Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


34 lần tìm thấy: ĐGH Viếng Thăm Thánh Địa.

16968 Dư vang chuyến Tông Du Đất Thánh Vũ Văn An
16875 Cuộc tông du Đất Thánh (13) Vũ Văn An
16870 Cuộc tông du Đất Thánh (12) Vũ Văn An
16860 Đức Thánh Cha kết thúc cuộc viếng thăm tại Thánh Địa Lm Trần Đức Anh, OP
16847 Cuộc tông du Đất Thánh (11) Vũ Văn An
16839 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại Israel (4) Lm Trần Đức Anh, OP
16834 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại Israel (3) Linh Tiến Khải & Lm Trần Đức Anh, OP
16828 Cuộc tông du Đất Thánh (10) Vũ Văn An
16820 Tin AFP: Giáo sĩ Hồi giáo không hối hận về hành vi trịch thượng đối với ĐGH Phụng Nghi
16816 Cuộc tông du Đất Thánh (9) Vũ Văn An
16811 ĐTC Biển-Đức XVI trả lời phỏng vấn trong chuyến bay từ Roma đến Amman BTGH
16807 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại Israel (2) Lm Trần Đức Anh, OP
16804 ĐGH đặt hy vọng và đau thương trong lời kinh để nơi Bức Tường Than Khóc Phụng Nghi
16802 Israel triển khai lực lượng hùng hậu để bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng Peter Nguyễn Minh Trung
16799 Cuộc tông du Đất Thánh (8) Vũ Văn An
16796 Đức Thánh Cha giã từ Giordani sang thăm Israel Lm Trần Đức Anh, OP
16793 ĐGH lên án chủ nghĩa bài Do thái và cầu nguyện cho sự hòa hợp giữa các tôn giáo Phụng Nghi
16790 Cuộc tông du Đất Thánh (7) Vũ Văn An
16789 Thánh Lễ cử hành tại thủ đô Giorđani Chúa Nhựt 10-5-2009 Bình Hòa
16781 Giordania là quốc gia gương mẫu chứng minh cho phần đóng góp tích cực của tôn giáo cho việc phát triển xã hội dân sự Linh Tiến Khải & Lm Trần Đức Anh, OP
16780 Cuộc tông du Đất Thánh (6) Vũ Văn An
16779 Thông tấn xã Al Jazeera viết: Đức giáo hoàng bày tỏ “niềm tôn kính” Hồi giáo Phụng Nghi
16778 Tiếp theo Twitter, hãy dõi theo nhịp bước Đức Giáo Hoàng trên điện thoại di động Peter Nguyễn Minh Trung
16777 Tại Jordan, ĐTC sẽ cho 40 em nhỏ Iraq rước lễ lần đầu Peter Nguyễn Minh Trung
16769 Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Thánh Địa: Giordani (1) Lm Trần Đức Anh, OP
16764 ĐTC Benedictô XVI đến Jordan, Ngài nhấn mạnh rằng Hòa bình là điều có thể Peter Nguyễn Minh Trung
16761 Cuộc tông du tới Đất Thánh (5) Vũ Văn An
16755 Cùng du hành với ĐTC Beneđictô XVI trên twitter.com Peter Nguyễn Minh Trung
16743 Cuộc tông du tới Đất Thánh (4) Vũ Văn An
16728 Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các dân tộc Giordani, Israel và Palestine Lm Trần Đức Anh, OP
16726 Tình hình Thánh Địa trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Linh Tiến Khải
16717 Cuộc tông du tới Đất Thánh (3) Vũ Văn An
16709 Cuộc tông du tới Đất Thánh (2) Vũ Văn An
16705 Cuộc tông du tới Đất Thánh Vũ Văn An


Về Trang Nhất