Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


18 lần tìm thấy: Lễ Hiện Xuống.

53008 Thần Linh sáng tạo + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
53004 Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
52986 Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52982 Thần Khí Chúa Phục Sinh Tác Động Và Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
52975 Lễ Chúa Thánh Thần: hơi thở ban sự sống Lm Jude Siciliano, OP
52945 Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52930 Nhận lấy Thánh Thần Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
52922 Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48927 Thánh Thần Xin Ngự Xuống Lm Vinh Sơn, scj
48922 DNA Hội Thánh Chúa Kitô Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
48917 Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
48916 “Lưỡi mang hình ngọn lửa,” hay “lửa mang dáng chiếc lưỡi” ? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
48915 Thánh Thần giúp chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
48894 Làm chứng cho Chúa (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
48888 Chúa Thánh Thần giúp tín hữu gieo vãi niềm hy vọng Linh Tiến Khải
48887 Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48886 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A Lm Anthony Trung Thành
48873 Sức mạnh nâng đỡ đức tin trong ý thức truyền giáo Lm JB Nguyễn Minh Hùng


Về Trang Nhất