Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


27 lần tìm thấy: Năm A PS4.

59571 Chúa Giê-su Ki-tô là cửa chuồng chiên và là người chăn chiên Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
59558 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: Mang Lấy Mùi Chiên Lm Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
59557 Cánh Cửa Nhỏ, Con Đường Hẹp Lm Giuse Trương Đình Hiền
59513 Tin tưởng và can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi mời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
59506 Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
59505 Chúa Nhật IV Phục Sinh A Lm Jude Siciliano, OP
59496 Để nên Mục Tử nhân lành, noi gương Đức Giêsu Lm Đan Vinh
59495 Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
59479 Các mục tử, hãy gần gũi với Dân Chúa Lm Giuse Nguyễn Hữu An
59473 Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A Mùa Phục Sinh Lm Giuse Trần Việt Hùng
48666 Đức Giêsu Mục Tử và Cửa Chuồng Chiên Lm Đan Vinh
48665 Biện chứng Mục Tử - Chiên Lm Giuse Nguyễn Văn Nghiã
48664 Mục Tử: Thiên Chúa và con người Lm JB Nguyễn Minh Hùng
48663 Mục tử biết tên từng con chiên Lm Jude Siciliano, OP
48652 Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A Lm Anthony Trung Thành
48643 Cầu Nguyện Nhiều Cho Dân Chúng Lm Giuse Nguyễn Hữu An
9853 Banh đã được tung lên, phần còn lại là của bạn Lm Phêrô Đặng Xuân Thành
9852 Khiêm nhường trong Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ +GM JB Bùi Tuần
9849 Ơn gọi và sứ vụ: huấn dụ chúa nhựt 13-4-08 Bình Hòa
9833 Người Chăn Chiên Vô Hình Lm Giuse Trương Đình Hiền
9832 Chọn Vào Cánh Cửa Giêsu Lm Giuse Trương Đình Hiền
9831 Chúa Chiên Lành (thơ) Mặc Trầm Cung
9810 Xin cho những mục tử nên giống Chúa Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
9805 Mục Tử Tốt Lành Pm. Cao Huy Hoàng
9804 Cánh cửa chân chính dẫn vào cuộc đời! Lm Nguyễn Hữu Thy
9790 Lễ Chúa Chiên Lành: Ơn gọi phục vụ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
6212 Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành Lm Anphong Trần Đức Phương


Về Trang Nhất