Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


72 lần tìm thấy: Lễ Chúa Kitô Vua.

50765 Lễ Chúă Kitô Vua: Vương quốc tình yêu Lm Vinh Sơn, scj
50756 Lễ Chúa Kitô Vua Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
50749 Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương Của Vua Giê-Su Lm Đan Vinh
50745 Lễ Kitô Vua A: Dụ ngôn hay mô tả thật Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
50724 Giêsu Vua Tình Yêu (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50722 Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A Lm Anthony Trung Thành
47235 Để trở nên công dân Nước Trời Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
47234 Vua tình yêu (2) Lm Vinh Sơn, scj
47233 Làm chủ hay làm nô lệ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
47219 Lễ Kitô Vua: Do đâu, tên trộm nhận ra Giêsu là Vua Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
47218 Vua Giêsu: Vị mục tử nhân ái Lm Đan Vinh
47187 Vua “Ngược Đời” Chúa Kitô vua vũ trụ Lm JB Nguyễn Minh Hùng
47186 Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Lm Anthony Trung Thành
47181 Vua thương xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
42363 Năm phụng vụ Hội Thánh Công giáo Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
42362 Xin được phụng sự vua Giêsu Lm Giuse Nguyễn Thành Long
42361 Ngai vàng của vua Kitô là những người nghèo Lm Giuse Trương Đình Hiền
37555 Làm Vua Là Làm Chứng + GM Giuse Vũ Duy Thống
37554 Đức Giêsu Kitô là Chân Lý PM. Cao Huy Hoàng
37553 Nhìn Nhận và Suy Phục Chúa Giê-Su Ki-Tô! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
37552 Vua Sự Thật + TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
37537 Yên nghỉ trong Vương quốc sự sống Lm Giuse Trương Đình Hiền
37521 Vị Vua Chấp Nhận Chết, Để Con Dân Được Sống PM. Cao Huy Hoàng
37520 Đức Giêsu Kitô Là Chân Lý PM. Cao Huy Hoàng
25774 Vương quốc Đức Kitô +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
25771 Chúa Kitô Vua Radio Veritas
25761 Vua Tình Yêu Thanh Thanh
25760 Quyền Bính Để Phục Vụ Thanh Thanh
25759 Vua Thật Thanh Thanh
25723 Ông Vua cứu độ lạ lùng? Lm FX Nguyễn Hùng Oánh
25722 Một lá phiếu cho vua Giêsu Trần Tuy Hòa
25719 Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (CN34C) Lm Đinh Quang Thịnh
25718 Vị Thánh Đầu Tiên Lm Giuse Trần Việt Hùng
25715 Phục vụ đức tin và quyền tối thượng của Chúa Kitô Vua Linh Tiến Khải
25711 Vị vua không quân đội Lm Phêrô Hồng Phúc
25712 Khuôn thước nước Vua Giêsu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
25699 “Thiên Chúa đã trở nên giống như bạn và tôi” Lm Jos Tạ Duy Tuyền
25683 Chúa Giêsu - Vua Tình Yêu (CN34C) Lm Anmai, DCCT
25682 Làm sao để mở rộng Vương Quyền của Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
25657 Dân vi qúy Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
25653 Thiên Chúa là Vua duy nhất Tú Nạc
25652 Thầy đến để phục vụ Lm Jude Siciliano, OP
25640 Tôn Vinh Đấng Bị Đóng Đinh Thập Giá Là Vua Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
25636 Đức Giêsu Kitô, vua của lòng tôi (CN34C) Pm. Cao Huy Hoàng
25635 Đức Giêsu, Vua Niềm Tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25602 Đức Giêsu là Vua Vũ Trụ Lm Giuse Đinh Lập Liễm
18934 Sự thật là gì? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18921 Kinh Truyền tin Lễ Chúa Giêsu Vua 2009 Bình Hòa
18914 Vua Chân Lý (Lễ Chúa Kitô Vua) Lm Đinh Quang Thịnh
18910 Lối Vào Vương Quốc Tình Yêu (thơ) Mặc Trầm Cung
18881 Nước Chúa không thuộc thế gian này Lm Trần Bình Trọng
18880 Lễ Chúa Kitô Vua - Vương Quốc của Người không phải là thế giới này Tú Nạc
18872 Vương quốc của Vua Kitô - nơi của hiệp nhất, bình đẳng, tôn trọng và đối thoại Lm Jude Siciliano, OP
18869 Chúa Giêsu: Vua Vũ Trụ, Vua Tình Thương Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18862 Vua Giêsu: Vua sự thật Lm Anmai, DCCT
18861 Vị vua chấp nhận chết, để con dân được sống Pm. Cao Huy Hoàng
18857 Đức Chúa Giêsu Vua Niềm Tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18840 Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (CN34B) Lm Giuse Đinh Lập Liễm
18839 Nhìn Nhận và Suy Phục Chúa GiêSu KiTô! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
18832 Vua chúa trần gian Lm Anphong Trần Đức Phương
18831 Người là Vua trên hết các Vua Gioan Lê Quang Vinh
13884 Chúa Giêsu, Vua của Tình Yêu Lm Phêrô Hồng Phúc
13882 Kinh Truyền tin lễ Chúa Kitô Vua Bình Hòa
13869 Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa Lễ Chúa Kitô Vua Lm Trần Đức Anh, OP
13863 Hãy Yêu Như Vua Giêsu Phêrô Vũ văn Quí
13828 Lễ Chúa Kitô Vua: một tước hiệu bị ngộ nhận Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13827 Nước Trời chỉ dành cho người biết yêu mến anh em Lm Jude Siciliano, OP
13815 Vua Vũ Trụ Gioan Lê Quang Vinh
13809 Vua Giêsu Kitô Đỗ Trân Duy
13800 Đức Kitô Vua Thẩm Phán Lm Giuse Đinh Lập Liễm
13799 Sức Mạnh Giải Thoát Lm Giuse Đỗ Vân Lực, OP
8017 Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu Lm Giuse Nguyễn Hữu An


Về Trang Nhất