Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vì họ không tin

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (08/07/2018)

"Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó;
Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Người lấy làm lạ vì họ không tin.”

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (6,1-6):

“1 Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.”

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (6,1-6):

2.1 Ngày nay nếu một hồng y hay một giám mục về quê dâng lễ, chắc chắn sẽ có rất nhiểu giáo dân trong và ngoài xứ háo hức đến dự lễ và tấm tắc khen ngợi bài giảng của ngài. Người làng Na-da-rét cũng ngạc nhiên khi nghe Đức Giê-su giảng giải Thánh Kinh trong hội đường của họ. Họ thắc mắc và không tìm ra được lời giải cho những thắc mắc ấy. Nhưng điều mà Đức Giê-su (và Thiên Chúa) mong đợi lại không xẩy ra: Đó là dân làng Na-da-rét nhận ra Đức Giê-su là sứ giả của Thiên Chúa. Dường như Đức Giê-su chỉ ngạc nhiên và tiếc cho những người đồng hương của mình, chứ không hề trách móc họ: ”Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.”

2.2 Trong bài Phúc Âm Chúa nhật XIII và Chúa nhật XIV Thường Niên Năm B, chúng ta đều thấy mối quan hệ mật thiết giữa lòng tin và phép lạ, nhưng dưới hai góc dộ khác nhau. Trong bài Phúc âm Chúa nhật XIII tuần trước, Đức Giê-su làm hai phép lạ cứu sống một đứa trẻ và chữa lành một phụ nữ vì người ta có lòng tin. Còn trong bài Phúc âm Chúa nhật XIV tuần này, Đức Giê-su không làm được phép lạ nào vì người ta không có lòng tin.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (6,1-6):

3.1 Nhận ra Đức Giê-su là sứ giả của Thiên Chúa, là Thiên Chúa là một hành động vượt khả năng thông thường của con người. Nói cách khác tin là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho một số người. Và chúng ta không hiểu tại sao nhiều người khác lại không nhận được hồng ân ấy. Có điều bí nhiệm trong lãnh vực này.

3.2 Một khi đã có đức tin rồi thì người tín hữu phải làm cho đức tin ấy lớn mạnh bằng các phương thế tự nhiên và siêu nhiên như học hỏi, tìm hiểu, cầu nguyện, thực thi những gì đức tin đòi hỏi. Thánh Gia-cô-bê đã nói: ”đức tin không có việc làm là đức tin chết”

Một khi đã có đức tin rồi thì người tín hữu phải giúp người khác nhận được hồng ân đức tin. Chúa Giêsu Phục Sinh đã chỉ thị cho các tông đồ là đi khắp tứ phương thiện hạ, dậy cho mọi người những điều Người đã dậy và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (6,1-6):

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,

chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì Cha đã ban đức tin cho chúng con và gia đình chúng con.

Xin Cha giúp chúng con sống đức tin một cách mạnh mẽ và trung kiên.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,

chúng con cầu xin Cha ban đức tin cho nhiểu người sống xung quanh chúng con, để danh Cha được cả sáng, Nước Cha được mở rộng,

Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 03 tháng 07 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN14

Đọc nhiều nhất Bản in 06.07.2018 15:25