Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


23 lần tìm thấy: Ad Limina 2009.

17697 Viếng Mộ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô Và Phaolô ĐÔ Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
17696 Đức Thánh Cha tiếp các Giám mục Việt nam Hà-Minh Thảo
17591 Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng đồng dân Chúa nhân chuyến viếng thăm ad limina 2009 +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
17590 Đức cha Chủ tịch HĐGMVN: Yêu thương và phục vụ là lựa chọn của Giáo Hội Việt Nam +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
17581 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (12) HĐGMVN
17576 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (11) HĐGMVN
17570 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (10) HĐGMVN
17550 Ad Limina 2009: ĐTC Bênêdictô XVI và những dấu nhấn mục vụ cho Giáo hội tại Việt nam +GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
17523 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (9) HĐGMVN
17518 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (8) HĐGMVN
17503 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành Lê Đình Thông
17486 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (7) HĐGMVN
17483 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (6) HĐGMVN
17482 Diễn văn của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN với Đức Thánh Cha, 27-06-2009 +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
17481 Diễn văn của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN tại Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, 24-06-2009 +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
17479 Nhật Ký Ad Limina 2009 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (5) HĐGMVN
17478 Ad Limina 2009: Tâm tình bên mộ thánh Phêrô +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
17452 Nhật ký Ad Limina 2009 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Làm chứng và Rao giảng HĐGMVN
17451 Bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành +GM Phaolô Bùi Văn Đọc
17443 Nhật ký Ad Limina HĐGMVN họp tại Vatican HĐGMVN
17435 Báo Tòa Thánh phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam Lm Trần Đức Anh, OP
17404 Các Giám mục Việt Nam 'Ad limina' 2009 Hà Minh Thảo
17094 Đoàn Các Giám Mục Việt Nam 'ad limina' triều yết ĐTC Benedictô và viếng mộ Tông đồ Phêrô và Phaolô Lm Giuse Thiện Tĩnh


Về Trang Nhất