Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


18 lần tìm thấy: La Tinh.

11445 Những Lạm Dụng phổ biến nhất vẫn thường thấy trong Phụng Vụ Anthony Lê
11242 Tự Sắc 'Summorum Pontificum' sau một năm được ĐTC Bênêđíctô XVI ban hành (Phần 2) Anthony Lê
11145 Một Giáo Xứ tại TGP Chicago đã Sống theo Tinh Thần của Tự Sắc "Summorum Pontificum" Anthony Lê
11116 Tự Sắc 'Summorum Pontificum' sau một năm được ĐTC Bênêđíctô XVI ban hành (Phần 1) Anthony Lê
10993 Đằng Sau những Lạm Dụng về Phụng Vụ Anthony Lê
10696 Tuyển Tập đầy đủ nhất về những Câu Hỏi và Trả Lời có liên quan đến Thánh Lễ La Tinh Truyền Thống (Usus Antiquor) Anthony Lê
10612 Tại những Nhà Thờ nào ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, và Úc Châu có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh? Anthony Lê
10525 Tại Nhà Thờ nào ở Hoa Kỳ và Canada có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh? Anthony Lê
10444 Tìm hiểu kỹ hơn về Tự Sắc của Đức Thánh Cha về Thánh Lễ La Tinh Anthony Lê
10407 Giới Thiệu việc Lần Hạt Mân Côi bằng tiếng La Tinh Anthony Lê
10215 Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh Anthony Lê
9938 Lãnh đạo Huynh Đoàn Thánh Piô X cương quyết chống lại khả năng hòa giải với Giáo Hội Đặng Tự Do
9816 Tòa Thánh ghi nhận có những phản ứng bất lợi đối với Tự sắc về Thánh Lễ La Tinh Đặng Tự Do
9795 So sánh những quy định về lễ Latinh của hai vị Giáo Hoàng Lm Hoàng Tam Biên
9794 So sánh hai nghi thức Thánh Lễ thông thường và ngoại thường Lm Hoàng Tam Biên
9793 Nội Dung Thư Đức Thánh Cha Gửi Các Giám Mục Và Tự Sắc ”Summorum Pontificum” Linh Tiến Khải
9771 Tự Sắc Nghi Lễ Phụng Tự Summorum Pontificum Lm Trần Công Nghị & JB Đặng Minh An
7063 Tự sắc về Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh Nguyễn Việt Nam


Về Trang Nhất