Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


40 lần tìm thấy: Lễ Chúa Kitô Vua.

50708 Lễ Chúă Kitô Vua: Vương quốc tình yêu Lm Vinh Sơn, scj
50699 Lễ Chúa Kitô Vua Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
50692 Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương Của Vua Giê-Su Lm Đan Vinh
50688 Lễ Kitô Vua A: Dụ ngôn hay mô tả thật Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
50667 Giêsu Vua Tình Yêu (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50665 Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A Lm Anthony Trung Thành
47223 Để trở nên công dân Nước Trời Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
47222 Vua tình yêu (2) Lm Vinh Sơn, scj
47221 Làm chủ hay làm nô lệ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
47207 Lễ Kitô Vua: Do đâu, tên trộm nhận ra Giêsu là Vua Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
47206 Vua Giêsu: Vị mục tử nhân ái Lm Đan Vinh
47175 Vua “Ngược Đời” Chúa Kitô vua vũ trụ Lm JB Nguyễn Minh Hùng
47174 Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Lm Anthony Trung Thành
47169 Vua thương xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
18934 Sự thật là gì? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18921 Kinh Truyền tin Lễ Chúa Giêsu Vua 2009 Bình Hòa
18914 Vua Chân Lý (Lễ Chúa Kitô Vua) Lm Đinh Quang Thịnh
18910 Lối Vào Vương Quốc Tình Yêu (thơ) Mặc Trầm Cung
18881 Nước Chúa không thuộc thế gian này Lm Trần Bình Trọng
18880 Lễ Chúa Kitô Vua - Vương Quốc của Người không phải là thế giới này Tú Nạc
18872 Vương quốc của Vua Kitô - nơi của hiệp nhất, bình đẳng, tôn trọng và đối thoại Lm Jude Siciliano, OP
18869 Chúa Giêsu: Vua Vũ Trụ, Vua Tình Thương Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18862 Vua Giêsu: Vua sự thật Lm Anmai, DCCT
18861 Vị vua chấp nhận chết, để con dân được sống Pm. Cao Huy Hoàng
18857 Đức Chúa Giêsu Vua Niềm Tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18840 Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (CN34B) Lm Giuse Đinh Lập Liễm
18839 Nhìn Nhận và Suy Phục Chúa GiêSu KiTô! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
18832 Vua chúa trần gian Lm Anphong Trần Đức Phương
18831 Người là Vua trên hết các Vua Gioan Lê Quang Vinh
13884 Chúa Giêsu, Vua của Tình Yêu Lm Phêrô Hồng Phúc
13882 Kinh Truyền tin lễ Chúa Kitô Vua Bình Hòa
13869 Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa Lễ Chúa Kitô Vua Lm Trần Đức Anh, OP
13863 Hãy Yêu Như Vua Giêsu Phêrô Vũ văn Quí
13828 Lễ Chúa Kitô Vua: một tước hiệu bị ngộ nhận Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13827 Nước Trời chỉ dành cho người biết yêu mến anh em Lm Jude Siciliano, OP
13815 Vua Vũ Trụ Gioan Lê Quang Vinh
13809 Vua Giêsu Kitô Đỗ Trân Duy
13800 Đức Kitô Vua Thẩm Phán Lm Giuse Đinh Lập Liễm
13799 Sức Mạnh Giải Thoát Lm Giuse Đỗ Vân Lực, OP
8017 Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu Lm Giuse Nguyễn Hữu An


Về Trang Nhất