Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


14 lần tìm thấy: Lễ Chúa Kitô Vua.

50708 Lễ Chúă Kitô Vua: Vương quốc tình yêu Lm Vinh Sơn, scj
50699 Lễ Chúa Kitô Vua Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
50692 Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương Của Vua Giê-Su Lm Đan Vinh
50688 Lễ Kitô Vua A: Dụ ngôn hay mô tả thật Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
50667 Giêsu Vua Tình Yêu (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50665 Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A Lm Anthony Trung Thành
47223 Để trở nên công dân Nước Trời Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
47222 Vua tình yêu (2) Lm Vinh Sơn, scj
47221 Làm chủ hay làm nô lệ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
47207 Lễ Kitô Vua: Do đâu, tên trộm nhận ra Giêsu là Vua Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
47206 Vua Giêsu: Vị mục tử nhân ái Lm Đan Vinh
47175 Vua “Ngược Đời” Chúa Kitô vua vũ trụ Lm JB Nguyễn Minh Hùng
47174 Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Lm Anthony Trung Thành
47169 Vua thương xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ


Về Trang Nhất