Linh Mục Lm Peter Hoàng Xuân Nghiêm
21915 Sứ Vụ Giao Hòa Loài Người Với Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21796 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế WHĐ
21565 “Năm Thánh Linh Mục” Đi Tìm Căn Tính Thật Của Linh Mục (II) Lm Jos Cao Phương Kỷ
21542 “Năm Linh Mục” Đi Tìm Căn Tính Thật Của Linh Mục (1) Lm Jos Cao Phương Kỷ
21460 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Phêrô Doãn Quang Ngọc GP Hưng Hóa
21457 Linh Mục – Người Là Ai? (2) Lm Jos Đinh Công Phúc
21422 Căn tính của Linh Mục +GM Giuse Vũ Duy Thống
21410 “Nếu ngươi chịu trở về với ta…” +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
21409 “Linh mục hãy nên thánh” +HY GB Phạm Minh Mẫn
21408 Linh mục: dấu chỉ của niềm tin, và dấu chỉ của vâng phục qua phục vụ +GM Giuse Đặng Đức Ngân
21407 “Trăm Con Mắt Đều Đổ Dồn Về Phía Người” (Lc 4, 20b) +GM Giuse Châu Ngọc Tri
21406 Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ +GM Phaolô Bùi Văn Đọc
21405 Linh mục là người của Chúa, người của Giáo hội và người của mọi người +GM Giuse Nguyễn Năng
21404 Linh mục nên thánh nhờ cầu nguyện, phục vụ và hy sinh +GM Stêphanô Tri Bửu Thiên
21403 Linh mục và Của lễ +GM Phêrô Trần Đình Tứ
21402 Linh mục, theo gương Chúa Kitô Thượng tế, “trung tín và giàu lòng thương xót, theo kiểu Melkisêđê” +GM Giuse Võ Đức Minh
21401 Sự thật về lý tưởng và con người linh mục +GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
21430 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang GP Cần Thơ
21429 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Hoàng Ngọc Minh GP Kontum
21428 Chân dung linh mục Việt nam: Linh mục Batôlômêô Nguyễn Văn Thật GP Mỹ Tho
21427 Chân dung linh mục Việt nam: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đậu và linh mục Giuse Phùng Thanh Quang GP Đà Lạt
21426 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng GP Bắc Ninh
21387 Năm Linh Mục: Lời chứng của linh mục (5) Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
21246 Suy tư về Năm Linh Mục Lm Nguyễn Hữu Thy
20682 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Gioakim Nguyễn Quang Mỹ GP Hải Phòng
20637 Linh Mục Đúng Theo Linh Đạo Thánh Giá Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
20595 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Phaolô Nguyễn Khắc Hy GP Hưng Hóa
20481 Năm Linh Mục: Lời chứng của linh mục (4) Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
20480 Chia sẻ nhân Ngày Vì Sự Sống trong Năm Linh Mục Lm Giuse Trần Quốc Tuyến
20424 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh TGP Hà Nội
20294 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh GP Lạng Sơn
20293 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ GP Long Xuyên
20144 Năm Linh Mục: Tìm hiểu Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Lịch sử Giáo Hội (cho đến Công Đồng Vatican II) Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
19926 Năm Linh Mục 2009-2010: Tìm hiểu Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Thánh Kinh Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
19794 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Phaolô Châu GP Quy Nhơn
19719 Chân dung Linh mục Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19675 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Matthêu Phạm Hảo Kỳ GP Xuân Lộc
19635 Chân dung Linh mục: Người lữ hành lặng lẽ - LM Trần Khắc Vinh GP Thanh Hóa
19625 Năm linh mục 2009: Ba người Cha Micae Nguyễn Ngọc Sáng
19597 Năm Linh Mục: Lời chứng của linh mục (3) Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
19543 Chân dung linh mục Việt Nam: cha Gioan Baotixita Trần Văn Cừ TGP Saigon
19442 Năm Thánh Linh mục: Nên thánh Lm Giuse Trần Việt Hùng
19435 Suy tư về Năm Linh Mục: Đời sống thánh thiện là sự lựa chọn và lối thoát duy nhất! Lm Nguyễn Hữu Thy
19434 Năm Linh Mục: góp ý 'Lời ăn tiếng nói' Micae Nguyễn Ngọc Sáng
19404 Năm Thánh Linh Mục: Niềm Hy Vọng Lm Giuse Trần Việt Hùng
19395 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh GP Bùi Chu
19359 Năm Linh Mục: Lời chứng của linh mục (2) Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
19358 Năm Linh Mục: Lời chứng của linh mục (1) Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
19275 Năm Thánh Linh Mục - Canh Tân Lm Giuse Trần Việt Hùng
19264 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo GP Phát Diệm
19132 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Paul Marcel Piquet Lợi GP Nha Trang
19125 Năm Thánh Linh Mục - Lời thú lỗi Lm Giuse Trần Việt Hùng
19103 Các chiều kích chính yếu trong Tác Vụ và Đời Sống Linh Mục Lm Joseph Phạm Quốc Điêm
19003 Chân dung linh mục Việt Nam: cha Phêrô Nguyễn Bá Đương GP Vinh
18877 Chân dung linh mục Việt Nam: cha Micae Trần Khắc Vinh GP Thanh Hóa
18775 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Cẩn GP Hải Phòng
18687 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên GP Phú Cường
18607 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Khiết GP Hưng Hóa
18555 Từ Một Phật Tử Đến Làm Giám Mục +GM Ratna
18554 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ GP Lạng Sơn
18475 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Lâm Quang Trọng GP Xuân Lộc
18461 Năm Linh Mục: Chuyện về cha Micae Nguyễn Ngọc Sáng
18413 Linh Mục nguồn gốc trong Tân Ước Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, SS
18412 Cầu nguyện thôi, chưa đủ Linh mục cần được yêu mến và nâng đỡ BTGH
18271 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Antôn Phùng Quang Mạnh (Phùng Sanh) TGP Saigon
18270 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Antôn Den (Học) GP Kontum
18261 Linh mục, một huyền nhiệm (thơ) Xuân Ly Băng
18216 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Jean Cassaigne GP Đà Lạt
18215 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Hoàng Gia Huệ GP Bùi Chu
18214 Linh Mục Laurenso Phạm Hân Quynh, GP Hải Phòng – chứng nhân lịch sử Hải Hà
18185 Chân dung Linh Mục: Đức Ông Phaolô Nguyễn Quang Thiều Kim Ân
18180 Chân Dung Cha Sở Họ Ars: Thánh Jean Marie Vianney +GH Benedictô XVI
18129 Linh Mục tự niệm Lm JB Phạm Quốc Hưng, DCCT
18121 Vì tôi là một Linh mục Lm Lê Công Đức
18117 Giáo dân làm gốc Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18115 Làm thế nào để trở thành Linh Mục cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ngày nay? Trịnh Nhất Định
18112 Các lễ nghi mừng kỷ niệm 150 năm thánh Gioan Maria Vianney cha sở họ Ars, qua đời Linh Tiến Khải
18045 Thánh Gioan Vianey - “Con Lừa” của Thiên Chúa Lm Giuse Nguyễn Thành Long
17875 Linh Mục Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ
17818 Linh Mục và nguồn gốc trong Cựu Ước Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, SS
17808 Nhân Năm Linh Mục, đọc bài: “Hàng linh mục và nền văn minh” Phụng Nghi
17749 Kinh cầu nguyện cho các Linh mục Năm Linh Mục
17741 Linh Mục Trước Vấn Đề Tội Lỗi +GM JB Bùi Tuần
17734 Gương tốt của Linh mục Giuse Đinh Cao Thuấn Lm FX Nguyễn Hùng Oánh
17733 Những điểm chính yếu trong Tông Thư của ĐTC Bênêđictô 16 về Năm Linh Mục (19/6/2009 - 19/6/2010) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17725 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Anrê Bùi Quang Tịch TGP Huế
17651 Giáo Hội Đi Bằng Đôi Chân Các Linh Mục BTGH
17641 Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Giản GP Bắc Ninh
17622 Năm Linh mục: Cha sở tôi Micae Nguyễn Ngọc Sáng
17620 Dòng Đa Minh Hà Lan nói về sứ vụ linh mục Nguyễn Thông
17614 Con là Linh Mục Lm Giuse Đinh Lập Liễm
17583 Bí Quyết Hình Thành Một Đấng Thánh: Thánh Gioan-Maria Vianney, Huyền Nhiệm Hồng Ân (1) Henri Ghédon
17538 Kinh cầu nguyện trong Năm Linh Mục Lm Phaolô Lê Đức Huân
17534 Chân dung linh mục Việt Nam: LM Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp GP Cần Thơ
17533 Chân dung linh mục Việt Nam: LM Phêrô Nguyễn Văn Kiều GP Bà Rịa
17488 Thách đố Nhân bản trong cuộc đời Linh Mục Lm Anthony Đào quang Chính
17460 Thánh Phêrô và ơn kêu gọi tư tế Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17425 Mừng ‘Năm Linh Mục’: Tại sao Chúa chọn con Lm Anphong Trần Đức Phương
17413 'Năm Linh Mục', chia sẻ với em: Đức Ái của linh mục Chúa Ki-tô (4) Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
17409 Tóm Lược Tiểu Sử 5 Linh Mục Nữ Giới (được truyền chức bất hợp pháp) BTGH
17408 Linh Mục Nào Cho Ngày Mai? XBVN
17407 Đức Thánh Cha Khánh Thành Trang Web Dành Riêng Cho Năm Linh Mục XBVN
17399 Đời linh mục: Kỷ niệm ngày 'thôi nôi' Lm Anmai, DCCT
17389 Linh Mục – Người Nối Kết với Cộng Đoàn Lm Giuse Nguyễn Thành Long
17388 Cảm Nghiệm Đời Linh Mục - Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy... Lm Jos Tạ Duy Tuyền
17386 'Năm Linh Mục', chia sẻ với em: Đức Ái của linh mục Chúa Ki-tô (3) Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
17380 'Năm Linh Mục', chia sẻ với em: Đức Ái của linh mục Chúa Ki-tô (2) Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
17378 'Năm Linh Mục', chia sẻ với em: Đức Ái của linh mục Chúa Ki-tô Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
17377 Hình ảnh Khai Mạc Năm Linh Mục tại các giáo phận Việt Nam Tổng hợp
17376 Tổng giáo phận Huế khai mạc năm Linh Mục Trương Trí
17373 Thánh lễ khai mạc năm Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Giuse Trần Ngọc Huấn
17372 Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận GP Nha Trang
17371 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gp Đà Nẵng - Khai mạc Năm Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng Paul Maria
17367 Đức Thánh Cha khai mạc Năm Linh Mục Lm Trần Đức Anh, OP
17359 Tông Thư của Đức Thánh Cha nhân dịp Năm Linh Mục Lm Trần Đức Anh, OP
17354 Căn cước tính đời Linh Mục Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17353 Linh Mục – Người Nối Kết với Anh Em Linh Mục Lm Giuse Nguyễn Thành Long
17332 Thư mục vụ 'Năm Linh Mục' của ĐGM giáo phận Kontum +GM Micae Hoàng Đức Oanh
17319 Hội Thảo Khai Mạc Năm Linh Mục tại toà GM Bùi Chu: Việc đào tạo Linh mục hôm nay Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss
17314 Giáo hội sẵn sàng đổi mới, và Năm Linh mục cũng còn quan trọng cả với giáo dân Phụng Nghi
17310 6 Bài suy tư 'Năm Linh Mục': Đi theo Thầy Giêsu trong Thánh Thần Lm Lê Công Đức
17290 Năm linh mục: các nghịch lý và tương quan Vũ Văn An
17287 Yêu Linh Mục Mặc Trầm Cung
17276 Năm linh mục: linh mục ở hàng tiền đạo Vũ Văn An
17271 Giáo phận Thanh Hóa khai mạc Năm Linh Mục Vân Sơn
17265 Thư Mục Vụ về Năm Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Huế +GM FX Lê Xuân Hồng
17258 Năm linh mục: phò tích nhập hay phò tranh cãi Vũ Văn An
17230 Năm Linh Mục: Thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa hai giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm +GM Giuse Nguyễn Chí Linh
17220 Năm Linh Mục Linh Tiến Khải
17200 Thánh Gioan Vianney: Bổn mạng các Cha Sở Cha Lương
17191 Thư của Bộ Giáo sĩ về Năm linh mục Lm John Phan Du Sinh
17037 Thư ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ về Năm Linh Mục Lm Trần Đức Anh, OP
16848 Sắc lệnh ban Ơn Xá đặc biệt cho Năm Linh Mục kính thánh Gioan Maria Vianney +ĐHY Giacôbê Phanxicô Stafford
15858 Đức Thánh Cha tuyên bố mở ”Năm Linh Mục”: 19.6.2009 - 2010 Lm Trần Đức Anh, OP


Về Trang Nhất