Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


22 lần tìm thấy: Lời Chủ Chăn.

18569 Lời Chủ Chăn: Năm Thánh 2010 và những ngày cử hành chung cho cả Giáo Hội tại Việt Nam +HY GB Phạm Minh Mẫn
18515 Tổng Giáo Phận Saigòn: Lời Chủ Chăn tháng 9 năm 2009 +HY GB Phạm Minh Mẫn
18514 Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Lời Chủ Chăn, 25.8.2009 +HY GB Phạm Minh Mẫn
17381 Lá thư Mục Tử Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 19.6.2009 +HY GB Phạm Minh Mẫn
17033 ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn: 'Vì môi trường là tài nguyên dành cho mọi người, nên không thể... huỷ hoại môi trường' +HY GB Phạm Minh Mẫn
16792 ''Xin cho có những thợ gặt lành nghề, những mục tử như lòng Chúa mong ước'' +HY GB Phạm Minh Mẫn
16234 Người Công giáo và giáo dục Kitô giáo trong môi trường xã hội hôm nay +HY GB Phạm Minh Mẫn
15680 Giáo dục kitô giáo và công cuộc đào tạo các kitô hữu +HY GB Phạm Minh Mẫn
14086 Lời Chủ Chăn: Giáo dục Kitô giáo và Lời Chúa +HY GB Phạm Minh Mẫn
13843 Giáo dục kitô giáo và công cuộc phát triển đất nước +HY GB Phạm Minh Mẫn
13292 Giáo dục kitô giáo, con đường xây dựng nền văn minh tình thương +HY GB Phạm Minh Mẫn
12201 Lời Chủ Chăn TGP Saigòn tháng 10 +HY GB Phạm Minh Mẫn
10105 Thánh Tâm Chúa Giêsu và giáo dục kitô giáo trong gia đình +HY GB Phạm Minh Mẫn
9766 Lời Chủ Chăn tháng 5 2008: Những chia sẻ và ước vọng của ĐHY Phạm Minh Mẫn +HY GB Phạm Minh Mẫn
9485 Lời Chủ Chăn tháng 4, Mùa Phục Sinh năm 2008 +HY GB Phạm Minh Mẫn
8699 Lá Thư Mục Tử Mùa Xuân Mậu Tý +HY GB Phạm Minh Mẫn
8519 Linh Mục, người là ai? +HY GB Phạm Minh Mẫn
7957 Kinh “Lạy Cha“ Chỉ Nam thực hành Giáo Dục Kitô giáo +HY GB Phạm Minh Mẫn
7956 Xây Dựng Gia Đình Giáo Phận +HY GB Phạm Minh Mẫn
7310 Nhân quyền và bổn phận học hỏi Giáo Huấn của Giáo Hội về xã hội +HY GB Phạm Minh Mẫn
7206 ĐHY Phạm Minh Mẫn nói về: Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện +HY GB Phạm Minh Mẫn
7205 Lời Chủ Chăn tháng 07.2007 +HY GB Phạm Minh Mẫn


Về Trang Nhất