Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


17 lần tìm thấy: Lễ Chúa Lên Trời.

52898 Lễ Thăng Thiên B: Năm “Lá Bùa” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
52891 Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
52890 Hướng về Quê Trời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
52864 Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh Lm Đan Vinh
52852 Lễ Thăng Thiên B Lm Jude Siciliano, OP
52828 Chúa Giêsu lên trời (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52820 Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52819 Chúa lên Trời, xin hướng lòng chúng con về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48864 Lễ Chúa Thăng Thiên: Về Quê Trời Lm Vinh Sơn, scj
48850 Hãy nên chứng nhân của Thầy (2) Lm Đan Vinh
48849 Lời Cầu Nguyện Tối Cao của chủ tế Lm Jude Siciliano, OP
48848 “… Thành con đường về trời cao” Lm JB Nguyễn Minh Hùng
48837 Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
48836 Mừng Chúa lên trời Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
48815 Lễ Thăng Thiên: Truyền Thông Cổ Võ Nền Văn Hóa Gặp Gỡ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
48803 Chúa lên Trời, ta hãy mến yêu những sự trên Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48802 Suy Niệm Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A Lm Anthony Trung Thành


Về Trang Nhất