Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


292 lần tìm thấy: Kinh Nguyện.

45428 Xin Thánh Cả Giuse Thương Xót Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45328 Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45211 Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Đức Chúa Trời Đã Chọn Mẹ Sinh Đấng Cứu Độ Muôn Loà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45163 Xin Dâng Cho Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Và Nước Việt Nam Yêu Quí! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45139 Đức Bà Guadalupe (Người Nữ Chiến Thắng Con Rắn): Bổn Mạng Châu Mỹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45108 Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân Đang Tìm Tay Nâng Đỡ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45085 Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh Mà Đưa Về Sự Sáng Thật Là Đạo Thánh Đức Chúa Trời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
45029 Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con Và Đẩy Kẻ Thù Ra Xa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44972 Cho Kẻ Đói Ăn, Cho Kẻ Khát Uống, Cho Kẻ Rách Rưới Ăn Mặc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44962 Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44911 Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44904 Dâng Mẹ Xác Hồn Và Mọi Kẻ Con Yêu Dấu: Xin Mẹ Gìn Giữ Như Của Riêng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44887 Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời. Cầu Cho Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44877 Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Cho Các Linh Hồn Trong Lửa Luyện Ngục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44871 Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44869 Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44863 Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44858 Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44849 Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44746 Lạy Đức Chúa GIÊSU Lòng Lành, Xin Cho Linh Hồn Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44716 Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44663 Lạy Mẹ Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Xin Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44468 Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha, Hội Thánh và Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44295 Khi Con Sắp Qua Đời, Xin Chúa Hằng Nuôi Lấy Linh Hồn Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44284 Lạy Đức Chúa GIÊSU, Xin Cho Linh Hồn Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44188 Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! Lm Jude Siciliano, OP
44174 Lạy Chúa Giêsu Xin Cho Con Được Sống Trong và Sống Vì Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44164 Chúng Con Xin Dâng Linh Hồn Và Xác Cùng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44113 Xin Mẹ Nâng Đỡ Ủi An Các Anh Chị Em Đang Phải Khốn Khó Vì Đạo Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44104 Giáo Hội Công Giáo tại Lào sắp có 17 Tân Chân Phước Tử Đạo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
44010 Chưa Từng Nghe Ai Xin Mẹ Cứu Giúp Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43969 Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43960 Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Luôn Tháp Tùng Tôi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43916 Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43909 Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43901 Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43849 Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43798 Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43771 Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43725 Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43710 Xin Dâng Cho Mẹ Các Việc Làm Và Mọi Sự Thuộc Về Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43690 Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43681 Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43675 Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan Sr. Jean Berchamans Minh Nguyệt
43551 Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43277 Xin Mẹ Cầu Bàu Cho Con Khi Này Và Trong Giờ Lâm Tử Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43267 Xin Thánh Cả Giuse Gìn Giữ Trí Khôn Con Thanh Tịnh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43245 Xin Cho Chúng Con Làm Mọi Sự Vì Vinh Quang Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43236 Thánh Cả GIUSE Thoa Dịu Các Khốn Khổ Đè Nặng Trên Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43222 Xin Cho Kẻ Xiêu Sa Đàng Tội Lỗi Được Cải Tà Quy Chánh! Sr. Jean Berchamans Minh Nguyệt
43220 Thánh Cả Giuse Bảo Trợ Thầm Lặng Chúa Giêsu và Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43146 Chúng Con Chạy Đến Cùng Thánh Cả Giuse Để Xin Ơn Che Chở! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43118 Thánh Cả Giuse Là Quan Thầy Bàu Chữa Hội Thánh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43065 Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
43018 Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh Mà Đưa Về Sự Sáng Thật Là Đạo Thánh Đức Chúa Trời Lm Trần Đức Anh, OP
42926 Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42800 Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42292 Xin Đức Mẹ Đoái Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42244 Xin Thiên Thần Soi Sáng Trí Khôn, Gìn Giữ Tâm Lòng, Nâng Đỡ Thân Xác Và Hướng Dẫn Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42162 Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân Đang Tìm Tay Nâng Đỡ Mà Cải Quá Tự Tân Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42063 Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt Thiếu Thốn Biết Chạy Đến Cùng Đức Bà Maria! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42047 Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
42005 Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng Và Như Nhận Dân Nước Này Làm Con Riêng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41961 Xin Mẹ Ban Ơn Phù Hộ Cho Đức Thánh Cha Cho Hội Thánh Và Cho Nước Việt Nam Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41952 Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Thiêng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41930 Xin Mẹ Gìn Giữ Giáo Hội Việt Nam Và Chúc Lành Cho Tổ Quốc Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41897 Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi, Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41842 Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Đức Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, OP
41628 Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41506 Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41498 Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41421 Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, Xin Canh Giữ Linh Hồn Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41344 Xin Đức Mẹ Maria Đoái Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41339 Lạy Đấng Ban Ân Huệ, Đấng Soi Sáng Tâm Hồn, Xin Ngự Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41320 Khi Con Sắp Qua Đời, Xin Chúa Hằng Nuôi Lấy Linh Hồn Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41311 Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Xin Che Chở Con Trong Cơn Nguy Hiểm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41271 Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Tưởng Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41264 Đức Mẹ Maria Mãi Mãi Là Tình Yêu Và Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
41225 Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40758 Lạy Mẹ Maria, Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi, Xin Cầu Cho Chúng Con Đang Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40664 Lạy Mẹ Lavang, Xin Đoái Thương Con Cái Việt Nam Đang Thiết Tha Van Nài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40492 Xin Mẹ Ban Cho Giáo Hội Biết Luôn Hướng Nhìn Về Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40261 Tri Ân Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Nhân Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40174 Xin Mẹ Cho Chúng Con Tự Do, Hòa Bình, Ngõ Hầu Nước Chúa Được Mở Rộng Khắp Nơi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
40079 Nào Ai Cầu Khẩn Mà Mẹ Không Nhậm Lời? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39977 Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39961 Lạy Mẹ Là Hiền Mẫu Của Trung Quốc Và Của Á Châu, Xin Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Chúng Con Bây Giờ Và Mãi Mãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39831 Xin Mẹ Hãy Gởi Đạo Binh Thiên Quốc Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39764 Xin Mẹ Cho Dân Việt Biết Cùng Nhau Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Thương Và Sự Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39711 Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Phù Hộ Cho Nước Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
39087 Hãy Đến Cùng Thánh Cả Giuse! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
38983 Thánh Cả Giuse, Vị Bảo Trợ Quyền Năng Của Hội Thánh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
38719 Đức Maria Là Tình Yêu Và Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
38348 Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Mà Nhậm Lời Con Cầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
38315 Con Dốc Lòng Chừa Cải Và Lánh Xa Dịp Tội Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37771 Thiếu Niên Anh Hùng Của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37703 Lạy Mẹ Maria, Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi, Xin Cầu Cho Chúng Con Đang Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37517 Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng-Lạc và Các Bạn Tử-Đạo Việt-Nam Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37390 Tràng Chuỗi Mân Côi Có Sức Mạnh Chống Lại Ma Quỷ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37274 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37264 Mang Đức Maria, Mẹ Các Tù Nhân, Vào Nhà Gia Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37203 Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 6 Hồng Y mới Lm Trần Đức Anh, OP
37202 Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37185 Ngày 22/10: Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Một Người Cầu Nguyện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37149 Xin Mẹ Ban Mọi Ơn Phước Cho Những Kẻ Túng Ngặt Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37141 Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37109 Xin Mẹ ban ơn phù hộ cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
37072 Xin Mẹ Thiên Chúa Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36765 Có Đức Mẹ Đồng Hành Chúng Ta Sẽ Không Sợ Bất Cứ Điều Gì! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36720 Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36611 Thiên Chúa Chữa Lành Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
36418 Trong Cơn Nguy Khốn Hãy Chạy Đến Cùng Đức Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36401 Mẹ Đã Cứu Giúp Chúng Con Giữa Thời Khốn Khổ Trăm Bề! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36344 Vận Mệnh Đời Con Nằm Trong Đôi Tay Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36246 Xin Đức Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36043 Kinh nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế giới Rio 2013 Minh Ðức
36038 Xin Chân Phúc Gioan Phaolô II Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
36024 Cử Chỉ Ưu Ái Tế Nhị Của Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35969 Ngày 16-7: Đức Bà Núi Camêlô Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35666 Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35664 Đức Chúa Giêsu Chiến Thắng Đau Khổ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35590 Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Bảo Trợ Các Gia Đình! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35570 Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35524 Xin Hãy Làm Cho Lòng Con Nên Giống Như Rất Thánh Trái Tim Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35510 Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35500 Con Ơi, Hãy Tha Thứ Cho Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35443 Xin Mẹ Dẫn Dắt Chúng Con Trong Mọi Sự! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35427 Đức Maria, Mẹ Lòng Thương Xót Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35400 Lạy Mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35293 Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35248 Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Kính Yêu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
35080 Xin Cho Con Siêng Năng Chạy Đến Cùng Đức Mẹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34994 Đức Mẹ Maria Luôn Che Chở Phù Giúp Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34818 Tin Cậy Nơi Sự Trợ Giúp Của Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34790 Tri Ân Cảm Tạ Đức Mẹ Mân Côi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34754 Tin Tưởng Nơi Sự Chuyển Cầu Của Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34710 Kinh Mân Côi Chiếu Sáng Ngục Tù Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34697 Thánh Cả Giuse Vị Bảo Trợ Quyền Năng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34658 Khỏi Bệnh Và Hoán Cải Nhờ Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34649 Tràng Chuỗi Mân Côi Thấm Máu Chiến Sĩ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34320 Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
34159 Thư Gởi Đức Bà .. Mẹ Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33807 Mỗi Ơn Gọi Là Một Câu Chuyện Tình Yêu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33734 Đức Mẹ Maria Là Nguồn An Ủi Và Hy Vọng Cho Loài Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33546 Tội Lỗi Làm Nếm Mùi Hỏa Ngục .. Ngay Nơi Trần Gian! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33511 Xin Mẹ Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33433 Thật Tuyệt Đẹp Buổi Tối Đọc Kinh Trong Gia Đình! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33208 Ngày 24-11: Thánh Anrê Dũng-Lạc Và Các Bạn Tử-Đạo Việt-Nam Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
33178 Tràng Chuỗi Mân Côi Bảo Tồn Đức Tin Công Giáo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
32775 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
32542 Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức Mãi Mãi Là Chốn Phúc Lành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
32389 Xin Cho Con Siêng Năng Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
32387 Xin Đức Mẹ Maria Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
31843 Xin Chúa Uốn Lòng Chúng Con Nên Giống Như Rất Thánh Trái Tim Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
31707 Lạy Đức Maria Nữ Vương Mân Côi Xin Che Chở Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
30742 Xin Đức Mẹ Maria Đến Cứu Giúp Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
30618 Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Từ Ái Vô Biên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
30492 Con Muốn Bước Theo Đức Chúa Giêsu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
30469 Phép Lạ Thánh Thể Tại Firenze (Bắc Ý) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
29567 Ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Hoa 24/5: Kinh Lạy Đức Mẹ Xà Sơn Nguyễn Thanh
29549 Kinh xin được sống là con của CHA Lm Giuse Nguyễn Văn Tịnh, FD
29542 Tháng Hoa năm 2011 Tại CĐ Sjælland Copenhagen Jos Ngô Ngọc Lâm
29167 Đức Gioan Phaolô II Vẫn Hiện Diện Giữa Chúng Ta (2) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
28565 Đừng Sợ Kẻ Giết Thân Xác Mà Không Giết Được Linh Hồn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
28212 Tin Tưởng Nơi Sự Bảo Trợ Của Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
28084 Thánh Cả Giuse Không Từ Chối Lời Xin Của Bất Cứ Ai Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
28062 Tâm Tình Tri Ân Dâng Lên Đức Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27841 Quyền Năng Trợ Giúp Của Thánh Cả Giuse Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27663 Cậu Bé Mù Nhìn Bằng Trái Tim Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27662 Tri Ân Đức Gioan Phaolô II Vì Đã Đưa Về Với Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27575 Trở Về Với Thiên Chúa Nhờ Kinh Kính Mừng Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27450 Hành Hương Lộ-Đức: Hoặc Khỏi Bệnh Hoặc Chết Lành! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27028 Con Người Chỉ Hạnh Phúc Khi Tìm Thấy Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
27006 Đức Mẹ Maria, Trung Gian Ơn Thánh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
26131 Thánh Juan Diego và Đức Bà Guadalupe Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
25892 Thắp sáng cây nến bảo vệ sự sống thai nhi Giuse Đinh Kim Tân
25872 Đêm canh thức cầu nguyện vì sự sống liendoanconggiao.net
25299 Tín hữu Công giáo, chúng ta được mời gọi nên thánh Hà-Minh Thảo
25145 Xin Mẹ Soi Sáng Hàng Giáo Phẩm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
24796 Xin Đức Bà Mân Côi Fatima Cứu Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
24722 Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
24656 Kinh Cầu và Ý Nguyện Truyền Giáo Năm 2010 - 2011 Dominic David Trần
24307 Gương Mục tử Việt Nam Hà Minh Thảo
23733 Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con (2) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
23668 Xin Đức Mẹ La Vang Phù Hộ Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
23600 Đức Chúa Giêsu Kitô Bánh Hằng Sống Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
23154 Ngày 9/7: Kính Thánh Agostino Triệu Vinh (Zhao Rong) và Các Bạn Tử Đạo Trung Hoa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
23153 Đức Chúa Giêsu Thánh Thể Thinh Lặng Ẩn Kín Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22788 Mỗi Ngày Đọc Một Kinh Kính Mừng Trước Tượng Đức Mẹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22645 Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Việc Đọc Ba Kinh Kính Mừng Paul Maria
22634 Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô Từ Bi Nhân Hậu Vô Biên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22633 Con Đường Đưa Đến Thiên Chức Linh Mục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22361 Hồng Ân Tha Thứ .. Tại Lộ Đức Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22275 Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22244 Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Sống Linh Mục Tuyên Úy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22194 Yêu Mến Tràng Chuỗi Mân Côi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22027 Món Quà Bất Ngờ Dành Cho Cậu Bé Mồ Côi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21929 Giữa Người Phong Cùi Đức Mẹ Mang Bộ Mặt Phong Cùi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21915 Sứ Vụ Giao Hòa Loài Người Với Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21735 Đức Mẹ Luôn Nhậm Lời Ai Tin Tưởng Cầu Xin Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21705 Linh Mục Bên Cạnh Tín Hữu Hấp Hối Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21610 Lòng Ghi Ơn Trìu Mến Của Một Linh Mục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21360 Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn (1912-1977) - Viên Ngọc Quí Và Là Hoa Quả Đầu Mùa Của Dòng Thánh Giuse Nha Trang Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21232 Cầu Nguyện Và Phụng Vụ Nuôi Dưỡng Đời Linh Mục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
21154 Chiếc Cầu Thang Huyền Bí “Thánh Cả Giuse” Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
19460 Sống Đức Tin Nhờ Sự Phù Trợ Của Đức Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
19164 Quý Nữ Tu Thánh Thiện Của Nhà Kín Saigòn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
19080 Tận Hiến Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
18817 Yêu Kính Đức Mẹ Maria Qua Kinh Kính Mừng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
18638 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
17749 Kinh cầu nguyện cho các Linh mục Năm Linh Mục
17367 Đức Thánh Cha khai mạc Năm Linh Mục Lm Trần Đức Anh, OP
14248 Lễ khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ TàPao giáo phận Phan Thiết Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11130 Giờ Thánh Ngày Giáo Lý Viên: Lễ Thánh Anrê Phú Yên GP ĐàLạt
11129 Chương Trình Mừng Lễ Anrê Phú Yên - Ngày Hội của Giáo Lý Viên Lm Giuse Trương Đình Hiền
10404 Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Chúa Dùng Thánh Giá Chuộc Tội Loài Người Lm Trần Bình Trọng
10323 Ngày Thế Giới cầu nguyện cho các Linh Mục - các Kinh cầu cho Linh Mục Bộ Giáo Sĩ Tòa Thánh
10258 Sống Sứ Điệp Lòng Thương Xót là Sống Bí Tích Thánh Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
10241 Toàn văn lời nguyện cầu cho Giáo Hội Trung Hoa ĐÔ Nguyễn Quang Sách
10237 Ngày Thế Giới cầu cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc Lm Trần Đức Anh, OP
10224 Lời Đức Mẹ Maria hứa cho những ai năng lần Chuỗi Mân Côi Lê Nghĩa
10168 Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá nhân dịp Năm Thánh Phaolô Lm Trần Đức Anh, OP
10156 Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai (Kỳ cuối) Đaminh Phan Văn Dũng
10146 Hãy Cùng Tìm Hiểu Vắn Tắt về 7 Ơn của Chúa Thánh Thần Anthony Lê
10090 Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai (Kỳ 3) Đaminh Phan Văn Dũng
10045 Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai (Kỳ 2) Đaminh Phan Văn Dũng
9962 Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai Đaminh Phan Văn Dũng
9487 Mừng Kính Thánh Cả Giuse (Tháng Ba hàng năm) Lm Giuse Hoàng Kim Đại
9473 14 Đàng Thánh Giá (Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles thực hiện) Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
9472 Chặng Đàng Thánh Giá Bác Ái Nguyên Kha
9471 Chặng Đàng Thánh Giá Tình Yêu Nguyên Kha
9470 14 Chặng Đàng Thánh Giá (Lm Giuse Nguyễn Quốc Việt, DCCT biên soạn) Lm Giuse Nguyễn Quốc Việt, DCCT
9428 Tuần 9 kính thánh Cả Giuse Dân Chúa
9407 Lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi Dân Chúa
9406 Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Dân Chúa
9388 Lời nguyện vắn tắt cứu các linh hồn Dân Chúa
9278 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/08 Một Đan Sĩ
9006 Mùa Chay: Một cõi riêng tư Lm Giuse Nguyễn Hữu An
8683 Lời cầu nguyện của các em thiếu nhi giáo xứ Chính toà Hà nội trước Mẹ sầu bi Vincent Khiên
8418 Kính Nhớ Danh Cực Thánh Chúa Giêsu Sóng Biển
8344 Các Kinh Thánh Vincentê Dân Chúa
8299 Tuần Chín Kính Chúa Thánh Thần Lm Đoàn Quang, CMC
8190 Nhân Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe - bổn mạng của Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống và của các nước thuộc Mỹ Châu La Tinh Anthony Lê
8150 Lời cầu nguyện ÐTC Bênêđitô XVI dưới chân tượng Mẹ Vô Nhiễm tại Roma Lm Đặng Thế Dũng
8024 Kinh Cầu Chúa Kitô Vua Anthony Lê
7968 Tháng 11 với Lời Cầu Nguyện Của Thánh Cả Gertrude Cho Các Đẳng Linh Hồn Anthony Lê
7945 Kinh Năm Thánh Yao Phu +GM Micae Hoàng Đức Oanh
7892 Bí quyết nên thánh Lm JB Phạm Quốc Hưng, DCTT
7887 Lãnh Ân Xá Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục Lm Đoàn Quang, CMC
7671 Ngắm Văn Côi Đức Bà Sách kinh địa phận Bùi Chu
7648 Thiên Thần Bản Mệnh (2) Anthony Lê
7625 Các Kinh Nguyện Cầu Đến Các Tổng Lãnh Thiên Thần Anthony Lê
7624 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael Anthony Lê
7513 Kinh Xin Ơn với ĐHY Nguyễn Văn Thuận Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình
7396 Kinh thánh Monica Dân Chúa
7388 Nghinh Hoa Tụng Kỳ Chương Dân Chúa
7355 Tuần Cửu nhật kính Thánh Martin De Porres Dân Chúa
7325 Mười lăm phút trước Mình Thánh Chúa St Antoine Marie Claret
7157 Kinh Tuần Cửu Nhật kính Mẹ Hằng Cứu Giúp chuacuuthe.com
6983 Cùng với Thánh Jude, chúng ta cầu nguyện đến Thánh Tâm Chúa Anthony Lê
6981 Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Anthony Lê
6367 Kinh Đức Mẹ Tàpao Petrus Nguyễn Thiên Cung
6341 Cách Đọc Kinh Lòng Thương Xót Hùng Anh
6212 Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành Lm Anphong Trần Đức Phương
6194 Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa Dân Chúa
6065 Lời Kinh Nguyện Cầu Đến Thánh Cả Giuse Anthony Lê
6057 Lễ Thánh Giuse, ngày 19-3 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
5940 Lời Nguyện Cầu Cho Gia Đình Nhân Xuân Về Anthony Lê
5926 Giờ Thánh Tạ Ơn Cuối Năm Bính Tuất Giáo Phận Đà Lạt
5914 Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourde (Lộ Đức), Nước Pháp Lm Thu Băng, CMC
5886 Lời Cầu Nguyện Trong Trận Chiến Thiêng Liêng Lm Robert De Grandis
5885 Kinh Của Người Mẹ Dân Chúa
5884 Kinh Ông Thánh An-Tôn Dân Chúa
5646 Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Dân Chúa
5596 "Giêsu - Maria - Giuse, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn" Hồng-Việt
5392 Kinh Kính Mừng (lời và minh họa) Dân Chúa
5368 Lời Nguyện Không Thể Thiếu Dân Chúa
5297 Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể Thánh Pierre-Julien Eymard
5188 15 Kinh Nguyện của Thánh Brigitta Thánh Brigitta
4837 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Lavang Dân Chúa
4836 Giờ Suy Tôn Thánh Mẫu Lavang Dân Chúa
4835 Một số kinh hay Dân Chúa
4593 Pray the Rosary with Me Dân Chúa
4592 Lần Hạt Mân Côi Dân Chúa
4560 Các Lời Nguyện Cầu Cho Người Làm Cha nhân Ngày Phụ Tử (Father"s Day) Anthony Lê
4200 Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần Dân Chúa
4199 Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Dân Chúa
4033 Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse Dân Chúa
4032 Các kinh thánh Giuse Dân Chúa
4018 Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu Dân Chúa
4017 Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Dân Chúa
4016 Các Kinh Thường Đọc Dân Chúa


Về Trang Nhất