Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


100 lần tìm thấy: Lễ Các Thánh.

54823 Lễ mừng kính các Thánh nam nữ Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
54819 Các con hãy nên Thánh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
54801 Mầu nhiệm các Thánh cùng thông công Lm Đan Vinh
54800 Sống yêu thương để được hạnh phúc Lm Đan Vinh
54798 Niềm Vui Với Các Thánh Trên Trời - 01/11 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
54789 Lễ các Thánh Nam Nữ Lm Jude Siciliano, OP
54788 Suy niệm lễ các Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50609 Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
50608 Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50607 Sức mạnh và sức sống của đức tin Lm GB Nguyễn Minh Hùng
50606 Làm chứng cho Chúa hôm nay (TĐVN) Lm Đan Vinh
50597 Sống đẹp - Chết đẹp + GM Giuse Vũ Văn Thiên
50414 Đoàn người đông đảo trên trời Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
50413 Lễ Các Thánh Nam Nữ: Niềm Vui Với Các Thánh Trên Trời Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
50412 Ơn gọi nên thánh (3) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
50406 Kitô hữu Việt Nam, chúng ta được mời nên thánh Hà Minh Thảo
50405 Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 2017 Lm Anthony Trung Thành
50402 Hãy Nên Thánh Vì Ta Là Đấng Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50403 Các Thánh là ai vậy? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50401 Lễ Các Thánh Nam Nữ (3) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
50399 Lễ Chư Thánh Lm Jude Siciliano, OP
50364 Để được nên thánh và được sống đời đời sau này Lm Đan Vinh
47258 Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Nên Mừng Hay Nên Buồn? Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
47136 Lễ Các Thánh Tử Đạo: Chuyện thì Thầm Của Một Giòng Sông Lm Giuse Trương Đình Hiền
47004 Các thánh là những ai? Lm Petrus Nguyễn Văn Hương
46983 Suy niệm lễ các thánh nam nữ Lm Anthony Trung Thành
46955 Lễ các Thánh: Các Thánh là ai vậy? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
18645 Kinh Truyền tin lễ Các Thánh: ơn gọi nên thánh và sự thông hiệp giữa các thánh Bình Hòa
18621 Lễ Các Thánh Nam Nữ (ngày 1/11) Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
18616 Nguồn Hạnh Phúc (thơ) Mặc Trầm Cung
18585 Xin được vào sổ những người được chọn Lm Trần Bình Trọng
18584 Thực thi tám mối phúc thật - Đường nên thánh Lm Jude Siciliano, OP
18583 Xin được làm thánh vô danh Lm Giuse Nguyễn Thành Long
18582 Không có gì qúi bằng 'Có Chúa Giêsu' Pm. Cao Huy Hoàng
18580 Lễ Các Thánh 1/11 - Hoa Đời Dâng Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
18576 Thành quả của Ơn Cứu độ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18573 Dấu ấn của Thiên Chúa là Tình yêu Tú Nạc
13935 Đất Việt! Chí Khí Hùng Anh! (thơ) Mặc Trầm Cung
13913 Chứng nhân của sự thật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
13894 Ai thắng ai? Lm Giuse Trương Đình Hiền
13893 Gương chứng nhân của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Phạm Văn Phượng
13883 Đức Tin Trong Máu Tử Đạo Lm Phêrô Hồng Phúc
13847 Những Tấm Gương Đức Tin Lm JB Vũ Xuân Hạnh
13846 'Cây Đa Tử Đạo' Lm Anphong Trần Đức Phương
13842 Sống làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
13749 Hoan Ca Tử Đạo (thơ) Mặc Trầm Cung
13742 Vinh Quang và Khổ Nạn (thơ) Tú Nạc
13735 Hùng Ca Tử Đạo (thơ) Đinh Văn Tiến Hùng
13733 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Những Lời Nhắn Đáng Nhớ Lm JB Phạm Quang Long
13720 Anh hùng hay điên khùng? Can đảm hay liều lĩnh? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13719 Các tôi trung kiên cường Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13712 Khôn! Khốn! Giuse Nguyễn Thế Bài
13711 Sống Vì Đạo +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
13699 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Niềm Tin Phục Sinh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
13697 Các Thánh Tử Đạo - Chứng Nhân của Trời Cao Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
13690 Chứng Nhân Anh Dũng Lm Giuse Đinh Lập Liễm
13671 Thuật ngữ 'tử vì đạo' Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh
13514 Mùa Tình Yêu Hiệp Thông Nt Mai Bảo Linh
13480 Mối Phúc Than Khóc Phêrô Vũ văn Quí
13474 Cuộc sống đời sau Nguyễn Quốc Tâm
13470 Cội Nguồn Hạnh Phúc (Thơ) Mặc Trầm Cung
13448 Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa- Cầu cho chúng con Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
13447 Ơn Gọi Nên Thánh +GM Giuse Vũ Văn Thiên
13446 Muốn được phong thánh nhưng lại ngại làm thánh Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13410 Ơn gọi nên thánh không dành riêng cho ai Lm Giuse Nguyễn Thành Long
13409 Chân Dung Các Vị Thánh Lm Jos Tạ Duy Tuyền
13303 Niềm Hi Vọng Hạnh Phúc +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
8023 Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Lm Lôrenxô Chu Văn Minh
8022 Một Vài Suy Nghĩ Về Chân Phước Anrê Phú Yên Lm Dương Hữu Nhân OMI
8021 Những Phép Lạ nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam được Tòa Thánh công nhận ĐÔ Vinhsơn Trần Ngọc Thụ
8020 Noi Gương Nguyễn Xuân Trường
8016 Tổ tiên chúng ta đã chết vì yêu cho chúng ta được sống dồi dào Lm Nguyễn Văn Khải, DCCT
7997 “Chúng tôi đi về thiên đàng đây” Lm Giuse Trương Đình Hiền
7988 Nhân chứng tử đạo Kitô giáo Lm Nguyễn Hữu Thy
7975 Tỉnh Thức Trước Cơn Bách Đạo Pm. Cao Huy Hoàng
7970 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb
7884 Theo Bước Chân Các Ngài Lm Mark Link, SJ
7878 Huấn Đức của ĐTC Bênêđitô XVI vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2007 Lm Ðặng Thế Dũng
7864 Các Thánh Nam Nữ Lm Giuse Trương Đình Hiền
7861 Hướng lên trời cao Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
7842 Mùa Xuân Vĩnh Cửu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
7841 Chiều rộng của ơn cứu độ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
7840 Chiến Đấu Và Chiến Thắng Pm. Cao Huy Hoàng
5656 Tử Đạo = Làm Chứng Lm Ansgar Phạm Tĩnh
5655 Danh Sách Và Tiểu Sử Sơ Lược Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Trần Duy Nhiên
5654 Kính Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5653 Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5649 Trong Chúa, Chúa Trong Ta Lm JB Vũ Xuân Hạnh
5647 Tử Đạo Vô Thường, ICM
5646 Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Dân Chúa
4793 Anrê Phú Yên: Người Trẻ Trước Những Thách Đố Cho Tương Lai Cuộc Đời Lm F.X. Huỳnh Tấn Hải
4792 Theo Dấu Chân Người... Lm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ
4791 Chân Phước Anrê Phú Yên Maranatha
4745 Anrê Phú Yên và Chúng Ta: Cuộc Tử Đạo Hôm Qua và Hôm Nay Lm JB Vũ Xuân Hạnh
4646 Người nữ oai hùng: bà Thánh Đê, tử đạo Lm Gioakim Nguyễn Đức Việt-Châu, SSS
4024 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Chức Vụ) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4023 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Ngày Kính) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4022 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Mẫu Tự ABC) Lm PX Đào Trung Hiệu, OP
4021 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ngày kính) Lm Vũ Thành
4020 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ABC) Lm Vũ Thành


Về Trang Nhất