Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Chúa Thương xót

§ Lm Anphong Trần Đức Phương

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Phục Sinh, Năm C

(Bài Đọc I: Công Vụ Tông Đồ 5:12-16; Bài Đọc II: Khải Huyền 1:9- 13,17-19; Bài Phúc Âm: Gioan 20:19-31)

Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn ngày Chúa Nhật II mùa Phục Sinh là ngày Chúa Nhật “Tình Chúa Thương Xót” (Divine Mercy Sunday) để các tín hữu trên toàn thế giới dùng Chúa Nhật này đặc biệt suy ngắm về Lòng Thương Xót của Chúa đối với toàn thể nhân loại.

Vì thương xót “con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Chúa” (Sáng Thế 1:27), nên “Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta” (Gioan 1: 14). Ngài đã không sinh ra trong “lầu cao gác tía”, trong một gia đình quyền qúy, nhưng đã sinh ra trong cảnh hèn mọn trong hang đá bò lừa, lớn lên trong gia đình thợ thuyền nghèo khó để cùng chia sẻ kiếp sống khổ đau của những con người nghèo khổ trong xã hội. Sau đó, Ngài đã ra đi rao giảng Tin Mừng tình thương cho mọi người. Ngài đến với những người nghèo đói bị xã hội bỏ rơi, đến với những người bệnh hoạn để nâng đỡ ủi an, đến với những người trót sa ngã phạm tội để giúp họ tìm về đường ngay nẻo chính. Sau cùng, Ngài đã sẵn sàng chịu nạn, chịu chết để chuộc tội nhân loại. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại và hiện ra với các Tông đồ và một số môn đệ để củng cố niềm tin cho họ và sai các ông ra đi để tiếp tục công cuộc rao giảng “Tình thương Xót” của Chúa cho nhân loại.

Trong bài Phúc Âm hôm nay (Gioan 20: 19-31), Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ vào chính ngày “Chúa Nhật” (Ngày thứ nhất trong tuần), ngay tại nơi các ông cùng tụ họp và cầu nguyện. Chúa đã chúc bình an, ban ơn Chúa Thánh Thần và trao cho các ông quyền tha tội nhân danh Chúa: “Các con tha tội cho ai thì người đó được tha…”; đồng thời Chúa cũng củng cố đức tin cho Tông đồ Tôma là “kẻ cứng lòng tin”. Vì Tôma “thấy mới tin” nhưng Chúa nói: “Hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin!”

Tất cả là do tình thương xót của Chúa, nên chúng ta thật hạnh phúc là những người “không thấy mà tin” qua ơn Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta; vì Đức tin là một ơn huệ Chúa thương ban cho mỗi người, nhưng Chúa vẫn để chúng ta được tự do đón nhận hay không, và khi có Đức tin rồi, chúng ta có nỗ lực thực hành Đức tin hay không? Thực hành Đức Tin trong cuộc sống bác ái, yêu thương phục vụ mọi người, nêu gương tình thương xót của Chúa. Các tín hữu lúc ban đầu mỗi lúc mỗi gia tăng (Bài Đọc I) và đều sống đức tin mạnh mẽ bằng cách chia sẻ của cải giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu thương đùm bọc thật cảm động (Công Vụ Tông Đồ 4: 32-35).

“Trong ngày Lễ kính “Tình Thương Xót Chúa” lòng nhân từ thương xót thẳm sâu của Cha mở ra. Cha tuôn đổ cả một Đai dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của Cha. Những ai ngày đó đi xưng tội, đi dâng Thánh Lễ và Rước Lễ sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt.” (Trích Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina).

Năm nay, Chúa Nhật II Phục Sinh, “Chúa Nhật Tình Thương Xót Chúa ” vào ngày 11 tháng 4, 2010. Chúng ta hãy cùng hợp nhau cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết noi gương lòng thương xót của Chúa để chúng ta cùng biết xót thương mọi người, nhất là những người nghèo khó, bất hạnh, bị xã hội bỏ rơi, đặc biệt những nạn nhân trong cuộc động đất tại Haiti và Chile vừa qua.

Lạy Chúa Giêsu, khi hiện ra với các Tông đồ, Chúa luôn chúc “Bình an cho các con!” Xin Chúa thương đến nhân loại khổ đau chúng con. Trong thế giới chúng con hôm nay còn nhiều hận thù và chia rẽ. Xin cho Phẩm Giá, Sự Sống, và Tự Do, nhất là Tự Do Tôn Giáo được tôn trọng ở khắp nơi. Xin cho Hòa Bình và Hạnh Phúc thực sự trở lại miền Trung Đông và khắp nơi trên thế giới.

Xin Chúa thương xót chúng con! Xin Chúa ban bình an cho chúng con! Amen! Alleluia! Alleluia!

Lm Anphong Trần Đức Phương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.04.2010. 11:53