Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


93 lần tìm thấy: Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

53268 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Mầu nhiệm hiệp thông Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
53233 Hiệp Thông Với Chúa Để Cảm Thông Với Tha Nhân Lm Đan Vinh
53232 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B Lm Jude Siciliano, OP
53214 Ecce panis angelorum - Này đây bánh của các thiên thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
53213 Bánh Rượu Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53212 Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53211 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
53210 Hiến lễ tình yêu (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
49092 Yêu thương như Giêsu Lm Đan Vinh
49091 Thánh Thể - Tình Yêu Dâng Hiến Lm Vinh Sơn, scj
49083 Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Có những điều lạ mà rất thường, rất thường mà lại lạ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
49082 Lạy Chúa là Chúa cả trời đất… Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
49060 Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Lm Anthony Trung Thành
49059 Thịt Máu Chúa Là Của Nuôi Hồn Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
49058 Những Tên Gọi Tầm Thường Lm Giuse Nguyễn Hữu An
49050 Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy hiến tế vì anh em Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
44026 Luôn kết hiệp với Chúa trong mọi lúc mọi nơi Lm Jude Siciliano, OP
44007 “Giao Ước Tình Yêu!” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
41325 Phép Lạ Của Tình Yêu (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
41322 Suy Niêm Phúc Âm Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
40055 Các Con Hãy Vào Trong Phòng Tiệc Ly Tình Yêu Của Đức Chúa Giêsu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40030 Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy Lm Jude Siciliano, OP
40005 Thánh Thể: Bí Tích Hiệp Thông (Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô) Jos. Vinc. Ngọc Biển
35622 “Này là Máu Ta” + TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
35585 Cầu nguyện khi thờ phượng Thánh Thể trong thinh lặng Bùi Hữu Thư
35557 Bí Tích Thánh Thể Liên Kết Và Hiệp Thông! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35550 Thánh Thể (2) Lm Giuse Trần Việt Hùng
30449 33278 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
30426 33278 Radio Veritas
30424 33278 PM. Cao Huy Hoàng
30423 33278 Lm Jos Tạ Duy Tuyền
30403 33278 +GM Giuse Đặng Đức Ngân
30371 33278 Lm Joseph Đinh Tuấn Việt, O.Carm.
30370 33278 Lưu Minh Gian
30369 33278 Lm Phêrô Hồng Phúc
30357 33278 Lm Anmai, DCCT
30337 33278 Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
30312 33278 Tú Nạc
30311 33278 Lm Jude Siciliano, OP
30310 33278 PM. Cao Huy Hoàng
30265 33278 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22647 Lương Thực và Gia Đình Thanh Thanh
22554 Đời sống hội thánh là Tấm Bánh Hằng Sống Lm Đinh Quang Thịnh
22528 Ðức Thánh Cha cử hành Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Chypre Bình Hòa
22520 Chạnh lòng thương (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
22519 Bánh Vẽ! Giuse Nguyễn Thế Bài
22515 Mình Máu Chúa - Sự Sống Đời Đời Lm Phêrô Hồng Phúc
22511 Trái Tim Chúa Giêsu Hiền Lành Và Khiêm Nhường +GM JB Bùi Tuần
22510 Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22509 Phép Thánh Thể: Tạ Ơn và Chia Sẻ Tú Nạc
22468 Hãy cho họ ăn Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22467 Chính anh em hãy cho họ ăn (2) Pm. Cao Huy Hoàng
22465 Bí Tích bất bạo động xây dựng những vị tử đạo cho chân lý ĐÔ Nguyễn Quang Sách
22448 Đức Giêsu Hóa Bánh Ra Nhiều Lm PX Vũ Phan Long, ofm
22426 Các con hãy cho họ ăn Lm Giuse Đinh Lập Liễm
22414 Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Lm Anphong Trần Đức Phương
17666 Nuốt Trọn Đấng Yêu Ta! Lm Đinh Quang Thịnh
17279 Những Tôma yếu tin; những hiểm nguy của xuẩn ngốc Phụng Nghi
17274 Tâm Sự Với Chúa Mỗi Ngày - Tuần 11 Thường Niên Lm Jos Tạ Duy Tuyền
17263 Thánh Thể - Nguồn Ơn Cứu Độ Lm Anmai, DCCT
17253 Cảm nghiệm phép lạ Thánh Thể Lm Trần Bình Trọng
17249 Lương thực ban sự sống Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17246 Trở nên cùng huyết thống với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể Lm Jude Siciliano, OP
17238 Mầu nhiệm đức Tin Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17226 Thánh Thể, Bảo Chứng Tình Yêu Lm Giuse Đinh Lập Liễm
17224 Bí Tích Tình Yêu và Hiệp Nhất Lm Anphong Trần Ðức Phương
17223 Chúa Giêsu trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa Lm Anphong Trần Ðức Phương
10359 Giải thoát trong Tình Yêu Lm Hồng Phúc
10349 Huyền Nhiệm! (thơ) Mặc Trầm Cung
10333 Tình Yêu Hiến Thân Lm Hồng Phúc
10306 Kinh Truyền tin Lễ Mình Thánh Chúa: Thánh Thể là trường dạy yêu thương và liên đới Bình Hòa
10296 Bí Tích Thánh Thể như là một mầu nhiệm hiệp thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
10290 Thánh hóa các linh mục +GM JB Bùi Tuần
10289 Tôn thờ Phép Thánh Thể là tôn thờ sự hiện diện của Chúa Kitô +GM FX Nguyễn Văn Sang
10288 Nguy cơ coi thường bí tích Thánh Thể Lại Thế Lãng
10287 Tặng Phẩm Thần Linh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10285 Để thực sự là sống Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10280 Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô (Năm A) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10277 Mầu nhiệm ẩn khuất Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10276 Thánh Thể bảo chứng của Tình Yêu Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
10264 Bánh hằng sống bởi trời Lm Giuse Đinh Lập Liễm
10254 Tấm bánh tình yêu +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
10252 Chúa nhật Mình và Máu Thánh Chúa: sống Bí Tích Tình Yêu Anmai, DCCT
4684 Phép Lạ Thánh Thể Dân Chúa
4580 Chúa Giêsu giữ lời hứa Lm Ansgar Phạm Tĩnh
4579 Phép Lạ Thành Lanciano Lm Jean Derobert
4578 Muốn có cảm nghiệm phép lạ Thánh Thể Lm Trần Bình Trọng
4577 Chúa Giêsu Thánh Thể: Mầu Nhiệm Đức Tin Trần Mỹ Duyệt
4575 Yêu Mến Thánh Thể Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
4574 Thánh Antôn Và Phép Lạ Thánh Thể Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
4573 Lễ Mình Máu Thánh Chúa ĐÔ Nguyễn Quang Sách
4572 Mình Máu Thánh Chúa Giê-Su Nối Lửa Cho Đời
4571 Cậu Bé Giúp Lễ Anh Hùng Dân Chúa


Về Trang Nhất