Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Về Lễ Thánh Têphanô

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

“Đức Thánh Cha nói Thánh Têphanô là gương mẫu cho Mọi người muốn phục vụ sự Tân Phúc Âm Hoá”

Anh Chị Em thân mến,

Mỗi năm, ngày sau lễ Giáng Sinh, phụng vụ cử hành lễ Thánh Têphanô, Phó tế và tử đạo tiên khởi. Sách Công Vụ trình bày ông như một người đầy đức tin và Chúa Thánh Thần (x. Cv 6. 8 tới 10, 7.55); nơi ngài, lời hứa hoàn toàn của Chúa Giêsu tường thuật trong đoạn Tin Mừng hôm nay được hoàn thiện, đó là các tín hữu nào được kêu gọi làm chứng trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm sẽ không bị bỏ rơi hay là bỏ mặc không ai binh vực : Thánh Thần Chúa sẽ nói thay cho họ (x. Mt 10:20).

Phó tế Têphanô, trên thực tế, làm việc, nói và chết do được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, minh chứng về tình yêu của Chúa Kitô cho đến chỗ hy sinh tận cùng. Vị tử đạo tiên khởi được diễn tả, trong cơn đau đớn của ngài, như là một sự bắt chước hoàn hảo như Chúa Kitô, nên sự thương khó của Người được lập lại cả trong những chi tiết. Sự sống của Thánh Têphanô hoàn toàn được hình thành bởi Thiên Chúa, đồng hình với Chúa Kitô, lập lại sự thương khó của Chúa. trong lúc cuối cùng sắp chết, ông quì gối, bắt chước kinh nguyện của Chúa Giêsu trên thánh giá, tin tưởng vào Chúa (x. CV 7. 59) và tha thứ cho kẻ thù với mình: “Lạy Chúa, xin đừng bắt họ về tội này” (v. 55)

Trong ngày Thánh Têphanô, chúng ta được kêu gọi chăm chú nhìn lên Con Thiên Chúa, trong bàu khí vui tươi lễ Giáng Sinh chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Người. Trong Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, vơi ân huệ quí báu đức tin được nuôi dưỡng bởi các Bí Tích cuả Giáo Hội, cách riêng Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô đã ràng buộc chúng ta với Người và muốn tiếp tục trong chúng ta, nhờ hành động của Chúa Thánh Thần, công trình cứu chuộc của Người, công trình tái cứu chuôc, tăng cường, nâng cao và hướng dẫn tất cả mọi người tới chỗ hoàn thiện. Cho phép chúng ta được lôi cuốn bởi Chúa Kitô, như Thánh Têphanô, Có nghĩa là mở những sự sông chúng ta cho ánh sáng kều gọi, hướng dẫn và làm chúng ta bươc theo con đường sự lành, con đường nhân loại theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa.

Sau cùng, Thánh Têphanô là một gương mãu cho tất cả những người muốn phục vụ việc tân phúc âm hoá. Ngài chỉ rõ tính mới mẻ của sự rao giảng không phải trước hết là sử dụng các phướng cách lạ lùng hay là kỹ thuật, những thứ chắc chắn là hữu ích, nhưng là việc được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cho phép chúng ta được hướng dẫn bởi Người Sự mơi mẻ của việc rao giảng ở tại chổ gìm mình chúng ta thâm sâu trong mầu nhiệm Chúa Kito, trong sự hấp thụ Lời của Người và sự Hiên Diện của Người trong Thánh Thể, ngõ hầu Chính Mình Người, Chúa Giêsu sống động, có thể hành động và nói qua kẻ Người sai đi. Trong thực chất, người rao giảng tin mừng có khả năng đem Chúa Chúa Kito tới những kẻ khác cách hiệu nghiệm khi họ sống bởi Chúa Kitô, khởi sự mới mẻ của Tin Mừng thể hiện mình trong chính sự sống của họ. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, cho Giáo Hội, trong năm Thánh Đức Tin này, thấy nhiều người nam và nữ hơn, những kẻ như thành Têphanô, biết cách hiến cho một bằng chứng có tính thuyết phục và can đảm về Chúa Giêsu.

Sau khi Đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương hiện diện, trong nhiều thứ tiếng, Trong tiếng Anh, Đức thánh cha nói:
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hiện diện trong Kinh Truyền Tin này. Hôm nay, liền sau Ngày lễ Giáng Sinh, do truyền thống chúng ta cử hành lễ thánh tử đạo tiên khởi, Thánh Têphanô Phó tế. Như ngài, ước chi chúng ta được ân sủng Chúa chúc lành có được lòng can đảm để nói lên và bênh chân lý đức tin chúng ta nởi công cộng, với đức bác ái và lòng kiên trung.

Xin Chúa chúc lành tất cả anh chị em và những người thân của anh chị em!

ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Đọc nhiều nhất Bản in 29.12.2012. 18:29