Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


22 lần tìm thấy: Năm B PS4.

52614 Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
52596 Chúa Là Mục Tử Nhân Lành Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
52577 Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
52568 Cho Chiên Được Sống Và Sống Dồi Dào Lm Đan Vinh
52558 Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52538 Chúa Nhật IV Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
52526 Chúa là Mục tử và là người phục vụ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52518 Chúa là Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
52515 Mùi Chúa - Mùi Chiên Lm Giuse Nguyễn Hữu An
16674 Thánh lễ truyền chức linh mục tại đền thánh Phêrô ngày 3-5-2009 Bình Hòa
16654 Mục tử nhân lành (2) +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
16651 Tình Ca Mục Tử (thơ) Mặc Trầm Cung
16646 Vấn nạn muôn thuở: Làm sao để phát triển Ơn gọi Thiên triệu Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16626 Biết Chúa khác việc biết về Chúa Lm Trần Bình Trọng
16624 Chúa chiên lành (2) Lm Anmai, DCCT
16623 Chúng con sẽ trở nên con chiên xứng đáng trong tay Chúa nhân hậu Lm Jude Siciliano, OP
16622 Chúa Giêsu không để chúng ta phải thất vọng Tú Nạc
16620 Ai yêu thương, thì mới có thể hy sinh Lm Nguyễn Hữu Thy
16565 Việc làm chứng của người môn đệ trong Tông Đồ Công Vụ Lm Giuse Phạm Thanh Quang, DCCT
16545 Vị Mục Tử Nhân Lành Lm Giuse Đinh Lập Liễm
16534 Mục tử nhân lành Lm Giuse Nguyễn Thành Long
16533 Chúa chiên lành Lm Anphong Trần Đức Phương


Về Trang Nhất