Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tưởng Niệm cuộc thương Khó Chúa

§ Lm Jude Siciliano, OP

Thứ 6 Tuần Thánh
Isaia 12: 1-8.11-14; Tvinh30; Do Thái 4: 14-16, 5: 7-9; Gioan 18: 1-19:42

Chúa Nhật vừa qua chúng ta nghe đọc bài Thương Khó của thánh Matthêu. Hôm nay chúng ta nghe bài Thương Khó của thánh Gioan. Hai bài Thương Khó này khác hẵn nhau. Mỗi bài trình bày khía cạnh đặc biệt về những ngày cuối cùng của đời Chúa Giêsu, và ý nghĩa cho chúng ta.

Hôm nay theo phúc âm thánh Gioan chúng ta nghe một khía cạnh khác về sự Thương Khó và phần việc Chúa Giêsu trong bài Thương Khó đó. Suốt câu chuyện trong phúc âm thánh Gioan, Chúa Giêsu không phải là một nạn nhân đau khổ, nhưng là một nhân vật quyền quý. Thí dụ: đáng lý Chúa Giêsu bị xử phạt, thì thánh Gioan diễn tả Chúa Giêsu hoàn toàn điều khiển. Thật ra thì trong bài Thương Khó có những người khác bị xét xử là Philatô, người đi theo thất bại, và các lãnh đạo tôn giáo và quần chúng. Bắt đầu từ việc bắt Chúa Giêsu trong vườn cấy dầu cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài bình thản và hành động như có sự điều khiển. Hãy chú ý, trong bài Thương Khó của thánh Gioan, Chúa Giêsu được diễn tả với các từ ngữ về vua chúa, ngay cả khi Ngài bị lính tráng và Philatô chế nhạo.

Chúng ta có thể mô tả cây thánh giá của Chúa Giêsu không phải là một dụng cụ để xử tử, mà là một cái ngai và Ngài cai trị từ trên ngai đó. Từ trên cây thánh giá, Chúa Giêsu ra chỉ thị săn sóc thân mẫu Ngài, và nói lên một tiếng lớn "Thế là đã hoàn tất". Từ trên cây thánh giá Ngài tự chọn lúc Ngài sinh thì, và sau cùng Ngài thắng trận. Trong phúc âm thánh Gioan sự chết của Chúa Giêsu là một cái chết "vinh hiển". Không có sự nhấn mạnh về sự can đảm tột bực của Ngài, hay là Ngài đã làm xong một việc rất khó khăn. Sự chết của Chúa Giêsu là một sự chết hoàn toàn khác biệt. Thiên Chúa làm xong một việc lớn lao trong Chúa Giêsu, một việc mà chúng ta không thể bắt chước được, hay có thể tự chúng ta làm được. Từ trên cây thánh giá chúng ta được cứu thoát. Quyền uy của sự dữ là tội lỗi và sự chết đã bị thất bại.

Thánh Gioan cho chúng ta thấy là chúng ta được lãnh phần điều gì Thiên Chúa đã làm. Chúng ta là những người thừa hưởng sự vinh hiển của Chúa Giêsu từ trên cây thánh giá. Chúng ta thường muốn nói về chúng ta là "những người làm việc gì". Nhưng, ở đây không như thế. Thánh Gioan muốn chúng ta suy ngẫm về sự đau đớn của Chúa Giêsu và bắt chước nỗi đau khổ của Ngài, và thật ra đây là điều không có trong câu chuyện. Và tội lỗi của loài người hay tội lỗi của chúng ta cũng không nói đến. Ngay cả sự ông Phêrô chối Chúa Giêsu ba lần, và các môn đệ khác bỏ Ngài. Ngoại trừ ba người phụ nữ và người môn đệ Ngài thương mến đứng dưới chân cây thánh giá. Chắc là đã có đủ cơ hội cho thánh Gioan nói rỏ hơn về sự đau đớn của Chúa Giêsu (như trình bày trong phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô của ông Mel Gibson). Nhưng, thánh Gioan không nói gì để gây tình cảm chúng ta về nỗi đau đớn của Chúa Kitô. Trái lại, thánh Gioan viết bài Thương Khó một cách mà suốt câu chuyện tín hữu cảm động và thốt lên lời như thánh Tôma nói khi ông ta gặp Chúa Giêsu sống lại "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con".

Khung cảnh sự xét xử trước Philatô là điểm chính trong bài Thương Khó của thánh Gioan. Câu chuyện chú trọng đến Chúa Giêsu là Vua. Đối với người La mã, hể ai xưng mình là vua thì sẽ phải bị tội là tranh giành với vua Xêda. Philatô giao Chúa Giêsu cho các lãnh đạo tôn giáo và quần chúng khi họ thách đố Philatô về dự định ông ta thả Chúa Giêsu. "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xêda". Nhưng Chúa Giêsu là vua và không có gì nói thêm trong câu chuyện Thương Khó nếu Chúa Giêsu không cho phép. Người vô tội lãnh nhận tội lỗi chúng ta, và bằng lòng lãnh nhận thân phận đó. Không ai bắt buộc Chúa Giêsu làm như vậy. Ngài sẽ chịu đau khổ vì chúng ta và kết quả là chúng ta được thừa hưởng một đời sống mới.

Chúng ta không thể tách rời ngày hôm nay ra ngày thứ Năm Tuần Thánh, hay là ngày mừng lễ Phục Sinh. 3 ngày thánh này gồm làm một. Không thể nghĩ có sự Thương Khó ngoài khung cảnh ngày Phục Sinh. Chúng ta không mừng 3 ngày khác nhau, hay sự liên tục về những gì đã xãy ra trong quá khứ. Trong khi mỗi ngày có đặc tính riêng, 3 ngày không thể tách ra khỏi nhau. Thí dụ giảng về ngày thứ 6 Tuần thánh có thể thu hút tình cảm giáo dân, hay gợi nên lòng thống hối về "việc chúng ta đã làm cho Chúa Giêsu" . Thánh Gioan chứng tỏ Chúa Giêsu biết rõ và điều khiển mọi sự việc. Ngài bằng lòng chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Bởi thế, chúng ta không khóc than về sự chết của Ngài. Ngày hôm nay mặc dù đượm sự buồn bả, nhưng gợi niềm vui vì việc Thiên Chúa đã làm trong Chúa Giêsu cho chúng ta được hưởng nhờ.

Thánh giá không thể là một vật đến thình lình cho những ai chú ý đến phúc âm thánh Gioan cho đến giờ phút này. Thánh Gioan nói với chúng ta là Ngôi Lời nhập thể. Trong Chúa Giêsu chúng ta gặp sự hiện diện đầy tình thương yêu của Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng, bóng tối âm u không thể che đậy ánh sáng. Bởi thế quyền lực sự dữ bắt đầu sớm để che đậy ánh sáng. Trong khi Thiên Chúa tỏ mình trong mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, và chính qua cây thánh giá là sự tỏ mình Thiên Chúa hoàn toàn. Vì nếu chúng ta nhìn lên cây thánh giá, chúng ta thâm hiểu điều thánh Gioan nói trước "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một Người...”(Ga 3: 16).

Hôm nay cây thánh giá hoàn tất hình ảnh tình yêu thương của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chết, máu và nước chảy ra bên cạnh sườn Ngài, và Ngài "phó giao Thần Khí" và Giáo Hội sẽ được sinh ra. Chúng ta mừng ngày thứ 6 tuần thánh, và chúng ta chờ đợi câu chuyện đầy đủ vào ngày Phục Sinh. Khi Chúa Kitô hiện ra cho các môn đệ và thổi hơi Thần khí trên các ông, Ngài ban năng lực cho các ông dể các ông tiếp tục công việc của Ngài là mặc khải gương mặt yêu thương của Thiên Chúa cho thề gian.

Hôm nay chúng ta sẽ mừng cây thánh giá trơn. Điều đó nhắc chúng ta sự hiến tế của Chúa Giêsu, và đó là biểu hiệu sự toàn thắng của Ngài trên sự chết là sự Phục Sinh. Điều gì Chúa Giêsu đã hoàn tất trên cây thánh giá được trình bày cho chúng ta, và chúng ta nghe đọc bài Thương Khó. Hôm nay chúng ta chăm chú nghe, giáo dân lãnh nhận câu chuyện và để câu chuyện tiếp tục sự cứu rỗi trong chúng ta. Với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta, Giáo Hội, sẽ sống đời sống hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ hy sinh chúng ta cho những ai cần đến chúng ta, và chống sự bất công và tội lỗi dưới mọi hình thức giả dạn như Chúa Giêsu đã làm.

Cây thánh giá đưa lên và đi vào nhà thờ cho chúng ta thờ kính liên kết chúng ta làm một trong cộng đoàn này. Chúng ta nâng đở và bênh vực những ai đang đau khổ, hay đang chịu hy sinh tận cùng để sống trung thành với đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta cầu nguyện cho những ai bị buộc tội và có thể bị tử hình vì đức tin của họ. Nhân danh cây thánh giá, chúng ta, các tín hữu, hy sinh đời sống chúng ta trong việc phục vụ tha nhân với tình thương yêu, cho những ai cần được giúp đở. Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta vẽ hình cây thánh giá trên thân xác chúng ta, chúng ta nhớ là chúng ta sống dưới hình cây thánh giá.

Cũng như các phụ nữ đứng dưới chân cây thánh giá với Chúa Giêsu trong lúc Ngài hấp hối, thì chúng ta cũng thức với những người buồn phiền, đau đớn và hấp hối. Dấu thánh giá lại còn là dấu nhắc chúng ta là Chúa Giêsu không lạ lùng gì với những sự đau đớn và mất mát của chúng ta. Ngôn sứ Isaia giúp chúng ta nhìn nhận việc Chúa Giêsu, Người Tôi Tớ Đau Khổ,làm cho chúng ta. "Trái lại, chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã mang... "

Chúa Kitô đã đem sự yếu đuối và sự chết của chúng ta, những cử chỉ bạo tàn, những sự bất công và đê tiện, và thêm sự sợ chết của chúng ta vào cây thánh giá. Cây thánh giá thật là một điều kỳ lạ: qua sự chết, sự sống được ban cho chúng ta. Bởi thế, hôm nay chúng ta kính cây thánh giá và làm dấu thánh giá trên chúng ta, để nói lên lần nữa đức tin của chúng ta trong sự thay đổi cứ tiếp tục diễn ra qua câu chuyện chúng ta nghe về sự cứu rỗi của Chúa Kitô.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 13.04.2017. 18:23