Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


115 lần tìm thấy: Lễ Hiện Xuống.

59842 Cảm nghiệm sự hiện diện và hành động của Thánh Thần Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
59830 Thánh Thần và Sứ vụ loan báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
59820 Lể Hiện Xuống: Đấng Phù Trợ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
59817 Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và Tuần 9A thường niên Lm Giuse Trần Việt Hùng
57100 Xin sai Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
57099 Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không? Nguyễn Trọng Đa
53008 Thần Linh sáng tạo + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
53004 Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
52986 Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52982 Thần Khí Chúa Phục Sinh Tác Động Và Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
52975 Lễ Chúa Thánh Thần: hơi thở ban sự sống Lm Jude Siciliano, OP
52945 Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52930 Nhận lấy Thánh Thần Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
52922 Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48927 Thánh Thần Xin Ngự Xuống Lm Vinh Sơn, scj
48922 DNA Hội Thánh Chúa Kitô Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
48917 Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
48916 “Lưỡi mang hình ngọn lửa,” hay “lửa mang dáng chiếc lưỡi” ? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
48915 Thánh Thần giúp chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
48894 Làm chứng cho Chúa (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
48888 Chúa Thánh Thần giúp tín hữu gieo vãi niềm hy vọng Linh Tiến Khải
48887 Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48886 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A Lm Anthony Trung Thành
48873 Sức mạnh nâng đỡ đức tin trong ý thức truyền giáo Lm JB Nguyễn Minh Hùng
22456 Hoạt động của Thánh Thần- Lm Đinh Quang Thịnh
22455 Sống Theo Thần Khí Lm Anmai, DCCT
22301 Sức sống mới của Giáo Hội trong thánh thần Lm Phêrô Hồng Phúc
22284 Hãy tin vào Giáo Hội! Lm Nguyễn Hồng Giáo, OFM
22272 Thánh Thần, hiệp nhất Giáo Hội Phanxicô Xaviê
22269 Lễ Hiện Xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
22263 Lễ Ngũ Tuần năm 2010 Bình Hòa
22268 Bảo Trợ Tình (thơ) Hạt Nắng
22267 Thần Linh Hỡi! Xin Ngài Biến Đổi (thơ) Mặc Trầm Cung
22266 Khát Vọng (thơ) Hoa Ngâu
22265 Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ Giáo hội Lm Jos Tạ Duy Tuyền
22264 Tass (hãng thông tấn Nga) Được Quyền Tuyên Bố Giuse Nguyễn Thế Bài
22258 Dân mới và ngôn ngữ mới Lm Giuse Trương Đình Hiền
22257 Đến với muôn dân - Ad Gentes Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
22256 Chiếc máy chỉ đường (Navigation) Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
22251 Dưới tác đông của Chúa Thánh Thần Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22240 Lời cầu xin cùng Đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
22231 Chúa Thánh Thần tiêu diệt sự dữ Pm. Cao Huy Hoàng
22230 Đón nhận sức mạnh của Thánh Thần Lm Jude Siciliano, OP
22223 Hơi Thở Thần Linh Lm Giuse Hoàng Kim Toan
22222 Đức Chúa Thánh Thần, nguồn nước sức sống Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
22221 Thực hiện công việc của Chúa Giêsu hàn gắn và cứu độ Tú Nạc
22214 Ngôn ngữ Chúa Thánh Thần Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22210 Vai Trò Của Chúa Thánh Thần Lm Giuse Đinh Lập Liễm
22209 Bình An Giữa Chốn Phong Ba Thiên Phúc
22177 Hoa Trái Chúa Thánh Thần Lm Giuse Hoàng Kim Toan
22120 Lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy đến! Lm Anphong Trần Đức Phương
17085 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vatican Bình Hòa
17070 Cửa sổ Đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
17057 Bảy ân đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17056 Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ra đi và tha thứ +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
17055 Chúa Thánh Thần - nhà đầu tư số một Lm Giuse Nguyễn Thành Long
17054 Những dấu chỉ Đức Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17052 Mở lòng đón nhận ơn Thần Khí Lm Anmai, DCCT
17041 Chúa Thánh Thần Đang Lên Tiếng Pm. Cao Huy Hoàng
17040 Mùa Hồng Ân Thánh Linh (thơ) Mặc Trầm Cung
17032 Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến Lm Jude Siciliano, OP
17025 Thần khí đem lại phúc lợi chung đến cho mọi người Tú Nạc
17014 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17013 Thánh Thần, Nguyên Lý Hiệp Nhất Lm Giuse Đinh Lập Liễm
16926 Bài Ca Nhân Chứng…(thơ) Mặc Trầm Cung
16924 “Bước Đi Trong Thần Khí’’ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
10351 Nói thêm về Phong Trào Thánh Linh và hiện tượng chữa lành té ngã Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10347 Suối Tình Yêu (thơ) Mặc Trầm Cung
10205 Sức Mạnh Của Sự Sống Lm Hồng Phúc
10179 Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08 Bình Hòa
10176 Việc làm cản trở ơn Thánh Thần Lm Trần Bình Trọng
10172 Sống tha thứ và hòa giải trong Chúa Thánh Linh Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
10171 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Sẽ tuôn chảy một nguồn nước sống Lm Giuse Trương Đình Hiền
10166 Chú Giải Tin Mừng Lễ Hiện Xuống của Cha Raniero Cantalamessa Phaolô Phạm Xuân Khôi
10165 Hoa trái Thánh Thần Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10164 Chúa Thánh Thần Đang Hiện Diện Pm. Cao Huy Hoàng
10157 Lời Chúa cho Tuần Chín Ngày chuẩn bị Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT
10147 Hình ảnh Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10146 Hãy Cùng Tìm Hiểu Vắn Tắt về 7 Ơn của Chúa Thánh Thần Anthony Lê
10144 Dành chỗ cho Thần Khí Ðức Giêsu Kitô! Lm Nguyễn Hữu Thy
10140 Ngọn lửa Chúa Thánh Thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10138 Hãy van nài sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10126 Ngôn ngữ tình yêu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10118 Chúa Thánh Thần là tình yêu hiệp nhất Linh Tiến Khải
10115 Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: hãy mở lòng với Thần Khí của Chúa Anmai, DCCT
8299 Tuần Chín Kính Chúa Thánh Thần Lm Đoàn Quang, CMC
6453 Khuôn mặt thiêng liêng +GM JB Bùi Tuần
6452 Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần Lm Jos Nguyễn Minh Chánh
6451 Chúa Thánh Thần Với Kitô Hữu Phó tế GB Nguyễn văn Định
6450 Chúa Thánh Thần mở tung mọi cánh cửa Lm Nguyễn Hữu Thy
6449 Luôn đón nhận Chúa Thánh Linh trong đời sống Lm Jude Siciliano, OP
6448 Veni Creator, Spiritus – Xin Chúa Thánh Thần, Đấng sáng tạo ngự đến Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
6447 Thống hối để nhận ơn Chúa Thánh Thần Lm Trần Bình Trọng
6446 Ngày sinh nhật của Giáo Hội Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
6445 Lắng nghe Chúa Thánh Thần… Gs. Nguyễn Văn Thành
6385 Ân Huệ Chúa Thánh Thần Lm Giuse Nguyễn Hữu An
6384 Ca Tiếp Lên Lễ Ngũ Tuần Xuân Ly Băng
6305 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lm Giuse Trương Đình Hiền
5697 "Những hiện tượng thể lý” người ta gán cho Chúa Thánh Thần Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4504 Bài Giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lm Ðặng Thế Dũng
4460 Niềm Tin Đích Thật Elisabeth L.K.
4458 Chúa Thánh Thần: Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa Trần Mỹ Duyệt
4457 Làm Sao Để Tiếp Xúc Với Thánh Thần? Nguyễn Chính Kết
4454 Lễ Chúa Thánh Thần cho giới trẻ +GM Phaolô Bùi Văn Đọc
4451 Đón Tiếp Chúa Thánh Linh +GM JB Bùi Tuần
4444 Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần Lm JB Vũ Xuân Hạnh
4443 'Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến…' Lm Anphong Trần Đức Phương
4442 Thánh thần và ác thần Lm Nguyễn Hữu Thy
4441 Thần Khí Thiên Chúa Phó tế GB Nguyễn văn Định
4440 Chúa Thánh Thần và ơn gọi nên thánh +GM Phaolô Bùi Văn Đọc
4435 Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đạo Lm Ansgar Phạm Tĩnh
4392 'Các Con Hãy Nhận Lấy Thánh Thần...' Lm Nguyễn văn Khảm
4391 Người Trồng Cây Sồi Lm Mark Link, SJ
4200 Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần Dân Chúa
4199 Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Dân Chúa


Về Trang Nhất