Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


16 lần tìm thấy: Biến cố tai tiếng cho Giáo Hội Ba Lan.

5848 Vụ giáo sĩ làm mật vụ Lữ Giang
5839 Những nhận định của một vị GM Ba Lan về hiện tình Giáo Hội Công Giáo Ba Lan Lm Nguyễn Hữu Thy
5838 Nhiều người Ba Lan tin rằng Đức Cha Wielgus không làm hại gì cho Giáo Hội trong thời cộng sản Đặng Tự Do
5837 Các nhà trí thức Ba Lan ra tuyên ngôn cám ơn ĐTC đã can thiệp trong vụ khủng hoảng vừa qua Đặng Tự Do
5836 Các Giám Mục Ba Lan ủng hộ việc xuất bản cuốn sách của cha Tadeusz Isakowicz-Zaleski Nguyễn Việt Nam
5835 Phương thức tuyển chọn Giám Mục mới tại Ba Lan Nguyễn Việt Nam
5834 Thông cáo báo chí của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan Nguyễn Việt Nam
5833 Hội Đồng Giám Mục các nước cựu cộng sản lên tiếng trấn an dân chúng - Trông người lại ngẫm đến ta Đặng Tự Do
5832 Giu-đa đang biện hộ vì 'Giu-đa vẫn còn sống!' Trần Minh
5830 Toà Thánh ủng hộ quyết định kiểm điểm quá khứ các giám mục Balan Lm Ðặng Thế Dũng
5821 Một tập sách nói về các giáo sĩ BaLan cộng tác với cơ quan mật vụ CS Lm Ðặng Thế Dũng
5820 HĐGM Ba Lan triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường Lm Joseph Trương
5813 Thái độ cần phải có của những giáo sĩ đã từng cộng tác với cộng sản Nguyễn Việt Nam
5812 TGM Stanislaw Wielgus đã từ chức, khép lại một biến cố tai tiếng Nguyễn Long Thao
5810 Sự thật về hồ sơ các linh mục cộng tác với sở An Ninh Mật Vụ CS Ba Lan Nguyễn Long Thao
5809 Giu-đa vẫn còn sống! Lm Nguyễn Hữu Thy


Về Trang Nhất