Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


68 lần tìm thấy: Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

53205 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Mầu nhiệm hiệp thông Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
53170 Hiệp Thông Với Chúa Để Cảm Thông Với Tha Nhân Lm Đan Vinh
53169 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B Lm Jude Siciliano, OP
53151 Ecce panis angelorum - Này đây bánh của các thiên thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
53150 Bánh Rượu Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53149 Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53148 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53147 Hiến lễ tình yêu (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
49053 Yêu thương như Giêsu Lm Đan Vinh
49052 Thánh Thể - Tình Yêu Dâng Hiến Lm Vinh Sơn, scj
49044 Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Có những điều lạ mà rất thường, rất thường mà lại lạ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
49043 Lạy Chúa là Chúa cả trời đất… Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
49021 Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Lm Anthony Trung Thành
49020 Thịt Máu Chúa Là Của Nuôi Hồn Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
49019 Những Tên Gọi Tầm Thường Lm Giuse Nguyễn Hữu An
49011 Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy hiến tế vì anh em Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
22647 Lương Thực và Gia Đình Thanh Thanh
22554 Đời sống hội thánh là Tấm Bánh Hằng Sống Lm Đinh Quang Thịnh
22528 Ðức Thánh Cha cử hành Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Chypre Bình Hòa
22520 Chạnh lòng thương (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
22519 Bánh Vẽ! Giuse Nguyễn Thế Bài
22515 Mình Máu Chúa - Sự Sống Đời Đời Lm Phêrô Hồng Phúc
22511 Trái Tim Chúa Giêsu Hiền Lành Và Khiêm Nhường +GM JB Bùi Tuần
22510 Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22509 Phép Thánh Thể: Tạ Ơn và Chia Sẻ Tú Nạc
22468 Hãy cho họ ăn Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22467 Chính anh em hãy cho họ ăn (2) Pm. Cao Huy Hoàng
22465 Bí Tích bất bạo động xây dựng những vị tử đạo cho chân lý ĐÔ Nguyễn Quang Sách
22448 Đức Giêsu Hóa Bánh Ra Nhiều Lm PX Vũ Phan Long, ofm
22426 Các con hãy cho họ ăn Lm Giuse Đinh Lập Liễm
22414 Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Lm Anphong Trần Đức Phương
17666 Nuốt Trọn Đấng Yêu Ta! Lm Đinh Quang Thịnh
17279 Những Tôma yếu tin; những hiểm nguy của xuẩn ngốc Phụng Nghi
17274 Tâm Sự Với Chúa Mỗi Ngày - Tuần 11 Thường Niên Lm Jos Tạ Duy Tuyền
17263 Thánh Thể - Nguồn Ơn Cứu Độ Lm Anmai, DCCT
17253 Cảm nghiệm phép lạ Thánh Thể Lm Trần Bình Trọng
17249 Lương thực ban sự sống Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17246 Trở nên cùng huyết thống với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể Lm Jude Siciliano, OP
17238 Mầu nhiệm đức Tin Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17226 Thánh Thể, Bảo Chứng Tình Yêu Lm Giuse Đinh Lập Liễm
17224 Bí Tích Tình Yêu và Hiệp Nhất Lm Anphong Trần Ðức Phương
17223 Chúa Giêsu trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa Lm Anphong Trần Ðức Phương
10359 Giải thoát trong Tình Yêu Lm Hồng Phúc
10349 Huyền Nhiệm! (thơ) Mặc Trầm Cung
10333 Tình Yêu Hiến Thân Lm Hồng Phúc
10306 Kinh Truyền tin Lễ Mình Thánh Chúa: Thánh Thể là trường dạy yêu thương và liên đới Bình Hòa
10296 Bí Tích Thánh Thể như là một mầu nhiệm hiệp thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
10290 Thánh hóa các linh mục +GM JB Bùi Tuần
10289 Tôn thờ Phép Thánh Thể là tôn thờ sự hiện diện của Chúa Kitô +GM FX Nguyễn Văn Sang
10288 Nguy cơ coi thường bí tích Thánh Thể Lại Thế Lãng
10287 Tặng Phẩm Thần Linh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10285 Để thực sự là sống Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10280 Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô (Năm A) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10277 Mầu nhiệm ẩn khuất Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10276 Thánh Thể bảo chứng của Tình Yêu Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
10264 Bánh hằng sống bởi trời Lm Giuse Đinh Lập Liễm
10254 Tấm bánh tình yêu +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
10252 Chúa nhật Mình và Máu Thánh Chúa: sống Bí Tích Tình Yêu Anmai, DCCT
4684 Phép Lạ Thánh Thể Dân Chúa
4580 Chúa Giêsu giữ lời hứa Lm Ansgar Phạm Tĩnh
4579 Phép Lạ Thành Lanciano Lm Jean Derobert
4578 Muốn có cảm nghiệm phép lạ Thánh Thể Lm Trần Bình Trọng
4577 Chúa Giêsu Thánh Thể: Mầu Nhiệm Đức Tin Trần Mỹ Duyệt
4575 Yêu Mến Thánh Thể Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
4574 Thánh Antôn Và Phép Lạ Thánh Thể Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
4573 Lễ Mình Máu Thánh Chúa ĐÔ Nguyễn Quang Sách
4572 Mình Máu Thánh Chúa Giê-Su Nối Lửa Cho Đời
4571 Cậu Bé Giúp Lễ Anh Hùng Dân Chúa


Về Trang Nhất